Download Słowo Krzyż 1.0.77 APK

8.040 votes, 4.4/ 5
Package name: com.wordgame.puzzle.board.pl

The description of Download Słowo Krzyż 1.0.77 APK

Znużyły już Cię staromodne interfejsy wyszukiwania słów?
Pragniesz całkiem nowych doświadczeń w grze słownej?
★★★ Teraz możesz pobrać grę Słowo Krzyż i grać na PLANSZACH BEZPŁATNIE! ★★★

Słowo Krzyż to twórcza gra krzyżówkowa, pobudzająca pasję do zabaw umysłowych. To esencja gier słownych – całkowicie WCIĄGA i zapewnia ROZRYWKĘ graczowi.

➤ Nowy, świeży wygląd: Jeśli lubisz gry planszowe i zagadki, spodoba Ci się klarowny interfejs PLANSZY.

➤ Wygoda i łatwość gry: Można łatwo przesuwać litery, aby utworzyć określone ukryte słowo. Każdy gracz szybko i przyjemnie opanuje jej zasady.

➤ Zaskakujący bonus: Loguj się co dzień i weź bonus; znajdując ukryte słowa, dostaniesz także monety.

➤ Ponad 1500 ekscytujących wyzwań: Zacznij od łatwych zadań i szybko stań w obliczu większych wyzwań. Możesz też sprawdzić, ile znasz słów. Przygotowywanych jest więcej poziomów.

➤ W 100% uzależniająca gra słowna: W tej grze nigdy nie będziesz się nudzić! Zagraj raz, a nie będziesz w stanie przerwać krzyżówkowej rozgrywki!

JAK GRAĆ
- Przesuwaj litery, by tworzyć słowa poziomo i pionowo na polach na planszy.
- Dotknij przycisk Tasuj, aby zmienić kolejność liter
- Dotknij przycisk Wskazówka, aby otrzymać podpowiedź

FUNKCJE
• Ładna i przejrzysta PLANSZA dla Ciebie (w przygotowaniu spersonalizowane tematy)
• Znajduj dodatkowa słowa, aby zbierać monety
• Ponad 1500 POZIOMÓW
• DARMOWE monety w ramach Dziennego bonusu
• Odpowiedni dla wszystkich do szkolenia umiejętności wyszukiwania słów
• Działa w trybie offline, więc możesz wyszukiwać słowa kiedy chcesz
• Łatwa i przyjemna, niepowtarzalna rozrywka
• ZA DARMO dla wszystkich graczy

POBIERZ teraz, ćwicz umysł i zostań mistrzem zagadek słownych na PLANSZACH!

KONTAKT
[email protected]
Are you tired of old-fashion word search interfaces?
Do you want completely new experiences in the word game?
★★★ Now you can download the game Word Krzyż and play on BOATS FREE OF CHARGE! ★★★

Word Krzyż is a creative crossword game that stimulates the passion for mental games. This is the essence of word games - it completely WILLS and provides ENTERTAINMENT to the player.

➤ A fresh, fresh look: If you like board games and riddles, you'll enjoy the clear interface of the board.

➤ Convenience and ease of play: You can easily move letters to create a specific hidden word. Each player will quickly and easily master its rules.

➤ Surprising bonus: Log in every day and get a bonus; finding hidden words, you will also get coins.

➤ Over 1,500 exciting challenges: Start with easy tasks and quickly face bigger challenges. You can also check how many words you know. More levels are being prepared.

➤ A 100% addictive word game: In this game you will never get bored! Play once and you will not be able to interrupt the cross-game!

HOW TO PLAY ☆
- Move letters to create words horizontally and vertically on the boxes on the board.
- Tap the Shuffle button to change the order of letters
- Tap the Tip button to get a hint

FUNCTIONS ★
• Nice and clear PLANNEL for you (personalized topics in preparation)
• Find additional words to collect coins
• Over 1500 LEVELS
• FREE coins as part of the Daily bonus
• Suitable for everyone to train words searching skills
• Works offline, so you can search for words whenever you want
• Easy and pleasant, unique entertainment
• FREE for all players

DOWNLOAD NOW, practice your mind and become a master of word puzzles on BOARDS!

CONTACT
[email protected]
Show more
Słowo Krzyż 1.0.77 APK for Android 3.0+

Version: 1.0.77 for Android 3.0+

Update on: 2019-04-27

File size: 28.667.398 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Naprawiono błędy poprawiające ogólne wrażenia z gry

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Słowo Krzyż 1.0.77 APK (2019-04-27, 28.667.398 bytes)
2. Słowo Krzyż 1.0.72 APK (2019-04-24, 28.656.828 bytes)
3. Słowo Krzyż 1.0.72 APK (2019-02-20, 12.582.816 bytes)
4. Słowo Krzyż 1.0.68 APK (2019-01-18, 28.621.251 bytes)
5. Słowo Krzyż 1.0.49 APK (2018-11-01, 25.966.079 bytes)
6. Słowo Krzyż 1.0.40 APK (2018-05-21, 25.966.079 bytes)
7. Słowo Krzyż 1.0.40 APK (2018-04-29, 25.169.874 bytes)