17.760 votes, 4.6/ 5
Package name: com.telekom.portal

The description of Download Telekom 15.10.0 APK

Aplikácia Telekom umožňuje jednoducho a pohodlne spravovať produkty od Telekomu. Pre mobilné telefónne čísla uvidíte koľko dát, minút a SMS ešte môžete v danom mesiaci využiť. Môžete si dokúpiť dátové balíčky na použitie doma a v roamingu. Do aplikácie si môžete pridať aj produkty pevnej siete (Magio Internet, Magio Televíziu, pevnú linku) alebo ďalšie telefónne čísla, aby ste mali pokope všetky vaše produkty, produkty blízkych a pod. Platenie faktúr je vďaka možnosti si uložiť si kartu veľmi rýchle.

Čo umožňuje aplikácia Telekom:
- pridať si do aplikácie všetky vaše mobilné čísla i produkty pevnej siete
- pomenovať si jednotlivé produkty
- jednoducho sledovať koľko minút, dát a SMS vám ešte ostáva
- dokúpiť si dáta keď sa vám míňajú
- zaplatiť faktúru platobnou kartou
- dobiť kredit na Easy karte
- uložiť si kartu pre rýchlejšie platenie
- uzamknutie aplikácie odtlačkom prsta alebo PIN kódom
- možnosť pridať si widget priamo na plochu
Telekom allows you to easily and conveniently manage your Telekom products. For cell phones, you'll see how much data, minutes, and SMS you can use in that month. You can buy data packages for home and roaming. You can also add fixed network products (Magio Internet, Magio TV, fixed line) or other phone numbers to your app to get all your products, nearby products, and more. Paying invoices makes it possible to save your card very quickly.

What does Telekom do:
- add all your mobile and fixed network products to your app
- naming individual products
- Just watch how many minutes, give and SMS you still have
- Purchase data when you are down
- to pay the invoice by credit card
- recharge credit on Easy Card
- Save your card for faster payment
- fingerprint lock or PIN code lock
- the ability to add a widget directly to the desktop
Show more
Telekom 15.10.0 APK for Android 5.0+

Version: 15.10.0 for Android 5.0+

Update on: 2020-02-07

File size: 25.118.855 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- oprava zobrazovania telefónnych čísiel pri darovaní dát
- pridaná možnosť rýchlejšie platiť uloženou kartou
- ďalšie drobné opravy

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Telekom 15.10.0 APK (2020-02-07, 25.118.855 bytes)
2. Telekom 15.3.1 APK (2019-11-15, 21.209.217 bytes)
3. Telekom 1.5.12 APK (2017-04-07, 4.232.374 bytes)
4. Telekom 1.5.11 APK (2017-03-20, 4.232.923 bytes)
5. Telekom 1.5.10 APK (2017-02-21, 4.231.715 bytes)
6. Telekom 1.5.4 APK (2015-12-25, 4.146.151 bytes)
7. Telekom 1.4.0 APK (2015-01-01, 3.091.644 bytes)
Similar to "Telekom"