4.2/5 - 725.934 votes

Package: com.vng.pubgmobile

Love our service? Share with your friends
This app has access to:
 • Storage:

  Modify or delete the contents of your usb storage:
  Allows the app to write to the USB storage..
  Read the contents of your usb storage:
  • Allows the app to read the contents of your USB storage..
 • Microphone:

  Record audio:
  Allows the app to record audio with the microphone. This permission allows the app to record audio at any time without your confirmation..
 • Network:

  View wi-fi connections:
  • Allows the app to view information about Wi-Fi networking, such as whether Wi-Fi is enabled and name of connected Wi-Fi devices..
  Google play license check:
  • Google Play license check.
  Connect and disconnect from wi-fi:
  Allows the app to connect to and disconnect from Wi-Fi access points and to make changes to device configuration for Wi-Fi networks..
  View network connections:
  • Allows the app to view information about network connections such as which networks exist and are connected..
  Full network access:
  Allows the app to create network sockets and use custom network protocols. The browser and other applications provide means to send data to the internet, so this permission is not required to send data to the internet..
  Receive data from internet:
  • Allows apps to accept cloud to device messages sent by the app's service. Using this service will incur data usage. Malicious apps could cause excess data usage..
 • App information:

  Retrieve running apps:
  Allows the app to retrieve information about currently and recently running tasks. This may allow the app to discover information about which applications are used on the device..
 • Bluetooth:

  Pair with bluetooth devices:
  Allows the app to view the configuration of Bluetooth on the device, and to make and accept connections with paired devices..
  Access bluetooth settings:
  Allows the app to configure the local Bluetooth device, and to discover and pair with remote devices..
 • Effects on battery life:

  Prevent device from sleeping:
  • Allows the app to prevent the device from going to sleep..
  Control vibration:
  • Allows the app to control the vibrator..
 • Hardware controls:

  Change your audio settings:
  Allows the app to modify global audio settings such as volume and which speaker is used for output..
 • Category

  GAME_ACTION
 • Get it on:

 • Requirements:

  Android Varies with device+

PUBG MOBILE VN - Mad Miramar 0.18.0 APK for Android Varies with device+

Version 0.18.0 for Android Varies with device+
Update on 2020-05-08
File size 60.098.206 bytes
App permissions view permissions
What's new Cập Nhật:

1. Royale Pass Mùa 13: Binh Đoàn Đồ Chơi
- Bộ sưu tập Đội Quân Bìa Cứng đang chờ bạn! Cấp 50 chọn 1 trong 2 Siêu Nhân Băng Giá hoặc Siêu Nhân Hỏa Diệm, đạt cấp 100 để nhận ngay Siêu Nhân Tinh Vân.
- Ra mắt Trang phục Đặc Công Đồ Chơi với 3 hình thái, tùy ý kết hợp. Đạt xếp hạng cao nhất để nâng cấp trang phục lên thần thoại!
- Tập hợp bạn bè, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ!

2. Cập Nhật Miramar
- Thêm tài nguyên vào bản đồ!
- Vật phẩm, đường đua, xe Mirado Vàng, và cải thiện đồ họa.

Versions history:

Show more