3.034 votes, 4.3/ 5
Package name: com.bplus.bankplusbccs

The description of Download ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.6.7 APK

ViettelPay Pro giúp các Đại lý, điểm bán của Viettel được thực hiện các giao dịch cho Khách hàng qua ứng dụng một cách nhanh chóng, an toàn, đơn giản, mọi lúc mọi nơi.

Tiện ích dịch vụ:

- Thanh toán cước viễn thông Viettel và ngoại mạng

- Bán Pincode Viettel và ngoại mạng

- Bán thẻ Game cho Khách hàng

- Thực hiện các giao dịch tiền mặt như chuyển tiền/giao tiền/nạp tiền vào tài khoản ngân hàng cho khách hàng

- Thanh toán hóa đơn dịch vụ (hóa đơn Điện lực, Nước, trả góp...)

- Chức năng tra cứu, báo cáo hỗ trợ các kênh trong quá trình bán hàng
Show more
  • Category:

    FINANCE

  • Get it on:

  • Requirements:

    Android 4.1+

ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.6.7 APK for Android 4.1+

Version: 2.6.7 for Android 4.1+

Update on: 2020-02-13

File size: 15.595.801 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

ViettelPay Pro là ứng dụng chuyên biệt dành cho các Đại lý, điểm bán của Viettel.

Cập nhật trong phiên bản này :

- Nâng cấp nạp tiền
- Nâng cao trải nghiệm người dùng

Theo cập nhật chính sách mới từ Google, bắt đầu từ phiên bản 2.0.7, tính năng Lấy số từ lịch sử cuộc gọi và Tự động điền OTP từ tin nhắn SMS sẽ tạm dừng hoạt động.

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.6.7 APK (2020-02-13, 15.595.801 bytes)
2. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.6.6 APK (2020-02-09, 15.595.801 bytes)
3. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.6.5 APK (2020-01-19, 15.579.065 bytes)
4. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.6.4 APK (2020-01-10, 15.528.600 bytes)
5. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.6.2 APK (2019-12-27, 15.512.460 bytes)
6. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.6.1 APK (2019-12-07, 15.512.262 bytes)
7. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.6.0 APK (2019-11-29, 15.439.412 bytes)
8. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.5.9 APK (2019-11-03, 15.212.605 bytes)
9. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.5.8 APK (2019-10-30, 15.212.203 bytes)
10. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.5.7 APK (2019-10-25, 15.212.227 bytes)
11. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.5.6 APK (2019-10-21, 15.210.014 bytes)
12. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.5.5 APK (2019-10-16, 15.195.649 bytes)
13. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.5.4 APK (2019-10-07, 15.193.727 bytes)
14. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.5.3 APK (2019-09-25, 14.585.275 bytes)
15. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.5.2 APK (2019-09-19, 14.577.181 bytes)
16. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.4.9 APK (2019-08-30, 14.780.179 bytes)
17. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.4.8 APK (2019-08-22, 14.944.282 bytes)
18. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.4.7 APK (2019-08-20, 14.944.121 bytes)
19. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.4.6 APK (2019-07-30, 15.344.648 bytes)
20. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.4.5 APK (2019-07-22, 15.403.294 bytes)
21. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.4.4 APK (2019-07-13, 15.254.279 bytes)
22. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.4.3 APK (2019-07-11, 15.254.322 bytes)
23. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.4.2 APK (2019-07-03, 15.253.983 bytes)
24. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.4.0 APK (2019-06-30, 15.228.266 bytes)
25. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.3.9 APK (2019-06-19, 15.165.385 bytes)
26. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.3.8 APK (2019-06-05, 15.005.909 bytes)
27. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.3.6 APK (2019-05-31, 14.855.340 bytes)
28. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.3.3 APK (2019-05-23, 14.850.194 bytes)
29. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.3.1 APK (2019-05-21, 14.846.753 bytes)
30. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.2.9 APK (2019-05-14, 14.556.297 bytes)
31. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.2.7 APK (2019-05-04, 14.369.604 bytes)
32. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.2.3 APK (2019-04-18, 14.104.663 bytes)
33. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.2.2 APK (2019-04-06, 14.104.431 bytes)
34. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.2.1 APK (2019-04-04, 14.104.655 bytes)
35. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.1.9 APK (2019-04-02, 14.104.204 bytes)
36. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.1.5 APK (2019-03-18, 14.220.483 bytes)
37. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.1.4 APK (2019-03-14, 14.207.984 bytes)
38. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.1.3 APK (2019-03-03, 38.780.332 bytes)
39. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.1.2 APK (2019-03-01, 35.811.631 bytes)
40. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.1.1 APK (2019-02-02, 38.733.358 bytes)
41. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.0.8 APK (2019-01-20, 37.996.725 bytes)
42. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.0.7 APK (2019-01-06, 37.626.205 bytes)
43. ViettelPay Pro (Bankplus KPP) 2.0.6 APK (2019-01-06, 37.626.205 bytes)