Download VN Ngày Nay - Báo mới, đọc báo online 3.4.6 APK

64.847 votes, 4.3/ 5
Package name: com.xb.topnews

The description of Download VN Ngày Nay - Báo mới, đọc báo online 3.4.6 APK

VN Ngày Nay là ứng dụng đọc báo miễn phí, tin tức nóng, tin tức 24h với nhiều bài báo mới nhất tại Việt Nam, giúp bạn cập nhật tin tức trong và ngoài nước một cách toàn diện nhất.

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI
• Tin tức chọn lọc cập nhật nhanh, gợi ý theo sở thích.
• Báo mới đa dạng, tin tức cập nhật từ hơn 140 đầu báo khác nhau, đem đến lượng tin mới dồi dào, toàn diện cả trong và ngoài nước.
• Chia sẻ thông tin, nhiều bài báo mới cực dễ dàng lên các mạng xã hội hàng đầu như Facebok, Zalo,…
• Dễ dàng lựa chọn đề tài ưa thích để ưu tiên.
• Vừa đọc báo, vừa viết báo. Chức năng V-Blog cho phép đăng tải bài viết, hình ảnh, tin tức cá nhân, dễ dàng bày tỏ quan điểm, giao lưu, kết bạn.
• Đọc báo kiếm tiền, chỉ bạn cách kiếm tiền online cực dễ.
• Tối ưu hoá dung lượng bộ nhớ.
• Hỗ trợ tối đa với mạng 2G, 3G, 4G, wifi.

VN Ngày Nay, ứng dụng đọc tin tức theo sở thích hàng đầu Việt Nam.
VN Today is an application to read free newspapers, hot news, 24h news with the latest articles in Vietnam, helping you to update the news at home and abroad in the most comprehensive way.

ADVANTAGES
• News selected fast updates, suggestions according to preferences.
• Various newspapers, news updates from more than 140 different newspapers, bringing a wealth of new and comprehensive news both at home and abroad.
• Share information, many new articles very easily on top social networks like Facebok, Zalo, ...
• Easily select favorite topics to prioritize.
• Just reading newspapers and writing newspapers. V-Blog function allows posting articles, photos, personal news, easy to express views, exchange and make friends.
• Read newspapers to earn money, show you how to make money online very easily.
• Optimize memory capacity.
• Maximum support with 2G, 3G, 4G, wifi networks.

VN Today, Vietnam's leading news-reading application.
Show more
VN Ngày Nay - Báo mới, đọc báo online 3.4.6 APK for Android 4.0.3+

Version: 3.4.6 for Android 4.0.3+

Update on: 2019-04-22

File size: 15.628.273 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

1. Tối ưu hóa các tính năng, trải nghiệm "chất" hơn!
2. Bình luận chọn lọc, chất lượng cao được ưu tiên!
3. Sửa lỗi của phiên bản trước.

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. VN Ngày Nay - Báo mới, đọc báo online 3.4.6 APK (2019-04-22, 15.628.273 bytes)
2. VN Ngày Nay - Báo mới, đọc báo online 3.4.6 APK (2019-04-18, 15.554.330 bytes)
3. VN Ngày Nay— Đọc báo, Tin tức miễn phí 3.4.6 APK (2019-04-14, 15.554.185 bytes)
4. VN Ngày Nay— Đọc báo, Tin tức toàn diện miễn phí 3.4.6 APK (2019-04-10, 15.628.273 bytes)
5. VN Ngày Nay— Đọc báo, Tin tức toàn diện miễn phí 3.4.5 APK (2019-04-06, 15.626.294 bytes)
6. VN Ngày Nay— Đọc báo, Tin tức toàn diện miễn phí 3.3.5 APK (2019-04-02, 15.626.294 bytes)
7. VN Ngày Nay— Đọc báo, Tin tức toàn diện miễn phí 3.3.5 APK (2019-03-25, 15.624.986 bytes)
8. VN Ngày Nay— Đọc báo, Tin tức toàn diện miễn phí 3.3.5 APK (2019-03-24, 15.624.929 bytes)
9. VN Ngày Nay— Đọc báo, Tin tức toàn diện miễn phí 3.2.3 APK (2019-03-22, 15.411.797 bytes)
10. VN Ngày Nay— Đọc báo, Tin tức toàn diện miễn phí 3.2.3 APK (2019-03-19, 15.413.977 bytes)
11. VN Ngày Nay— Đọc báo, Tin tức toàn diện miễn phí 3.2.3 APK (2019-03-18, 15.410.213 bytes)
12. VN Ngày Nay— Đọc báo, Tin tức toàn diện miễn phí 3.2.3 APK (2019-03-16, 15.414.652 bytes)
13. VN Ngày Nay— Đọc báo, Tin tức toàn diện miễn phí 3.1.2 APK (2019-03-08, 15.410.213 bytes)
14. VN Ngày Nay— Đọc báo, Tin tức toàn diện miễn phí 3.1.2 APK (2019-03-07, 14.709.856 bytes)
15. VN Ngày Nay— Đọc báo, Tin tức toàn diện miễn phí 3.0.2 APK (2019-02-28, 14.541.640 bytes)
16. VN Ngày Nay— Đọc báo, Tin tức toàn diện miễn phí 3.0.2 APK (2019-02-02, 14.784.121 bytes)
17. VN Ngày Nay— Đọc báo, Tin tức toàn diện miễn phí 3.0.2 APK (2019-01-26, 14.541.640 bytes)
18. VN Ngày Nay— Đọc báo, Tin tức toàn diện miễn phí 2.14.0 APK (2019-01-20, 14.541.640 bytes)
19. VN Ngày Nay— Đọc báo, Tin tức toàn diện miễn phí 2.14.0 APK (2019-01-14, 13.468.411 bytes)
20. VN Ngày Nay— Đọc báo, Tin tức toàn diện miễn phí 2.14.0 APK (2019-01-04, 13.430.293 bytes)