0 votes, NAN/ 5
Package name: nl.zeggut.app

The description of Download Zeggut 1.7.6 APK

Zeggut is een inventariserings-app waarmee gebruikers zich anoniem kunnen uitspreken over dilemma’s die zich rond een bepaald thema voordoen binnen het bedrijf of de instelling waar zij werken.

Voorbeeldthema’s zijn ‘Integriteit’, ‘Communicatie’ en ‘Veiligheid op de werkvloer’.

Gebruikers krijgen op onverwachte tijdstippen een aantal dilemma’s ter beoordeling voorgelegd, waarbij vragen worden gesteld als ‘Deugt dit gedrag?’ of ‘Speelt dit binnen jouw bedrijf?’.

Afhankelijk van het soort vraag beoordelen zij een dilemma met een ‘duimpje omhoog/duimpje naar beneden’, met ‘ja/nee’ of met een ‘open antwoord’.

Tenslotte wordt door middel van ‘ranking’ de Top 3 van meest belangrijke dilemma’s vastgesteld. Met deze top 3 kan het bedrijf/de instelling aan de slag.
Zeggut a ring inventory app that allows users to speak anonymously about dilemmas that arise around a specific theme within the company or institution where they work.

Sample themes include 'Integrity', 'Communication' and 'Safety in the workplace.

Users get unexpected times presented a number of dilemmas to assess which questions are asked as this behavior is wrong? "Or" Does this in your business? '.

Depending on the type of question they judge a dilemma with an 'inside out up down / inside out', "yes / no" or with an "open response".

Finally determined by "ranking" Top 3 most important dilemmas. With these top three, the company / institution to work.
Show more
  • Category:

    TOOLS

  • Get it on:

  • Requirements:

    Android 4.4+

Zeggut 1.7.6 APK for Android 4.4+

Version: 1.7.6 for Android 4.4+

Update on: 2019-11-22

File size: 14.659.890 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Diverse verbeteringen en functionaliteiten toegevoegd.

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Zeggut 1.7.6 APK (2019-11-22, 14.659.890 bytes)
2. Zeggut 1.7.5 APK (2019-11-01, 10.168.390 bytes)
3. Zeggut 1.7.2 APK (2019-10-09, 10.019.305 bytes)
4. Zeggut 1.7.1 APK (2019-10-04, 11.465.999 bytes)
5. Zeggut 1.7.0 APK (2019-06-13, 8.220.580 bytes)
6. Zeggut 1.6.8 APK (2019-06-08, 8.220.536 bytes)
7. Zeggut 1.6.6 APK (2019-05-31, 8.220.912 bytes)
8. Zeggut 1.6.5 APK (2019-05-15, 8.054.299 bytes)
9. Zeggut 1.6.4 APK (2019-02-17, 8.054.239 bytes)
10. Zeggut 1.5.1 APK (2018-10-08, 7.202.769 bytes)
11. Zeggut 1.5.0 APK (2018-08-14, 7.192.669 bytes)
12. Zeggut 1.4.6 APK (2018-06-28, 6.161.169 bytes)
13. Zeggut 1.3.8 APK (2017-10-10, 6.421.559 bytes)
14. Zeggut 1.3.6 APK (2017-07-20, 8.474.299 bytes)
15. Zeggut 1.3.4 APK (2017-06-21, 8.474.119 bytes)
16. Zeggut 1.2.3 APK (2017-01-30, 8.390.693 bytes)
Similar to "Zeggut"