8.921 votes, 4.9/ 5
Package name: pl.teleit.zdamyto.testyprawojazdyb
  • Author:

  • Version:

    PROD.0208

  • Update on:

The description of Download Testy na prawo jazdy 2019 ZdamyTo PROD.0208 APK

Testy na prawo jazdy 2019. Pełna baza pytań dla wszystkich kategorii prawa jazdy.


ZdamyTo to aplikacja skutecznie przygotowująca do egzaminu na prawo jazdy i zawierająca pełną aktualną bazę pytań wykorzystywanych na egzaminach państwowych w 2019 roku.

Wybierając testy na prawo jazdy ZdamyTo otrzymasz:
🚗 wszystkie słowo w słowo te same pytania co na egzaminie państwowym;
🚗 identyczne jak na egzaminie filmy i zdjęcia;
🚗 PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI Z UZASADNIENIEM;
🚗 możliwość skutecznej nauki według działów tematycznych;
🚗 innowacyjny dostępny tylko na ZdamyTo skuteczny system nauki.

Nowe funkcjonalności w aplikacji ZdamyTo:
📱NAUKA przegląd wszystkich pytań działami;
📱ZALICZENIE najskuteczniejszy sposób przygotowania do egzaminu;
📱EGZAMIN symulacja egzaminu państwowego;
📱E-KURS z animacjami, czyli powtórka przepisów;
📱e-kurs ZdamyTo, czyli Twój PODRĘCZNIK w smartfonie;
📱ZNAKI DROGOWE z opisem na przykładowych animacjach ruchu drogowego;
📱STATYSTYKI - najtrudniejsze pytania, aplikacja zapamiętuje pytania które sprawiają Ci trudności;
📱GRA w trybie MULTIPLAYER - kto szybciej bezbłędnie rozwiąże test.

Wybierając aplikacje testy na prawo jazdy ZdamyTo otrzymasz dostęp do prostej i skutecznej metody nauki doskonale przygotowującej Cię do państwowego egzaminu. Nasz system przeprowadzi Cię od początku do końca po całej oficjalnej bazie pytań wykorzystywanej na egzaminach państwowych.
Te pytania, które sprawią Ci trudność, będą wyświetlane ponownie tak długo, aż na wszystkie udzielisz prawidłowej odpowiedzi.

Testy na prawo jazdy ZdamyTo są najczęściej polecaną wśród kursantów metodą nauki przed egzaminem teoretycznym i najbardziej rozpoznawalną marką testów w Polsce.

Masz więc pewność, że uczysz się za sprawdzonego źródła.

INSTRUKCJA JAK KORZYSTAĆ Z APLIKACJI

1) Pierwszy krok to wybór w menu PROFIL i zalogowanie się na ten sam login i hasło co w portalu ZdamyTo.
Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz się zarejestrować przez aplikacje.

Pamiętaj zarówno w portalu ZdamyTo jak i w aplikacji loguj się tym samym loginem i hasłem.

2) Po zalogowaniu przejdź do PROFIL gdzie widoczny jest status aplikacji. Kliknij przycisk ODŚWIEŻ.
Jeśli masz już wykupiony dostęp do testów w ZdamyTo otrzymasz pełny dostęp do wszystkich funkcjonalności w aplikacji.

3) Jeśli masz wykupiony pełny dostęp do bazy pytań na pierwszej stronie aplikacji pojawi się przycisk uruchamiający POBIERANIE multimediów.

4) Ważne! Należy pobrać wszystkie pliki, aby filmy i zdjęcia wyświetlały się poprawnie.

5) Po pobraniu multimediów możesz w pełni korzystać z aplikacji.

Jeśli potrzebujesz pomocy pisz do nas na maila [email protected]
Driving license tests 2019. Full question database for all driving license categories.

ZdamiaToTo is an application that effectively prepares you for the driving test and contains a complete current database of questions used in state examinations in 2019.

By choosing ZdamyT driving test you will receive:
🚗 all words are put into words with the same questions as on the state examination;
Filmy identical films and photos as on the exam;
🚗 CORRECT ANSWERS WITH A JUSTIFICATION;
🚗 the possibility of effective learning according to the thematic sections;
🚗 innovative only available on ZdamaTo effective learning system.

New functionalities in the ZdamyTo application:
📱 SCIENCE review of all questions with departments;
📱 CALCULATION the most effective way to prepare for the exam;
📱 EXAM EXAMPLE simulation of the state examination;
📱 E-KURS with animations, i.e. repetition of recipes;
📱e-ZdodzinTo course, that is your MANUAL on your smartphone;
📱 ZNAKI DROGOWE with description on example road traffic animations;
📱 STATISTICS - the most difficult questions, the application remembers questions that cause you problems;
📱 GAME in MULTIPLAYER mode - who will solve the test without any errors.

By choosing applications ZdamyThai driving tests you will get access to a simple and effective learning method that perfectly prepares you for the state exam. Our system will carry you from the beginning to the end throughout the official database of questions used on state examinations.
These questions, which will make it difficult for you, will be displayed again until you have all answered correctly.

ZdamyThai driving tests are the most-recommended method of learning before the theoretical exam and the most recognizable test brand in Poland.

So you can be sure that you're learning a proven source.

INSTRUCTIONS HOW TO USE THE APPLICATION
1) The first step is to select in the PROFILE menu and log in to the same username and password as in the ZdamaTo portal.
If you do not have an account yet, you can register with applications.

Remember both in the ZdamyTo portal and in the application, log in with the same login and password.

2) After logging in, go to PROFIL where the application status is visible. Click the REFRESH button.
If you have already purchased access to tests in ZdamaTo you will get full access to all functionalities in the application.

3) If you have full access to the question base, the button that starts MEDIA DOWNLOAD appears on the first page of the application.

4) Important! All files should be downloaded for movies and photos to display correctly.

5) Once you have downloaded the media, you can take full advantage of the application.

If you need help, write to us on email [email protected]
Show more
Testy na prawo jazdy 2019 ZdamyTo PROD.0208 APK for Android 4.3+

Version: PROD.0208 for Android 4.3+

Update on: 2019-03-17

File size: 71.148.852 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Wsparcie Kursantów 7 dni w tygodniu. Nie wiesz czegoś? Pisz na [email protected]

Instrukcja "krok po kroku" jak zainstalować pełną bazę pytań w opisie na dole.

W nowym wydaniu naszej aplikacji poza dotychczasowym trybem ZALICZENIE dodaliśmy tryb: NAUKA, EGZAMIN oraz GRĘ i E-KURS z animacjami.

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Testy na prawo jazdy 2019 ZdamyTo PROD.0208 APK (2019-03-17, 71.148.852 bytes)
2. Testy na prawo jazdy 2019 ZdamyTo PROD.1118 APK (2019-02-10, 70.924.826 bytes)