NAN/5 - 0 votes

Package: com.vu.shrimpfarmingsystem

Download APK now
The description of Download Việt-Úc SFS 0.3.2 Pack 2.1 APK
Hỗ trợ theo dõi nhật ký vụ nuôi và phiếu yêu cầu TTP.
Support to keep track of crop log and TTP request form.
Show more

Việt-Úc SFS 0.3.2 Pack 2.1 APK for Android 7.0+

Version 0.3.2 Pack 2.1 for Android 7.0+
Update on 2021-01-13
Installs 5++
File size 3.631.015 bytes
App permissions view permissions
What's new - cập nhật số lượng tối đa cho thức ăn và men.
- trải nghiệm thử giao diện phiếu yêu cầu các loại