Download ViettelPay 2.4.9 APK

17.585 votes, 4.1/ 5
Package name: com.bplus.vtpay

The description of Download ViettelPay 2.4.9 APK

ViettelPay - Ngân hàng số của người Việt được phát triển bởi Viettel Telecom. Dịch vụ đáp ứng mọi nhu cầu thanh toán, chuyển tiền trong cuộc sống.

CHÚNG TÔI TỰ HÀO:
- Viettel nhận giải Công ty FinTech tiêu biểu nhất năm 2017 do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG bình chọn với Dịch vụ Chuyển tiền & Thanh toán.
- Giải Vàng IT World Award 2016 – Sản phẩm có tính lan tỏa nhanh tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương .
- Giải thưởng đơn vị triển khai dịch vụ tài chính tốt nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2014 do MasterCard trao tặng.

BẮT ĐẦU TỪ SỰ KHÁC BIỆT:

THAO TÁC VÔ CÙNG GIẢN HƠN
- Không cần có tài khoản ngân hàng
- Không cần duy trì số dư tài khoản
- Không giới hạn nhà mạng viễn thông
- Không giới hạn dòng điện thoại sử dụng, kể cả khi không có kết nối internet.

CHUYỂN TIỀN KHÔNG GIỚI HẠN và HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ
- Ngay tức thì tới 40 ngân hàng nội địa Việt Nam
- Qua số điện thoại
- Tận tay tại nhà trên 63 tỉnh/ thành phố
- Nạp/ Rút tiền với hơn 30.000 điểm giao dịch - mạng lưới lớn nhất toàn quốc (*)

THANH TOÁN VIỄN THÔNG KHÔNG THỂ RẺ HƠN
- Nạp tiền điện thoại chiết khấu ngay 3~5%.
- Giảm 20% khi mua Data

THANH TOÁN TIỆN ÍCH PHỦ KHẮP 63 TỈNH/ THÀNH PHỐ
- Hoá đơn điện/nước, Homephone, Internet, Truyền hình; tự động theo chu kỳ
- Tài chính, bảo hiểm, giáo dục (HomeCredit, FE Credit, DoctorDong. MaritimeBank, Prudential…
- Đặt vé máy bay (VietnamAirlines, VietJetAir, JetStar…); Xe khách, Tàu hoả...

BẢO MẬT TUYỆT ĐỐI:
- Được phát triển bởi Viettel - Nhà mạng Viễn thông hàng đầu Việt Nam
- Công nghệ bảo mật 3DES duy nhất tại Việt Nam
- Bảo mật 2 lớp mật và mã xác thực an toàn tuyệt đối

BẮT ĐẦU trải nghiệm thanh toán mới trên điện thoại di động của bạn:
- Hỗ trợ, giải đáp 24/7: 18009000
- Website: https://viettelpay.vn
- Fanpage: https://facebook.com/ViettelPay/
ViettelPay - Vietcombank is developed by Viettel Telecom. Services meet all payment needs, transfer money in life.

WE ARE PROOF:
- Viettel received the best FinTech Company Award in 2017 by International Data Group (IDG) with Money Transfer & Payment Service.
 - IT World Award Gold Award 2016 - Fast spreading product in the Asia-Pacific region.
- Awarded the Best Financial Service Provider in Asia Pacific by 2014.

STARTING DIFFERENCES:

TOGETHER WITH ANOTHER PARTY
- No bank account required
- No need to maintain account balance
- Unlimited telecommunication network
- Unlimited phone lines to use, even without internet connection.

MONEY TRANSFERS ARE FREE AND TOTAL FREE
- Immediately to 40 domestic banks in Vietnam
- By phone
- Handy at home in 63 provinces / cities
- Loading / Withdrawing more than 30,000 transaction points - the largest network nationwide (*)

CANCELLATION OF TELECOMMUNICATION CAN NOT BE MUCH MORE
- Recharge phone discount 3 ~ 5%.
- 20% off when purchasing Data

PAYMENT OF THE COMPANIES OF 63 PROVINCES / PROVINCES
- electric bill / water, homephone, internet, television; Automatic cycles
- Finance, insurance, education (HomeCredit, FE Credit, DoctorDong, MaritimeBank, Prudential ...
- Ticket booking (VietnamAirlines, VietJetAir, JetStar ...); Passenger cars, trains ...

