Download Swipy Farm 1.1.3 APK

0 votes, NAN/ 5
Package name: com.zemharg.swipyfarm

The description of Download Swipy Farm 1.1.3 APK

Tvojou úlohou je pohybovať sa dopredu a ostať na žive čo najdlhšie. Ale dávaj pozor! Ak si na oranžovom alebo červenom sude, uberá sa ti život. Pohybuješ sa swipovanim.

V tvojej ceste ti budú stáť nepriatelia. Musíš ich zabiť, inak zabiju oni teba. Strieľaš tapnutím.

V hre máš príležitosť zbierať powerupy. Môžeš získať život alebo zbierať peniaze. V obchode si za peniaze môžeš kúpiť lepšie postavy.
Your mission is to move forward and stay alive as long as possible. But watch out! If you orange or red barrel, moving is your life. Swipovanim move.

In your journey you will stand enemies. You have to kill them, otherwise they'll kill you. Shoot by tapping.

In the game you have the opportunity to collect power-ups. You can gain life or collect money. In trade with money you can buy better characters.
Show more
Swipy Farm 1.1.3 APK for Android 4.1+

Version: 1.1.3 for Android 4.1+

Update on: 2019-06-04

File size: 22.827.698 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Vylepšenia

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Swipy Farm 1.1.3 APK (2019-06-04, 22.827.698 bytes)
2. Swipy Farm 1.1 APK (2018-10-23, 32.869.667 bytes)
Similar to "Swipy Farm"