4.3/5 - 8.725 votes

Package: com.muugame.sgz

  • Author:

  • Version:

    1.5

  • Update on:

Download APK now
The description of Download Tam Quốc Chí 2020 1.5 APK
Bạn có yêu thích lịch sử Tam Quốc? Những trận chiến lịch sử mang tính tượng chưng?
Đây là một tựa game lịch sử Tam Quốc, Không chỉ giúp bạn ôn lại lịch sử và còn giúp bạn hiểu rõ hơn lịch sử Tam Quốc!
Chiến Lược Tam Quốc, Thông qua kế mưu và cộng động để giành chiến thắng, Không thể bỏ lỡ!
[Nhiệt Huyết Quốc Chiến]
Tái hiện chiến trường tam quốc, Quốc chiến thời gian thực, Tương tác cộng đồng cực cao
[Sách Lược Chi Vương]
Không có hệ thống VIP, không chịu ảnh hưởng của chỉ số thuộc tính, Toàn bộ dựa vào chiến thuật người chơi
[Thành Tựu Bá Nghiệp]
Toàn bộ hào kiệt thời tam quốc, Nhất thống thành tựu bá nghiệp
Kinh điển thời đại tam quốc, Hiệu ứng chiến đấu bắt mắt, Gợi nhớ kinh điển tam quốc
Do you love the history of Tam Quoc? Epic historical battles?
This is a game history of the Three Kingdoms, Not only helps you review the history but also helps you better understand the history of the Three Kingdoms!
Three Kingdoms Strategy, Through stratagem and community to win, Not to be missed!
[Enthusiasm of Warring States]
Reenactment of the Three Kingdoms battlefield, Real-time National War, Extremely high community interaction
[The Book of Chi Vuong's Strategy]
There is no VIP system, no elemental influence, All depends on player tactics
[Achievement of Ba Nghiep]
All the masterpieces of the three kingdoms, Unified achievements
Three Kingdoms classics, Eye-catching battle effect, Reminiscent of classics of the three kingdoms
Show more

Tam Quốc Chí 2020 1.5 APK for Android 5.0+

Version 1.5 for Android 5.0+
Update on 2020-12-29
Installs 500.000++
File size 77.538.461 bytes
App permissions view permissions
What's new luobao

Versions history:

Show more