6.563 votes, 4.7/ 5
Package name: pl.prawo_jazdy_360

The description of Download Testy na Prawo Jazdy 360 6.3.0 APK

OFICJALNE TESTY NA PRAWO JAZDY - wraz z wytłumaczeniami do pytań egzaminacyjnych 2019

Aplikacja zawiera PEŁNĄ i AKTUALNĄ bazę pytań zatwierdzoną przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju dostępnych na egzaminie w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego w Polsce.

Kupując dostęp do aplikacji otrzymujesz również możliwość korzystania ze strony www.prawo-jazdy-360.pl oraz aplikacji na telefony z systemem Android oraz iOS. Najlepsza oferta na rynku.

Wszystkie kategorie prawa jazdy w jednej aplikacji: A, A1, A2, AM, B, B1, C, C1, D, D1, T

Najważniejsze funkcje:
🚘 TEST – możliwość wykonywania testów na prawo jazdy z takimi samymi pytaniami oraz z takim samym sposobem działania jak na EGZAMINIE PAŃSTWOWYM.
🚘 KURS – umożliwia sprawdzenie i nauczenie się wszystkich pytań
🚘 PODRĘCZNIK KURSANTA – elektroniczny podręcznik przygotowujący do egzaminu - każdy zakończony egzaminem
🚘 STATYSTYKI – sprawdź w którym kierunku twoja nauka się kształtuje lub umożliwia sprawdzenie wszystkich odpowiedzianych pytań
🚘 PYTANIA – pozwoli na sprawdzenie, ile razy na dane pytanie odpowiedzieliśmy poprawnie oraz umożliwi podgląd wykonanych pytań
🚘 ZNAKI DROGOWE– wszystkie znaki drogowe, które potrzebne są do EGZAMINU PAŃSTWOWEGO
🚘 AKTUALIZACJE– wszystkie aktualizacje są darmowe i natychmiastowe, jeżeli Ministerstwo zmieni pytania to dowiesz się jako pierwszy. Twoja baza pytań będzie zawsze aktualna.

Aplikacja działa bez Internetu. Pobierz pytania raz i już nie musisz się martwić o dostęp do Internetu.

🚘 DODATKOWO–masz dostęp do największej platformy www.prawo-jazdy-360.pl przygotowującej do egzaminu teoretycznego gdzie masz również dostęp do całego serwisu, czyli między innymi:
★ Dostęp do pełnej bazy pytań na prawo jazdy
★ Test taki sam, jak na egzaminie w ośrodku WORD
★ Testów, Kursu, Podręcznika kursanta oraz Statystyk
★ Wszystkich kategorii: A, B, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1
★ Wyjaśnień – każde pytanie w serwisie posiada swoje wyjaśnienie
★ Aplikacji mobilnej Android oraz iOS
★ Wszystkich aktualizacji pytań na prawo jazdy

Zacznij już DZIŚ naukę i zdaj za pierwszym razem Egzamin Państwowy na Prawo Jazdy 2019.

Testy na prawo jazdy
OFFICIAL DRIVING TESTS - with explanations for exam questions 2019
Application contains FULL and CURRENT database of questions approved by the Minister of Infrastructure and Development available on the exam at the Provincial Road Traffic Centers in Poland.
By purchasing access to the application, you also get the option to use the www.prawomjazdy-360.pl website and applications for Android and iOS phones. Best offer on the market.
All driving license categories in one application: A, A1, A2, AM, B , B1, C, C1, D, D1, T
Key features:
🚘 TEST & ndash; the ability to perform driving tests with the same questions and with such a method of operation as on the STATE EXAM.
🚘 COURSE & ndash; Allows you to check and learn all the questions
🚘 KURSANTA HANDBOOK & ndash; an electronic exam preparation guide - each completed with an exam
🚘 STATISTICS & ndash; check in which direction your learning is developing or allows you to check all the questions answered
🚘 QUESTIONS & ndash; will allow us to check how many times we have answered the question correctly and will be able to preview the questions
🚘 ZNAKI DROGOWE & ndash; all road signs that are needed for the STATE EXAM
🚘 UPDATES & ndash; All updates are free and immediate, if the Ministry changes the questions, you'll be the first to know. Your question base will always be up to date.
The application works without Internet. Download the questions once and you no longer have to worry about Internet access.
🚘 DODATKOWO & ndash; you have access to the largest platform www.prawo-jazdy-360.pl preparing for the theoretical test where you also have access to the entire website, i.e. among others:
★ Access to the full database of driving questions
★ The same test as on the exam at the WORD center
★ Tests, Course, Student Handbook and Statistics
★ Total categories: A, B, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1
★ Explanations & ndash; every question on the site has its explanation
★ Android and iOS mobile application
★ Total update of driving questions
Start TODAY learning now and pass the State Driving License 2019 the first time.
Driving tests
Show more
Testy na Prawo Jazdy 360 6.3.0 APK for Android 4.1+

