387 votes, 4.1/ 5
Package name: com.yep.the.game

The description of Download YEP Academy 0.54 APK

Gra paragrafowa z elementami RPG pomagająca rozwijać umiejętności takie jak analityczne myślenie czy przedsiębiorczość. Zainteresuje zarówno osoby, które chcą szkolić swoje skille przed wejściem na rynek pracy, jak i te, które chcą spędzić kilka godzin przy ciekawej fabule osadzonej w świecie niebezpiecznych algorytmów i wielkich pieniędzy.

Opis fabuły:

Niedaleka przyszłość. Udało Ci się opracować genialny algorytm, sztuczną inteligencję ukrywającą się pod nazwą HalX. Działania Twojego wynalazku przyciągają uwagę różnych organizacji: cyberprzestępców, biura śledczego, ogromnej korporacji i zwykłych gangsterów. Podejmij decyzję i nawiąż współpracę z wybraną organizacją, aby dowiedzieć się, jakie zamiary naprawdę ma wobec Ciebie i HalXa. Twoje wybory nie przejdą bez echa - większość z nich prowadzi do innych rozwinięć fabuły. Wolisz stanąć po stronie podejrzanych agentów, czy potężnej korporacji?
Doprowadzanie historii do finału jest utrudnione przez zadania rozwijające osiem cech: analizę danych, komunikację, przedsiębiorczość i podejmowanie decyzji, rozumienie siebie, interakcje i sieci kontaktów, wyrażanie siebie i rozwój osobiste. Zakończenie poznasz jedynie wypełniając zadania i rozwijając swoją postać.
Czekają Cię trudne wybory i… własna historia!
A paragraph game with RPG elements that helps develop skills such as analytical thinking and entrepreneurship. It will interest both people who want to train their skills before entering the labor market, as well as those who want to spend a few hours at the interesting plot set in the world of dangerous algorithms and big money.

Plot description:

Close future. You've managed to develop a brilliant algorithm, artificial intelligence hiding under the name HalX. The actions of your invention attract the attention of various organizations: cyber criminals, an investigation office, a huge corporation and ordinary gangsters. Make a decision and collaborate with the selected organization to find out what intentions it really has for you and HalX. Your choices will not go unnoticed - most of them lead to other story developments. Do you prefer to stand on the side of suspicious agents or a powerful corporation?
Bringing history to the finale is hampered by tasks that develop eight characteristics: data analysis, communication, entrepreneurship and decision making, self-understanding, interaction and contact networks, self-expression and personal development. You will learn the ending only by completing tasks and developing your character.
Tough choices await you and ... your own story!
Show more
YEP Academy 0.54 APK for Android 8.0+

Version: 0.54 for Android 8.0+

Update on: 2020-01-30

File size: 0 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Auto-save fix

Download APK now