3.3/5 - 14.767 votes

Package: dk.tv2.tv2play

Download APK now
The description of Download TV 2 PLAY 4.1.5 APK
Er du til nyheder, sport eller underholdning? TV 2 PLAY har det hele og er en streamingtjeneste, hvor du har fri adgang til alle TV 2s livekanaler og har mulighed for at følge med i serier og programmer.

Gik du glip af seneste 19 NYHEDERNE, skal se de nyeste Klovn-afsnit, skal du se, eller bare gense dit yndlings Dybvad-klip for femte gang?

Alt dette og meget mere kan du se på TV 2 PLAY.

Med TV 2 PLAY har du ubegrænset adgang til alle TV 2s kanaler, programmer og tv-serier. Du kan se snigpremierer på serier og programmer, før alle andre. Uanset om du er på farten eller hjemme i sofaen.

Med et TV 2 PLAY-abonnement for dig og hele familien er I sikret adgang til:

Programmer fra alle TV 2s kanaler – TV 2, TV 2 ZULU, TV 2 NEWS, TV 2 SPORT, TV 2 SPORT X, TV 2 CHARLIE og TV 2 FRI

Serier og underholdningsprogrammer – Landmand søger kærlighed, Vild med Dans, Toppen af poppen, Rita, Perfekte steder, Badehotellet, Sukkertoppen, Dicte, Kurs mod fjerne kyster, etc.

Comedy og satire – Natholdet, Dybvad, Klovn, Danish Dynamite, Ditzel all Inklusiv, etc.

Små og store sportsbegivenheder som Tour de France og Vuelta a España

Nyheder og magasiner fra TV 2 NEWS

Film – nye og ældre, såvel som danske og udenlandske

Ubegrænset adgang til TV 2 PLAYs serier og programmer uanset tid og sted

Hent vores gratis app som en del af dit abonnement, og du kan med det samme se vores indhold af film, serier og programmer. Har du ikke et abonnement, kan du få 30 dages gratis TV 2 PLAY-abonnement.

Du kan vælge mellem:

Favorit + Sport uden reklamer

Du får alle TV 2s livekanaler samt fuld adgang til alt on demand-indhold på TV 2 PLAY. Reklameblokke indgår stadig på live, men du får ikke reklamer ved on demand.

Favorit + Sport med reklamer

Du får alle TV 2s livekanaler samt fuld adgang til alt on demand-indhold på TV 2 PLAY. Reklameblokke indgår på live, og før hvert on demand-program vises en kort reklameblok. Der er kke reklamer før børneindhold.

Favorit uden reklamer

Du får fem livekanaler samt fuld adgang til alt on demand-indhold på TV 2 PLAY. Reklameblokke indgår stadig på livekanalerne, men du får ikke reklamer ved on demand.

Favorit med reklamer

Du får fem livekanaler samt fuld adgang til alt on demand-indhold på TV 2 PLAY. Reklameblokke indgår på live, og før hvert on demand-program vises en kort reklameblok. Der er ikke reklamer før børneindhold.

Basis uden reklamer

Du får adgang til alle on demand-programmer på TV 2 PLAY – uden TV 2s livekanaler.

Basis med reklamer

Du får adgang til alle on demand-programmer på TV 2 PLAY – uden TV 2s livekanaler. Før hvert on demand-program vises en kort reklameblok. Der er ikke reklamer før børneindhold.

Live 1

Adgang til én af TV 2s livekanaler.

Live 2

Adgang til to af TV 2s livekanaler.

Rettighedsmæssige begrænsninger

Du kan tilgå det fulde indhold af TV 2 PLAY indenfor Kongeriget Danmark.

Regler vedtaget i EU gør det desuden muligt for dig at få adgang til dit TV 2 PLAY-abonnement, når du midlertidigt opholder dig uden for Danmark, men inden for EU.

Tekniske anbefalinger for TV 2 PLAY

For at kunne bruge TV 2 PLAY på din tablet og smartphone anbefaler vi, at du har en stor båndbredde til rådighed, dvs. en god 3G/4G dækning (du bør dog have mindst 1,5 Mbit/sek til rådighed) eller adgang til trådløst internet (Wi-Fi). Vi anbefaler mobile dataabonnementer med ubegrænset dataforbrug inkluderet eller Wi-Fi.

