Download VnExpress.net 7.8.0 APK

13.183 votes, 4/ 5
Package name: fr.playsoft.vnexpress

The description of Download VnExpress.net 7.8.0 APK

Chào mừng bạn đến với VnExpress, báo tiếng Việt nhiều người xem nhất. Với bản App trên iOS (hoặc Android) bạn sẽ có các chức năng:
- Hiển thị tin linh hoạt và gần với thói quen của bạn nhất.
- Tính năng lật trang không mỏi mắt.
- Chế độ đọc ban đêm.
- Lưu các tin cần quan tâm.
- Liên hệ với về tòa soạn nhanh nhất.
- Chất lượng video và ảnh tốt hơn.
- Dễ chia sẻ với bạn bè.
- Kết nối với độc giả khác qua tài khoản VNE ID.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tính mới để bạn trải nghiệm thú vị hơn.
Welcome to VnExpress, Vietnamese newspaper most viewers. With the App on iOS (or Android), you will have the following functions:
- Flexible Displays and information close to your routine as possible.
- Features turn the page no eyestrain.
- night reading mode.
- Save the private concern.
- Contact the newsroom fastest.
- The video quality and better image.
- Easy to share with friends.
- Connect with other readers across VMAX ID account.

We will constantly update to your new computer experience more enjoyable.
Show more
VnExpress.net 7.8.0 APK for Android 4.1+

Version: 7.8.0 for Android 4.1+

Update on: 2019-08-09

File size: 10.134.643 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Sửa lỗi
- Cải tiến hiệu năng
- Cập nhật thanh điều hướng và thiết kế mới

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. VnExpress.net 7.8.0 APK (2019-08-09, 10.134.643 bytes)
2. VnExpress.net 7.8.0 APK (2019-08-07, 11.488.077 bytes)
3. VnExpress.net 7.7.8 APK (2019-06-08, 9.831.346 bytes)
4. VnExpress.net 7.7.7 APK (2019-04-02, 9.654.403 bytes)
5. VnExpress.net 7.7.6 APK (2019-02-16, 9.467.254 bytes)
6. VnExpress.net 7.7.6 APK (2019-01-29, 9.523.896 bytes)
7. VnExpress.net 7.7.5 APK (2019-01-27, 9.273.202 bytes)
8. VnExpress.net 7.7.4 APK (2018-12-27, 9.224.317 bytes)
9. VnExpress.net 7.7.3 APK (2018-11-01, 9.222.501 bytes)
10. VnExpress.net 7.7.2 APK (2018-09-30, 8.950.561 bytes)
11. VnExpress.net 7.7.1 APK (2018-09-29, 8.905.286 bytes)
12. VnExpress.net 7.7.0 APK (2018-08-12, 8.877.864 bytes)
13. VnExpress.net 7.6.9 APK (2018-08-09, 8.732.315 bytes)
14. VnExpress.net 7.6.8 APK (2018-06-24, 10.118.186 bytes)
15. VnExpress.net 7.6.6 APK (2018-06-21, 10.083.987 bytes)
16. VnExpress.net 7.6.5 APK (2018-05-17, 10.083.987 bytes)
17. VnExpress.net 7.6.5 APK (2018-04-24, 14.722.318 bytes)
18. VnExpress.net 7.6.1 APK (2017-09-08, 14.671.231 bytes)
19. VnExpress.net 7.6.0 APK (2017-08-14, 14.634.525 bytes)
20. VnExpress.net 7.5.9 APK (2017-07-27, 14.478.610 bytes)
21. VnExpress.net 7.5.8 APK (2017-07-02, 14.371.973 bytes)
22. VnExpress.net 7.5.7 APK (2017-06-18, 14.347.193 bytes)
23. VnExpress.net 7.5.6 APK (2017-05-21, 8.373.520 bytes)
24. VnExpress.net 7.5.5 APK (2017-04-14, 8.210.159 bytes)
25. VnExpress.net 7.5.4 APK (2017-04-07, 8.199.701 bytes)
26. VnExpress.net 7.5.4 APK (2017-03-25, 8.201.709 bytes)
27. VnExpress.net 7.5.3 APK (2017-03-17, 7.899.137 bytes)
28. VnExpress.net 7.5.2 APK (2016-12-27, 10.767.932 bytes)
29. VnExpress.net 7.5.1 APK (2016-12-26, 10.634.324 bytes)
30. VnExpress.net 7.4.9 APK (2016-12-15, 10.587.834 bytes)
31. VnExpress.net 7.4.8 APK (2016-12-14, 10.585.350 bytes)
32. VnExpress.net 7.4.7 APK (2016-12-12, 10.597.246 bytes)
33. VnExpress.net 7.4.6 APK (2016-10-28, 10.221.585 bytes)
34. VnExpress.net 7.4.5 APK (2016-09-16, 9.534.765 bytes)
35. VnExpress.net 7.4.4 APK (2016-09-14, 9.531.477 bytes)
36. VnExpress.net 7.4.3 APK (2016-08-02, 6.866.937 bytes)
37. VnExpress.net 7.3.9 APK (2016-07-02, 5.645.947 bytes)
38. VnExpress.net 7.3.2 APK (2016-06-06, 6.309.023 bytes)
39. VnExpress.net 7.2.6 APK (2016-05-18, 6.297.555 bytes)
40. VnExpress.net 7.1.8 APK (2016-03-23, 5.507.032 bytes)
41. VnExpress.net 6.9.7 APK (2015-12-29, 9.106.455 bytes)
42. VnExpress.net 6.9.5 APK (2015-12-16, 9.105.679 bytes)
43. VnExpress.net 6.8.8 APK (2015-10-09, 9.006.476 bytes)
44. VnExpress.net 6.8.4 APK (2015-10-05, 9.007.147 bytes)
45. VnExpress.net 6.8.3 APK (2015-09-25, 8.613.424 bytes)
46. VnExpress.net 6.7.5 APK (2015-08-02, 8.391.711 bytes)
47. VnExpress.net 6.7.3 APK (2015-07-30, 8.391.711 bytes)
48. VnExpress.net 6.7.0 APK (2015-07-11, 3.444.837 bytes)
49. VnExpress.net 6.6.9 APK (2015-07-07, 3.444.741 bytes)
50. VnExpress.net 6.6.8 APK (2015-07-04, 3.444.880 bytes)
51. VnExpress.net 6.6.7 APK (2015-06-20, 3.410.767 bytes)
52. VnExpress.net 6.6.6 APK (2015-06-19, 3.435.023 bytes)
53. VnExpress.net 6.6.5 APK (2015-06-05, 3.410.600 bytes)
54. VnExpress.net 6.6.4 APK (2015-05-28, 3.406.426 bytes)
55. VnExpress.net 6.0.4.1 APK (2015-01-01, 3.209.760 bytes)