Download VN Ngày Nay - Đọc báo online, tin tức hot nhất 24h 2.5.0 APK

26.897 votes, 4.3/ 5
Package name: com.xb.topnews

The description of Download VN Ngày Nay - Đọc báo online, tin tức hot nhất 24h 2.5.0 APK

VN Ngày Nay là ứng dụng đọc báo, tin tức 24h hot nhất hiện nay. Bạn có thể đọc các tin tức hot nhất, đang được quan tâm nhất mọi lúc, mọi nơi một cách miễn phí!

VN Ngày Nay giúp bạn đọc tin tức nhanh chóng, tiện lợi. Các tin hot luôn được cập nhật liên tục 24 giờ, đem đến cho người đọc các tin tức được chọn lọc kỹ lưỡng từ hàng trăm đầu báo khác nhau.

Các tính năng nổi bật:

*Hoàn toàn miễn phí: Đọc tất cả các tin báo mới, cập nhật liên tục 24h hoàn toàn miễn phí.
*Dễ dàng chia sẻ các tin hot cho bạn bè qua các trang mạng xã hội hot nhất hiện nay như Facebook, Zalo,... Thông qua việc đọc báo và chia sẻ, bạn sẽ có cơ hội tham gia chương trình trúng thưởng với giải thưởng là siêu phẩm Apple iPhone 8 Plus mỗi tuần.

* Tổng hợp liên tục tin tức 24h, cập nhật và đem đến những tin báo mới nhất mà bạn thích!
*Hiểu sở thích của người đọc, đề xuất chính xác tin mà bạn đang quan tâm.
*Giao diện thiết kế gần gũi, thân thiện và phù hợp nhất cho đọc báo.
*Ứng dụng tin tức hỗ trợ tất cả các loại điện thoại thông minh và máy tính bảng.
*Tốc độ nhanh, được tối ưu cho kết nối 2G/3G/Wifi
*Hiệu ứng mượt mà khi đọc báo.
*Hơn 20 chuyên mục với nội dung phong phú như Giải trí, Xã hội, Pháp luật, Tình yêu, Thể thao, Phái đẹp… giúp bạn vừa đọc báo, cập nhật thông tin vừa có thể giải trí.
* Cập nhật những tin mới nhất, hấp dẫn nhất từ World Cup 2018

VN Ngày Nay không ngừng cải thiện và phát triển thêm các tính năng mới, nhằm mang đến cho độc giả Việt Nam một ứng dụng đọc báo tiện lợi và hiện đại.

Còn chần chờ gì nữa mà không tải ngay VN Ngày Nay!

Đừng quên gửi đánh giá và phản hồi cho chúng tôi để VN Ngày Nay ngày một được hoàn thiện.
Từ khóa: tin việt nam, app đọc báo, ứng dụng đọc báo, app tin tức, tin tức, tin mới nhất, đọc báo, vntoday, vn today, vngaynay, vnngaynay, vietnnam ngay nay…
VN Today app is reading newspapers, 24h hottest news today. You can read the hottest news, are most concerned anytime, anywhere for free!

VN Today help you read the news quickly and conveniently. The hot news is updated continuously 24 hours, giving the reader the news was picked from hundreds of different newspapers.

The salient features:

* Completely Free: Read all the new messages, updated 24 consecutive hours free.
* Easily share hot news to friends via social networking sites such as Facebook hottest, Zalo, ... Through reading the newspaper and share, you will have the opportunity to participate in the program winners with prize is the Apple iPhone 8 Plus super week.

* Integrated continuous 24h news, updates and bring the latest reports that you like!
* Understand the reader's interests, proposed exactly something you're interested.
Interface design close, friendly and most suitable for reading.
* Application support news all kinds of smart phones and tablets.
* Fast, optimized for connectivity 2G / 3G / Wifi
* Effects smoother while reading the newspaper.
* Over 20 categories with rich content such as Entertainment, Society, Law, Love, Sports, Gender beautiful ... help you just read the newspapers, updated information can just entertainment.
* Updated with the latest news, the most attractive from the 2018 World Cup

VN Today continuous improvement and further development of new features, to give readers Vietnam an application read newspapers and modern convenience.

Longer hesitate without load immediately VN Today!

Do not forget to assess and respond to us for a day VN Today was finalized.
Keywords: Vietnam news, read the newspaper app, app to read newspapers, news app, news, latest news, read newspapers, vntoday, VN today, vngaynay, vnngaynay, vietnnam right now ...
Show more
VN Ngày Nay - Đọc báo online, tin tức hot nhất 24h 2.5.0 APK for Android 4.0.3+

Version: 2.5.0 for Android 4.0.3+

Update on: 2018-09-30

File size: 11.683.629 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

1.Thêm mới tính năng cập nhật trạng thái.
2.Tối ưu giao diện người dùng.
3.Sửa lỗi.

