1.900 votes, 4.5/ 5
Package name: com.tymuj

The description of Download Týmuj - organizace sportovního týmu 3.1.5 APK

Aplikace pro snadnou organizaci a komunikaci ve sportovních týmech a skupinách. Hodí se pro jakýkoli sport. Kapitáni, vedoucí nebo trenéři mohou své týmy snadno řídit přímo z mobilu. Členové týmu nebo rodiče malých sportovců mají perfektní přehled o akcích a novinkách. Aplikaci lze využívat samostatně nebo jako doplněk webového profilu týmu na Týmuj.cz.

VÍCE TÝMŮ V JEDNOM PROFILU
Organizátoři sportu mohou vytvořit libovolný počet týmů a ovládat je z jednoho účtu v aplikaci. Stejně tak sportovci mohou mít všechny své aktivity na jednom místě.

TRÉNINKY A ZÁPASY PŘEHLEDNĚ

Pokud jste trenér(ka) nebo kapitán(ka), snadno naplánujete akce a pozvete na ně svěřence či spoluhráče přímo z mobilu.
Jako člen(ka) týmu mázese rychle dozvíte, kdy, kde a v kolik hrajete, nebo trénujete. Dostáváte aktuální informaci o tom, jestli se vás sejde dost, nebo byla akce z nějakého důvodu zrušena. Každou akci si můžete uložit do svého kalendáře v mobilu.

DOCHÁZKA
Svou účast na akcích v kalendáři potvrdíte během pár sekund. S docházkou v mobilu budou vedoucí týmů včas vědět, s kým mohou počítat a kdo tentokrát vynechává a proč. Ze statistik snadno zjistíte, na koho se dá spolehnout.

NOTIFIKACE
Systém notifikací zrychluje reakci na nové události v týmu. Pozvánka na akci, kterou vytvoří kapitán, přijde všem a včas. Nikdo se tak nemůže vymlouvat, že o něčem nevěděl.

CHAT K AKCÍM
Ke každému zápasu nebo tréninku využijete samostatný chat. Dohodnete se tak třeba, kdo bere auto, nebo kdo pere tentokrát dresy.

JAZYKOVÉ MUTACE
Týmuj je k dispozici v českém jazyce, ve slovenštině i angličtině. Další jazyky budou následovat.
Application for easy organization and communication in sports teams and groups. Suitable for any sport. Captains, leaders or coaches can easily manage their teams directly from their mobile. Team members or parents of small athletes have a perfect overview of events and news. The application can be used separately or as a complement to the team's web profile at Teamuj.cz.
 
MORE TEAMS IN ONE PROFILE
Sports organizers can create any number of teams and control them from one account in the app. Likewise, athletes can have all their activities in one place.

TRAINING AND MATCHES CLEARLY

If you are a trainer or captain, you can easily schedule events and invite mentees or teammates directly from your mobile.
As a member of the team you can quickly find out when, where and in what time you play or train. You are kept up-to-date on whether you are meeting enough or the action has been canceled for some reason. You can save each event to your calendar on your mobile.
 
ATTENDANCE
Confirm your participation in calendar events in seconds. With mobile attendance, team leaders will know in time who they can count on, who this time misses and why. Statistics let you know who to rely on.
 
NOTIFICATION
The notification system speeds up the response to new events in the team. The invitation to the captain's action will come to everyone in time. No one can make excuses for not knowing anything.

ACTION CHAT
You will use a separate chat for each match or workout. You can decide, for example, who is taking the car or who is washing the jerseys this time.

LANGUAGE MUTATIONS
The team is available in Czech, Slovak and English. Other languages ​​will follow.
Show more
  • Category:

    SPORTS

  • Get it on:

  • Requirements:

    Android 4.4+

Týmuj - organizace sportovního týmu 3.1.5 APK for Android 4.4+

Version: 3.1.5 for Android 4.4+

Update on: 2019-10-21

File size: 25.045.960 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- zadání a zobrazení výsledku zápasu
- oprava notifikací
- oprava drobných chyb

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Týmuj - organizace sportovního týmu 3.1.5 APK (2019-10-21, 25.045.960 bytes)
2. Týmuj - organizace sportovního týmu 3.1.4 APK (2019-10-06, 25.014.834 bytes)
3. Týmuj - organizace sportovního týmu 3.1.3 APK (2019-02-22, 12.564.421 bytes)
4. Týmuj 2.9.9 APK (2018-10-05, 13.957.563 bytes)
5. Týmuj 2.9.4 APK (2018-06-05, 13.976.670 bytes)
6. Týmuj 2.8.8 APK (2018-04-30, 14.270.963 bytes)
7. Týmuj 2.6.5 APK (2017-09-25, 11.546.755 bytes)
8. Týmuj 2.5.7 APK (2017-09-22, 10.709.537 bytes)