8.049 votes, 3.7/ 5
Package name: com.tkgm.parselsorgu

The description of Download TKGM Parsel Sorgu 2.4.6 APK

Türkiyedeki parsellerin çeşitli sorgu kriterlerine göre
• İdari Sorgu( İl, İlçe, Mahalle, Ada, Parsel hiyerarşisi içerisinde)
• Adres Sorgu ( Girilen adrese göre sorgulama)
• Koordinat sorgu ( Girilen koordinat değerlerine göre sorgulama)
• Harita üzerinden sorgulama ( Harita üzerinden seçilen koordinata göre sorgulama)
sorgulanması ve bulunan parsellerin
• Öznitelik bilgilerinin
o il, ilce, mahalle, ada ve parsel bilgileri
o Yüzlöçüm bilgisi
o Pafta bilgisi
o Mevki bilgisi
o Nitelik bilgisi
• Coğrafi bilgilerinin
o Koordinat bilgisi
gösterilmesi sağlanmaktadır.

Bulunan parsellerin koordinat ve bilgilerinin uygulama üzerinden
o Pdf
o Kml
o Geo Json
olarak indirilmesi sağlanmaktadır

Bulunan parsellere rota servis sağlayıcıları (Google map, Bing map, Yandex Map vs) ile rotalama yapılması sağlanmaktadır
Bilgilendirme
- Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSIS) ile tapu ve kadastro bilgilerinin uyumlaştırılma çalışmaları ve kontrolleri kurumumuz tarafından yapılmaktadır.
- Bu uygulama ile MEGSİS kapsamında tapu verileri ile uyumlaştırılması tamamlanmış kadastro bilgilerine ait temel bilgiler sunulmaktadır.
- Görüntülenen kayıtlar ile elinizde bulunan bilgiler arasında uyumsuzluk olması halinde ilgili tapu ve/veya kadastro müdürlüğüne müracaat ediniz.
- Taşınmaza ait konum bilgileri test amacı ile yaklaşık koordinatlarla sunulmaktadır.
- BU UYGULAMADA SUNULAN BİLGİLER RESMİ VE TİCARİ AMAÇLI KULLANILAMAZ...
According to various queries by the plots in Turkey
• Query Manager (provincial, district, neighborhood, Island, in the Parcel hierarchy)
• Address Query (inquiry based on the entered address)
• Coordinate queries (queries based on coordinates entered value)
• questioning over the map (query by coordinates selected on map)
questioning and found parcels
• The attribute information
that city, county, neighborhood, land registration and property information
My information is that Yüzlöç
he Sheet information
o Location information
Qualities that information
• Geographical Information
o Coordinate information
Display is provided.

The information contained on the application of the coordinates and parcel
it Pdf
he Kml
o Geo Json
It is available to be downloaded

Found route to the parcel service providers (Google map, map Bing, Yandex Map, etc.) are provided with routing done
Information
- Spatial Property System (MEGSIS) and the harmonization of land registry and cadastre information studies and checks are carried out by our organization.
- With this application it will be aligned with MEGSİS data are presented under the title of completed basic cadastral information.
- If there is a mismatch between land related information with the records displayed in your hands and / or be referred to the cadastral office.
- Immovable property belonging to the location information is presented in approximate coordinates with the purpose of testing.
- THE INFORMATION PROVIDED IN PRACTICE AND COMMERCIAL PROPERTY USED IN OFFICIAL ...
Show more
TKGM Parsel Sorgu 2.4.6 APK for Android 4.4+

Version: 2.4.6 for Android 4.4+

Update on: 2019-12-20

File size: 4.891.735 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

HGK ve Google Haritaları Eklendi
Taşınmaz Id üzerinden Sorgulama Seçeneği Eklendi
Pasif parsel görüntüleme eklendi
Favori parselleri harita üzerinde görüntüleme iyileştirildi.
Performans iyileştirmesi Yapıldı

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. TKGM Parsel Sorgu 2.4.6 APK (2019-12-20, 4.891.735 bytes)
2. TKGM Parsel Sorgu 2.4.0 APK (2018-11-01, 4.940.495 bytes)
3. TKGM Parsel Sorgu 2.3.8 APK (2018-06-15, 3.762.265 bytes)
4. TKGM Parsel Sorgu 2.3.6 APK (2018-05-19, 3.780.007 bytes)
5. TKGM Parsel Sorgu 2.3.4 APK (2018-05-18, 3.780.007 bytes)
6. TKGM Parsel Sorgu 2.3.3 APK (2018-04-24, 4.020.221 bytes)
7. TKGM Parsel Sorgu 2.1.7 APK (2017-01-27, 7.594.589 bytes)
8. TKGM Parsel Sorgu 2.1.6 APK (2017-01-13, 9.151.677 bytes)
9. TKGM Parsel Sorgu 2.0.9 APK (2016-12-14, 8.945.111 bytes)
10. TKGM Parsel Sorgu 2.0.7 APK (2016-12-04, 8.944.826 bytes)
11. TKGM Parsel Sorgu 2.0.6 APK (2016-11-13, 8.944.835 bytes)
12. TKGM Parsel Sorgu 2.0.3 APK (2016-11-05, 8.942.734 bytes)
13. TKGM Parsel Sorgu 2.0.2 APK (2016-10-29, 8.942.769 bytes)
14. TKGM Parsel Sorgu 2.0.0 APK (2016-05-20, 697.667 bytes)