Version: 6.3.0 for Android 4.1+

Update on: 2019-08-27

File size: 80.794.570 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Usprawnienia aplikacji

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Testy na Prawo Jazdy 360 6.3.0 APK (2019-08-27, 80.794.570 bytes)
2. Testy na Prawo Jazdy 360 6.0.3 APK (2019-08-22, 80.794.570 bytes)
3. Testy na Prawo Jazdy 360 6.0.3 APK (2019-03-31, 80.121.111 bytes)
4. Testy na Prawo Jazdy 360 6.0.2 APK (2019-03-28, 80.121.095 bytes)
5. Testy na Prawo Jazdy 360 6.0.1 APK (2019-03-22, 80.189.043 bytes)
6. Testy na Prawo Jazdy 360 5.2.2 APK (2019-03-21, 80.189.043 bytes)
7. Testy na Prawo Jazdy 360 5.2.2 APK (2019-01-05, 80.177.648 bytes)
8. Testy na Prawo Jazdy 360 5.0.1 APK (2018-09-26, 79.523.370 bytes)
9. Testy na Prawo Jazdy 360 5.0.0 APK (2018-08-18, 79.523.370 bytes)
10. Testy na Prawo Jazdy 360 3.0.1 APK (2018-08-07, 95.030.143 bytes)
11. Testy na Prawo Jazdy 360 3.0.1 APK (2018-04-24, 95.032.978 bytes)
12. Testy na Prawo Jazdy 360 2.3.0 APK (2017-09-06, 85.984.898 bytes)
13. Testy na Prawo Jazdy 360 2.2.0 APK (2017-09-01, 85.984.758 bytes)
14. Testy na Prawo Jazdy 360 1.9.6 APK (2017-08-31, 92.730.421 bytes)
15. Testy na Prawo Jazdy 360 1.9.4 APK (2017-04-08, 92.789.519 bytes)
16. Testy na Prawo Jazdy 360 1.8 APK (2017-03-07, 92.262.720 bytes)
17. Testy na Prawo Jazdy 360 1.8 APK (2017-03-06, 92.261.784 bytes)
18. Testy na Prawo Jazdy 360 1.8 APK (2017-03-03, 92.261.692 bytes)
19. Testy na Prawo Jazdy 360 1.8 APK (2017-03-01, 92.261.672 bytes)
20. Testy na Prawo Jazdy 360 1.7 APK (2017-02-24, 92.261.548 bytes)
21. Testy na Prawo Jazdy 360 1.7 APK (2017-02-19, 86.279.582 bytes)
22. Testy na Prawo Jazdy 360 1.6 APK (2017-02-11, 86.279.514 bytes)
23. Testy na Prawo Jazdy 360 1.6 APK (2017-02-08, 86.279.474 bytes)
24. Testy na Prawo Jazdy 360 1.5 APK (2017-01-05, 93.211.429 bytes)
25. Testy na Prawo Jazdy 360 1.5 APK (2016-12-08, 93.204.579 bytes)
26. Testy na Prawo Jazdy 360 1.3 APK (2016-10-25, 19.739.210 bytes)
27. Testy na Prawo Jazdy 360 1.3 APK (2016-08-22, 19.735.711 bytes)
28. Testy na Prawo Jazdy 360 1.3 APK (2016-08-15, 19.805.846 bytes)
29. Testy na Prawo Jazdy 360 1.2 APK (2016-08-10, 19.804.387 bytes)
30. Testy na Prawo Jazdy 360 1.1 APK (2016-06-05, 19.801.258 bytes)
31. Testy na Prawo Jazdy 360 1.1 APK (2016-05-21, 19.800.540 bytes)