Vær opmærksom på, at datatrafik ikke er en del af TV 2 PLAY-abonnementet. Ved streaming af video kan der være behov for at større mængder data overføres. Datatrafikomkostningerne varierer afhængig af din teleoperatør og dit abonnement. Kontakt din teleoperatør for mere information om omkostninger forbundet med dataoverførsel.

Afspilning af live er blokeret på en række Android-enheder. Det skyldes, at vores rettighedshaveres krav om kryptering af indholdet medfører utilfredsstillende kvalitet i vores stream. Se hvilke enheder der har begrænset adgang på http://play.tv2.dk
Are you into news, sports or entertainment? TV 2 PLAY has it all and is a streaming service where you have free access to all TV 2's live channels and have the opportunity to follow in series and programs.

Did you miss the latest 19 NEWS, see the latest Clown episodes, watch, or just revisit your favorite Dybvad clip for the fifth time?

All this and much more you can watch on TV 2 PLAY.

With TV 2 PLAY you have unlimited access to all TV 2's channels, programs and TV shows. You can see sneak peeks at series and shows before everyone else. Whether on the go or at home on the couch.

With a TV 2 PLAY subscription for you and the whole family, you are guaranteed access to:

Programs from all TV 2 channels - TV 2, TV 2 ZULU, TV 2 NEWS, TV 2 SPORT, TV 2 SPORT X, TV 2 CHARLIE and TV 2 FREE

Shows and Entertainment Programs - Farmer Seeks Love, Wild Dance, Top of the Pop, Rita, Perfect Places, Bathing Hotel, Sugar Top, Dictation, Courses Against Far Shores, etc.
 
Comedy and satire - Nightingale, Deep-sea, Clown, Danish Dynamite, Ditzel all Inclusive, etc.

Small and large sports events such as Tour de France and Vuelta a España

News and magazines from TV 2 NEWS

Film - new and old, as well as Danish and foreign

Unlimited access to TV 2 PLAY series and programs regardless of time and place

Download our free app as part of your subscription and you can instantly see our content of movies, series and programs. If you do not have a subscription, you can get a 30 day free TV 2 PLAY subscription.

You can choose from:

Favorite + Sports without advertising

You get all of TV 2's live channels as well as full access to all on-demand content on TV 2 PLAY. Advertising blocks are still live, but you will not receive advertising on demand.

Favorite + Sports with advertising

You get all of TV 2's live channels as well as full access to all on-demand content on TV 2 PLAY. Advertising blocks are included live, and before each on-demand program, a short advertising block is displayed. There are no advertisements before children's content.

Favorite without commercials

You get five live channels and full access to all on-demand content on TV 2 PLAY. Advertising blocks are still included on the live channels, but you will not receive advertisements on demand.

Favorite with commercials

You get five live channels and full access to all on-demand content on TV 2 PLAY. Advertising blocks are included live, and before each on-demand program, a short advertising block is displayed. There are no advertisements before children's content.

Basis without advertising

You can access all on demand programs on TV 2 PLAY - without TV 2's live channels.

Basis of advertising

You can access all on demand programs on TV 2 PLAY - without TV 2's live channels. Before each on-demand program, a short advertising block appears. There are no advertisements before children's content.

Live 1

Access to one of TV 2's live channels.

Live 2

Access to two of TV 2's live channels.

Restrictions on rights

You can access the full content of TV 2 PLAY within the Kingdom of Denmark.

In addition, rules adopted in the EU allow you to access your TV 2 PLAY subscription when staying temporarily outside Denmark, but within the EU.
 
Technical recommendations for TV 2 PLAY
 
In order to use TV 2 PLAY on your tablet and smartphone we recommend that you have a large bandwidth available, ie. good 3G / 4G coverage (however, you should have at least 1.5 Mbit / sec available) or wireless internet access (Wi-Fi). We recommend mobile data plans with unlimited data usage included or Wi-Fi.

Please note that data traffic is not part of the TV 2 PLAY subscription. When streaming video, larger amounts of data may be needed. Data traffic costs vary depending on your telecom operator and your subscription. Contact your telecom operator for more information on data transfer costs.

Live playback is blocked on a number of Android devices. This is because our copyright holders' content encryption requirements result in unsatisfactory quality in our stream. See which devices have limited access at http://play.tv2.dk
Show more

TV 2 PLAY 4.1.5 APK for Android 5.0+

Version 4.1.5 for Android 5.0+
Update on 2020-07-23
Installs 500.000++
File size 16.884.623 bytes
App permissions view permissions
What's new Mindre rettelser og forbedringer

Versions history:

Show more