Download Telekom 1.5.12 APK

4.791 votes, 3.8/ 5
Package name: com.telekom.portal

The description of Download Telekom 1.5.12 APK

Aplikácia Telekom je určená primárne pre zákazníkov mobilných služieb spoločnosti Slovak Telekom.

Prihlásiť sa môžete cez dátovú mobilnú sieť (pri vypnutom WiFi pripojení) alebo zadaním mobilného čísla a ID kódu.

Ak máte viac telefónnych čísiel, môžete si ich pridať do aplikácie a následne zobrazovať spotrebu pre vybrané číslo. Pridať si môžete čísla zo spoločnej faktúry, ľubovoľné mobilné číslo alebo zariadenie služby Flash-OFDM.

Nové aj existujúce číslo si môžete kedykoľvek premenovať pre lepší prehľad. Prepínanie medzi číslami v aplikácii je veľmi jednoduché, stačí zvoliť prvú položku menu a vybrať si číslo ktorého spotreba sa má zobraziť.

Obsah aplikácie Telekom:
• Spotreba – podrobné informácie o aktuálnej spotrebe hlasových a dátových služieb
• Profil – zákaznícke údaje, program služieb, dátum aktivácie, dátum konca viazanosti programu
• Faktúry – zoznam faktúr, detail a úhrada faktúry, informácia o faktúre čakajúcej na úhradu, nastavenie emailu pre zasielanie faktúry, vysvetlivky k jednotlivým položkám faktúry
• Elektronický podrobný výpis
• Easy – aktuálny kredit, dobitie kreditu, exspirácia SIM karty a kreditu
• Chytrý balík - objednajte si televíziu, internet a pevnú linku v balíku služieb
• Rodičovské služby - zobrazenie a dobitie kreditu na Easy karte priradenej k paušálu
• Roaming – informácie o prenesených dátach v zahraničí
• Produktové informácie o paušáloch Happy
• Prenos čísla do Telekomu
• Zoznam a mapa predajní Telekom
• Správa účtu – spravujte si čísla pridané do aplikácie

Pre aktiváciu a používanie aplikácie Telekom je potrebné mobilné dátové, alebo WiFi pripojenie.
Show more
Telekom 1.5.12 APK for Android 2.3+

Version: 1.5.12 for Android 2.3+

Update on: 2017-04-07

File size: 4.232.374 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- oprava drobných chýb

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Telekom 1.5.12 APK (2017-04-07, 4.232.374 bytes)
2. Telekom 1.5.11 APK (2017-03-20, 4.232.923 bytes)
3. Telekom 1.5.10 APK (2017-02-21, 4.231.715 bytes)
4. Telekom 1.5.4 APK (2015-12-25, 4.146.151 bytes)
5. Telekom 1.4.0 APK (2015-01-01, 3.091.644 bytes)
Similar to "Telekom"