ABSOLUTE SECURITY:
 - Developed by Viettel - Vietnam leading telecommunications operator
- The only 3DES security technology in Vietnam
- 2 layers security and absolute security code

MAKE a new mobile payment experience:
- Support 24/7: 18009000
- Website: https://viettelpay.vn
- Fanpage: https://facebook.com/ViettelPay/
Show more
  • Category:

    FINANCE

  • Get it on:

  • Requirements:

    Android 4.1+

ViettelPay 2.4.9 APK for Android 4.1+

Version: 2.4.9 for Android 4.1+

Update on: 2019-03-14

File size: 33.584.107 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

ViettelPay phiên bản mới đã được cải thiện hiệu năng, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. ViettelPay 2.4.9 APK (2019-03-14, 33.584.107 bytes)
2. ViettelPay 2.4.8 APK (2019-03-07, 33.600.181 bytes)
3. ViettelPay 2.4.7 APK (2019-02-20, 53.467.460 bytes)
4. ViettelPay 2.4.6 APK (2019-02-17, 53.463.888 bytes)
5. ViettelPay 2.4.5 APK (2019-02-14, 53.481.224 bytes)
6. ViettelPay 2.4.4 APK (2019-02-06, 58.730.224 bytes)
7. ViettelPay 2.4.3 APK (2019-02-03, 58.722.344 bytes)
8. ViettelPay 2.4.2 APK (2019-02-02, 58.721.320 bytes)
9. ViettelPay 2.4.0 APK (2019-01-28, 56.600.549 bytes)
10. ViettelPay 2.3.9 APK (2019-01-18, 45.742.318 bytes)
11. ViettelPay 2.3.8 APK (2019-01-16, 58.716.046 bytes)
12. ViettelPay 2.1.4 APK (2018-08-26, 62.107.998 bytes)
13. ViettelPay 2.1.3 APK (2018-08-24, 62.109.158 bytes)
14. ViettelPay 2.1.2 APK (2018-08-22, 62.109.158 bytes)
15. ViettelPay 2.1.1 APK (2018-08-18, 62.106.526 bytes)
16. ViettelPay 2.1.0 APK (2018-08-16, 62.106.602 bytes)
17. ViettelPay 2.0.9 APK (2018-08-09, 62.104.754 bytes)
18. ViettelPay 2.0.8 APK (2018-07-22, 56.982.460 bytes)
19. ViettelPay 2.0.7 APK (2018-07-18, 56.979.904 bytes)
20. ViettelPay 2.0.6 APK (2018-07-06, 55.415.924 bytes)
21. ViettelPay 2.0.4 APK (2018-07-03, 55.416.216 bytes)
22. ViettelPay 2.0.2 APK (2018-06-30, 54.994.334 bytes)
23. ViettelPay 1.3.0 APK (2018-06-18, 54.800.200 bytes)
24. ViettelPay 1.2.9 APK (2018-06-08, 50.309.191 bytes)
25. ViettelPay 1.2.6 APK (2018-06-02, 47.550.831 bytes)
26. ViettelPay 1.2.1 APK (2018-05-21, 47.551.063 bytes)
27. ViettelPay 1.2.0 APK (2018-05-18, 47.551.063 bytes)
28. ViettelPay 1.1.9 APK (2018-05-09, 47.551.087 bytes)
29. ViettelPay 1.1.8 APK (2018-05-08, 47.550.783 bytes)
30. ViettelPay 1.1.7 APK (2018-05-05, 47.717.527 bytes)
31. ViettelPay 1.1.6 APK (2018-04-29, 47.697.483 bytes)