4.8/5 - 212 votes

Package: com.adsun.taxi.thangloi

  • Author:

  • Version:

    2.4

  • Update on:

Download APK now
The description of Download Taxi Thắng Lợi 2.4 APK
- Là ứng dụng đặt xe chính thức của taxi Thắng Lợi, giúp cho khách hàng đặt xe taxi có thêm kênh lựa chọn đặt xe hiện đại và nhiều tiện ích.
- Khách hàng đặt xe bằng ứng dụng Taxi Thắng Lợi giúp cho việc điều xe phục vụ tối ưu hơn nhờ việc ứng dụng công nghệ mới vào quản lý điều hành của Taxi Thắng Lợi. Xe gần khách hàng được điều rước khách nên giảm thời gian khách hàng đợi xe. Chỉ một xe đi đón khách, không còn tình trạng tranh giành khách gây ùn tắc và mất an toàn giao thông.

Tính năng:
* Đặt xe nhanh chóng và đầy đủ thông tin mà không tốn cước phí gọi điện thoại.
*Cung cấp thông tin của xe nhận rước khách : số hiệu xe, loại xe, tên tài xế, thời gian dự kiến xe đến rước
*Theo dõi vị trí và lộ trình của xe trên bản đồ từ lúc xe nhận rước khách đến lúc hoàn tất chuyến đi
*Cung cấp thông tin của chuyến đi khi hoàn tất: quãng đường, cước phí theo đồng hồ, số tiền giảm giá (khuyến mãi), số tiền thanh toán
*Đánh giá chất lượng của chuyến đi bằng cách chấm điểm và ghi nhận xét
*Xem lại lịch sử các chuyến đi của bạn với thông tin đầy đủ: thời gian, địa chỉ lên và xuống xe, số hiệu xe, tên tài xế, quãng đường, cước phí theo đồng hồ và khuyến mãi, cước phí thanh toán
*Ước tính quãng đường và cước phí trước khi đặt xe khi nhập địa chỉ đi và địa chỉ đến
- As the official app of taxi car set Shengli, to help customers put more cabs selected channel set modern vehicles and utilities.
- Customers using the vehicle set Shengli Taxi car makes things more optimally served by the application of new technologies to the executive management of Shengli Taxi. Customer car near relay client should be reduced customer wait time car. Just pick a ride, no guests scramble condition causing congestion and traffic safety.

Function:
* Put the car quick and full information at no cost phone calls.
* Provide information to receive Communion guest car: car number, type of vehicle, the driver, the estimated time to the car procession
* Track the location and route of the vehicle on a map from the hotel to the car procession at getting complete trip
* Provide information upon completion of the trip: the distance, metered charges, the amount of discounts (promotion), payment amount
* Evaluate the quality of your trip by marking and record comments
* Review the history of your trip with complete information: time, addresses up and down the car, car number, driver's name, distance, metered charges and promotions, billing charges
* Estimate the distance and freight car before setting off and enter the address as the address to
Show more

Taxi Thắng Lợi 2.4 APK for Android 4.0.3+

Version 2.4 for Android 4.0.3+
Update on 2019-08-24
Installs 10.000++
File size 20.572.811 bytes
App permissions view permissions
What's new

Versions history:

Show more