Download Wyścigi Nosaczy: Puchar Kroksów 1.0.20 APK

4 votes, 4/ 5
Package name: com.NobleCatGames.nosacze

The description of Download Wyścigi Nosaczy: Puchar Kroksów 1.0.20 APK

Pobierz Wyścigi Nosaczy ze dwa razy byś dobrze smak zabawy poczuł. Niesamowita podróż przez telefony, laptoki i inne elektroniki. Jest to rozszerzona wersja minigierki z aplikacji "Kroksy - wyprawa Janusza". Panie, jak teściowa mnie w grze zobaczyła to godzić się chciała. Zasady tej zabawnej gry są dość proste:

1. Po lewej stronie znajduje się hamulec.
2. Po prawej stronie jest pedał gazu.
3. Na dole ekranu znajduje się również wsteczny.

Korzystając z tych przycisków dotrzyj do auta Somsiada jak najszybciej. By odkryć kolejne trasy musisz osiągnąć 3 złote gwiazdki w planszy. Wyscigi Nosaczy to prawie symulator kierowcy.


Naoglądoł sie szybkich i ciekłych to teraz ciongnie do pasata.

Nabijaj levele oraz EXP, zbieraj kroksy, kupuj auta.


Graj i paczaj jak Somsiad pozazdrości.

Tryb multiplayer jest już dostępny.

Updaty apki Wyścigi Nosaczy będą się pojawiać w kolejnych sezonach.

SEZON 1:

- 4 miasta;
- 11 samochodów;
- 3 postaci (Janusz, Hans oraz Saszka);
- 5 osiągnięć;
- 6 tabel rekordów;
- sklep;


Wspieraj polskich twórców
Śledź nas

https://www.facebook.com/NobleCatGames
https://www.facebook.com/Wyścigi-Nosaczy-Puchar-Kroksów-1238673142959812

Zostaw like'a a nie pożałujesz.

Oglądaj filmy na:

https://www.youtube.com/channel/UC9dpX0D0GRRKOnp7j5VL0pw

Subskrypcje mile widziane.

Gra ma wydźwięk humorystyczny i nie ma na celu nikogo obrazić. Błędy ortograficzne i stylistyczne są celowe. Dowcipy są na poziomie.

Kiedyś to lepsze gry mobilne robili, ale i tak czekamy na Wasz feedback odnośnie Wyścigów Nosaczy pod adresem [email protected] Pozdrawiamy.


Prosimy pobrać tą aplikacje bezpośrednio z Google Play aby wesprzeć twórców wydających darmowe gry. Opublikowana gra zawiera reklamy spersonalizowane oraz zakupy wewnątrz aplikacji. Dane zapisywane są lokalnie, więc po odinstalowaniu utracisz zapis z gry. Wyniki pozostaną w tabeli rekordów. Gra w polskiej wersji językowej, stworzona przez polskich twórców.

Wraz ze ściągnięciem gry, akceptujesz politykę prywatności i warunki dostępne na https://noblecatgames.com/index.php/kontakt.
Download the Nose-Races with twice to make you feel the good taste of the fun. An amazing journey through telephones, laptoka and other electronics. This is an extended version of the mini-game from the application "Kroksy - Janusz's expedition". Lord, how the mother-in-law saw me in the game wanted to reconcile. The rules of this fun game are quite simple:

1. There is a brake on the left side.
2. The gas pedal is on the right.
3. At the bottom of the screen is also reverse.

Use these buttons to reach Somsiad's car as soon as possible. To discover further routes you need to reach 3 gold stars on the board. Racing Bears is almost a driver simulator.


Looked at fast and liquid it is now tyranny to the henchman.

Get leveled and EXP, collect cokes, buy cars.


Play and roll like Somsiad envy.

The multiplayer mode is now available.

Updates for Nose Labs will appear in subsequent seasons.

SEASON 1:

- 4 cities;
- 11 cars;
- 3 characters (Janusz, Hans and Saszka);
- 5 achievements;
- 6 record tables;
- store;


Support Polish creators
Follow us

https://www.facebook.com/NobleCatGames
https://www.facebook.com/Wyścigi-Nosaczy-Puchar-Kroksów-1238673142959812

Leave like it and you will not regret it.

Watch movies on:

https://www.youtube.com/channel/UC9dpX0D0GRRKOnp7j5VL0pw

Subscriptions welcome.

The game has a humorous meaning and is not meant to offend anyone. Spelling and stylistic mistakes are deliberate. Jokes are on the level.

It used to be better mobile games, but we are still waiting for your feedback on the Nose Race for [email protected] Greetings.


Please download this application directly from Google Play to support developers who release free games. The published game includes personalized advertising and shopping inside the app. Data is saved locally, so you will lose the game entry after uninstalling. The results will remain in the table of records. A game in the Polish language version, created by Polish artists.

Along with downloading the game, you accept the privacy policy and terms available at https://noblecatgames.com/index.php/kontakt.
Show more
Wyścigi Nosaczy: Puchar Kroksów 1.0.20 APK for Android 4.1+

Version: 1.0.20 for Android 4.1+

Update on: 2019-05-01

File size: 84.028.939 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Download APK now

Similar to "Wyścigi Nosaczy: Puchar Kroksów"