Download Woord Kruis 1.0.76 APK

6.656 votes, 4.7/ 5
Package name: com.wordgame.puzzle.board.nl

The description of Download Woord Kruis 1.0.76 APK

Ben de de ouderwetse woordzoek interfaces moe?
Wil je een compleet nieuwe woordpuzzel ervaring beleven?
★★★ Nu kun je Woord Kruis GRATIS downloaden en op BORDEN spelen! ★★★

Woord Kruis is een creatief kruiswoordraadsel spel dat je passie voor brein uitdagingen kan inspireren. Het bevat alle essentie van een woordzoek spel om je totaal VERSLAAFD & ONDERHOUDEN te laten voelen.

➤ Nieuwe en Verse Look: Als je woordspelen en puzzels op een bord leuk vindt, zal je onmiddelijk van de strakke en frisse BORD UI houden.

➤ Handig & Makkelijk om te spelen: Je kunt eenvoudig de letters swipen om een verscholen woord te vinden. Het is voor iedereen makkelijk te spelen en onder de knie te krijgen.

➤ Verassings Bonus: Log elke dag in en ontvang een dagelijkse bonus. Ook ontvang je munten nadat je de Extra Woorden hebt gevonden die niet op het kruiswoord bord staan.

➤ Meer dan 2000 Opwindende Uitdagingen: Het begint makkelijk en wordt al snel uitdagend. En je kunt de grenzen van je woordenschat testen. Meer niveaus terwijl je speelt.

➤ 100% Verslavend Woord Spel: je zult je geen moment vervelen! Speel dit kruiswoord raadsel ééns en je zult het niet meer kunnen loslaten!


HOE TE SPELEN

-Swipe de letters om woorden te vormen en de blanco vakken horizontaal en vertikaal te vullen op het bord.
- Tik op de knop "Schudden" om de volgorde van de letters te wijzigen
- Tik op de knop "Tips" om aanwijzingen te krijgen


KENMERKEN

• Mooi & Fris BORD voor jou (binnenkort thema’s die je zelf aan kunt passen)
• Zoek Extra woorden om munten te verzamelen
• 2000+ LEVELS die je kunt spelen
• Krijg GRATIS Dagelijkse Bonusmunten
• Geschikt voor iedereen om woordzoekvaardigheden te trainen
• Geen verbinding vereist; speel op ieder moment woordzoekers
• Eenvoudig en makkelijk te spelen, lastig om te winnen
• Volledig GRATIS voor alle spelers

DOWNLOAD nu om te beginnen met je brein te trainen en een echte meester van woord zoek spellen op BORDEN te worden!

CONTACT
[email protected]
Are the old-fashioned word search interfaces tired?
Do you want to experience a completely new word puzzle experience?
★★★ Now you can download Word Cross for FREE and play on PLATES! ★★★

Word Cross is a creative crossword game that can inspire your passion for brain challenges. It contains all the essence of a word search game to make you feel totally ADDED & MAINTAINED.

➤ New and Fresh Look: If you like word games and puzzles on a board, you'll immediately love the tight and fresh BORD UI.

➤ Handy & Easy to play: You can easily swipe the letters to find a hidden word. It is easy for everyone to play and to master.

➤ Surprise Bonus: Log in every day and receive a daily bonus. You also receive coins after you have found the Extra Words that are not on the crossword board.

➤ More than 2000 Exciting Challenges: It starts easily and quickly becomes challenging. And you can test the limits of your vocabulary. More levels while you play.

➤ 100% Addictive Word Game: you will never get bored! Play this crossword once and you will not be able to let it go!


HOW TO PLAY ☆

-Swipe the letters to form words and fill the blank boxes horizontally and vertically on the board.
- Tap the "Shake" button to change the order of the letters
- Tap the "Tips" button to get directions


FEATURES ★

• Beautiful & Fresh Plate for you (soon themes that you can adjust yourself)
• Find Extra words to collect coins
• 2000+ LEVELS you can play
• Get FREE Daily Bonus Coins
• Suitable for everyone to train word search skills
• No connection required; play word search at any time
• Simple and easy to play, difficult to win
• Completely FREE for all players

DOWNLOAD now to start training your brain and become a real master of word search games on SIGNS!

CONTACT ★
[email protected]
Show more
Woord Kruis 1.0.76 APK for Android 3.0+

Version: 1.0.76 for Android 3.0+

Update on: 2019-04-24

File size: 28.843.674 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Bugs verholpen om de algehele game-ervaring te verbeteren

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Woord Kruis 1.0.76 APK (2019-04-24, 28.843.674 bytes)
2. Woord Kruis 1.0.60 APK (2018-09-22, 26.080.967 bytes)
3. Woord Kruis 1.0.59 APK (2018-09-08, 32.303.057 bytes)
4. Woord Kruis 1.0.48 APK (2018-08-29, 26.092.467 bytes)
5. Woord Kruis 1.0.46 APK (2018-04-29, 24.966.634 bytes)