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. VN Ngày Nay - Đọc báo online, tin tức hot nhất 24h 2.5.0 APK (2018-09-30, 11.683.629 bytes)
2. VN Ngày Nay - Đọc báo online, tin tức hot nhất 24h 2.5.0 APK (2018-09-29, 11.225.727 bytes)
3. VN Ngày Nay - Đọc báo online, tin tức hot nhất 24h 2.4.1 APK (2018-09-20, 11.206.862 bytes)
4. VN Ngày Nay - Đọc báo online, tin tức hot nhất 24h 2.4.0 APK (2018-09-08, 11.206.862 bytes)
5. VN Ngày Nay - Đọc báo online, tin tức hot nhất 24h 2.3.1 APK (2018-09-02, 10.091.337 bytes)
6. VN Ngày Nay - Đọc báo online, tin tức hot nhất 24h 2.2.5 APK (2018-08-29, 10.091.337 bytes)
7. VN Ngày Nay - Đọc báo online, tin tức hot nhất 24h 2.2.5 APK (2018-08-24, 9.344.200 bytes)
8. VN Ngày Nay - Đọc báo online, tin tức hot nhất 24h 2.2.4 APK (2018-08-13, 9.344.200 bytes)
9. VN Ngày Nay - Đọc báo online, tin tức hot nhất 24h 2.2.4 APK (2018-08-11, 9.343.532 bytes)
10. VN Ngày Nay - Đọc báo online, tin tức hot nhất 24h 2.2.1 APK (2018-08-07, 9.343.959 bytes)
11. VN Ngày Nay - Đọc báo online, tin tức hot nhất 24h 2.2.1 APK (2018-08-04, 9.438.263 bytes)
12. VN Ngày Nay - Đọc báo online, tin tức hot nhất 24h 2.2.0 APK (2018-07-30, 9.438.263 bytes)
13. VN Ngày Nay - Đọc báo online, tin tức hot nhất 24h 2.0.3 APK (2018-07-18, 9.259.152 bytes)
14. VN Ngày Nay - Đọc báo online, tin tức hot nhất 24h 2.0.3 APK (2018-07-12, 9.074.038 bytes)
15. VN Ngày Nay - Đọc báo online, tin tức hot nhất 24h 2.0.2 APK (2018-06-15, 9.074.038 bytes)
16. VN Ngày Nay - Tin Tức, Đọc Báo 2.0.1 APK (2018-06-08, 8.828.866 bytes)
17. VN Ngày Nay - Tin Tức, Đọc Báo 1.13.0 APK (2018-05-30, 8.667.575 bytes)
18. VN Ngày Nay - Tin Tức, Đọc Báo 1.13.0 APK (2018-05-28, 8.649.005 bytes)
19. VN Ngày Nay - Tin Tức, Đọc Báo 1.13.0 APK (2018-05-25, 8.089.544 bytes)
20. VN Ngày Nay - Tin Tức, Đọc Báo 1.12.1 APK (2018-05-18, 8.089.544 bytes)
21. VN Ngày Nay - Tin Tức, Đọc Báo 1.12.1 APK (2018-05-08, 7.846.712 bytes)
22. VN Ngày Nay - Tin Tức, Đọc Báo 1.11.2 APK (2018-04-26, 7.899.714 bytes)
23. VN Ngày Nay - Tin Tức, Đọc Báo 1.11.0 APK (2018-04-23, 7.899.714 bytes)
24. VN Ngày Nay - Tin Tức, Đọc Báo 1.8.10 APK (2017-11-19, 6.640.559 bytes)
25. VN Ngày Nay - Tin Tức, Đọc Báo 1.8.6 APK (2017-11-18, 6.640.559 bytes)
26. VN Ngày Nay - Tin Tức, Đọc Báo 1.8.6 APK (2017-10-28, 6.635.191 bytes)
27. VN Ngày Nay - Tin Tức, Đọc Báo 1.8.5 APK (2017-10-26, 6.635.019 bytes)
28. VN Ngày Nay - Tin Tức, Đọc Báo 1.7.15 APK (2017-10-23, 7.103.497 bytes)
29. VN Ngày Nay - Tin Tức, Đọc Báo 1.7.11 APK (2017-09-28, 7.372.689 bytes)
30. VN Ngày Nay - Tin Tức, Đọc Báo 1.7.11 APK (2017-09-22, 7.093.909 bytes)
31. VN Ngày Nay - Tin Tức, Đọc Báo 1.7.11 APK (2017-09-15, 7.372.689 bytes)
32. VN Ngày Nay - Tin Tức, Đọc Báo 1.7.7 APK (2017-09-14, 7.151.246 bytes)
33. VN Ngày Nay - Tin Tức, Đọc Báo 1.7.5 APK (2017-09-07, 7.147.422 bytes)
34. VN Ngày Nay - Tin Tức, Đọc Báo 1.7.2 APK (2017-09-06, 7.147.422 bytes)
35. VN Ngày Nay - Tin Tức, Đọc Báo 1.7.2 APK (2017-08-24, 7.406.600 bytes)
36. VN Ngày Nay - Tin Tức, Đọc Báo 1.7.0 APK (2017-08-17, 7.318.655 bytes)
37. VN Ngày Nay - Tin Tức, Đọc Báo 1.6.2 APK (2017-07-27, 7.135.158 bytes)
38. VN Ngày Nay - Tin Tức, Đọc Báo 1.6.1 APK (2017-06-23, 7.134.734 bytes)
39. VN Ngày Nay - Tin Tức, Đọc Báo 1.5.5 APK (2017-06-21, 7.134.734 bytes)
40. VN Ngày Nay - Tin Tức, Đọc Báo 1.5.5 APK (2017-06-19, 7.051.048 bytes)
41. VN Ngày Nay 1.5.2 APK (2017-05-20, 6.976.648 bytes)
42. VN Ngày Nay 1.4.3 APK (2017-04-29, 6.216.786 bytes)
43. VN Ngày Nay 1.4.2 APK (2017-04-28, 6.216.786 bytes)
44. VN Ngày Nay 1.4.2 APK (2017-04-23, 5.671.278 bytes)
45. VN Ngày Nay 1.4.0 APK (2017-04-14, 5.887.718 bytes)
46. VN Ngày Nay 1.3.6 APK (2017-04-08, 7.170.057 bytes)
47. VN Ngày Nay 1.3.5 APK (2017-04-07, 7.125.053 bytes)