Download So'z O'yini - Kiril 2.3 APK

50 votes, 3.9/ 5
Package name: com.Uzbros.Suzoyin7
  • Author:

  • Version:

    2.3

  • Update on:

The description of Download So'z O'yini - Kiril 2.3 APK

Sizga havola etilgan harflardan foydlanib O‘zbek tiliga mansub bo‘lgan so‘zlarni qidirib toping. Berilgan harflarni bir-biriga ulaganda yashirilgan so‘zlar ochilib boradi. Shu holda bosqichlardan o‘tib boring, bosqichlar kattalashgan sari o‘yinning qiyinlik darajasi ham oshib boradi.
So‘zlarni topishga qiynalsangiz, tangalarinngizni ishlatib harf katakchalarini ochishingiz mumkin. Tangalarni video rolik ko‘rish yoki bozorchadan sotib olish imkoniga egasiz. Shuningdek o‘yin o‘ynash davomida sokin va tinchlantiruvchi musiqani yoqib qo‘yishingiz ham mumkin.

O‘yin mundarijasi:

- O‘yin boshida oson bo‘lib, sekin-sekin qiyinlashib boradi.
- O‘yin avvalida sizga 100 tanga taqdim etiladi
- Video rolik tomosha qilib yoki bozorchadan tanga harid qilishingiz mumkin
- O‘ynash uchun internet bo‘lishi shart emas
- Bu o‘yin har yoshdagilar uchun mo‘lajllangan
- O‘yin davomida tinchlantiruvchi musiqa tinglashingiz mumkin
- O‘yinda O‘zbekiston shaharlari tasvirlangan rasmlardan foydalanilgan
- Bu o‘yin lug‘aviy bilimni oshishiga va hotirani charhlashga ham foydali

Do‘stlaringiz bilan ulashing va bizga baho berishni unutmang.


Сўз Ўйини - Soz Oyini

Сизга ҳавола этилган ҳарфлардан фойдланиб Ўзбек тилига мансуб бўлган сўзларни қидириб топинг. Берилган ҳарфларни бир-бирига улаганда яширилган сўзлар очилиб боради. Чу ҳолда босқичлардан ўтиб боринг, босқичлар катталашган сари ўйиннинг қийинлик даражаси ҳам ошиб боради.
Сўзларни топишга қийналсангиз, тангалариннгизни ишлатиб ҳарф катакчаларини очишингиз мумкин. Тангаларни видео ролик кўриш ёки бозорчадан сотиб олиш имконига эгасиз. Чунингдек ўйин ўйнаш давомида сокин ва тинчлантирувчи мусиқани ёқиб қўйишингиз ҳам мумкин.

Ўйин мундарижаси:

- Ўйин бошида осон бўлиб, секин-секин қийинлашиб боради.
- Ўйин аввалида сизга 100 танга тақдим этилади
- Видео ролик томоша қилиб ёки бозорчадан танга ҳарид қилишингиз мумкин
- Ўйнаш учун интернет бўлиши шарт эмас
- Бу ўйин ҳар ёшдагилар учун мўлажлланган
- Ўйин давомида тинчлантирувчи мусиқа тинглашингиз мумкин
- Ўйинда Ўзбекистон шаҳарлари тасвирланган расмлардан фойдаланилган
- Бу ўйин луғавий билимни ошишига ва ҳотирани чарҳлашга ҳам фойдали

Дўстларингиз билан улашинг ва бизга баҳо беришни унутманг.
Sizga havola etilgan harflardan foydlanib O‘zbek tiliga mansub bo‘lgan so‘zlarni qidirib toping. Berilgan harflarni bir-biriga ulaganda yashirilgan so‘zlar ochilib boradi. Shu holda bosqichlardan o‘tib boring, bosqichlar kattalashgan sari oyinning qiyinlik darajasi ham oshib boradi.
So‘zlarni topishga qiynalsangiz, tangalarinngizni ishlatib harf katakchalarini ochishingiz mumkin. Tangalarni video rolik ko‘rish yoki bozorchadan sotib olish imkoniga egasiz. Shuningdek o‘yin o‘ynash davomida sokin va tinchlantiruvchi musiqani yoqib qo‘yishingiz ham mumkin.
 
O‘yin mundarijasi:

- O‘yin boshida oson bo‘lib, sekin-sekin qiyinlashib boradi.
- O‘yin avvalida sizga 100 tanga taqdim etiladi
- Video rolik tomosha qilib yoki bozorchadan tanga harid qilishingiz mumkin
- O‘ynash uchun internet bo‘lishi shart emas
- Bu o‘yin har yoshdagilar uchun mo‘lajllangan
- O‘yin davomida tinchlantiruvchi musiqa tinglashingiz mumkin
- O‘yinda O‘zbekiston shaharlari tasvirlangan rasmlardan foydalanilgan
- Bu o‘yin lug‘aviy bilimni oshishiga va hotirani charhlashga ham foydali

 Do‘stlaringiz bilan ulashing va bizga baho berishni unutmang.


Сўз Ўйини - Soz Oyini

Sizg Pavol ethilgan Saraflardan feidlanib Uzbek tiliga mansub bilgan szlarni Adidrib topping. Berilgan Karplarni Bir-Biriga Ulaganda Yashirilgan Sozlar Ochilib Boradi. Chu ҳolda bosқichlardan ўtib boring, bosқlarar kattalashgan sari ўyining қiinlik darazhasi ошибam error boradi.
Szlarni topishga қiynalsangiz, tangalarinizizni ishlatib Karf katakchalarini ochishingiz mumkin. Tangalarni video clip Kurish yoki bozorchadan soib olish imkoniga agasiz. Chuningdek ўyin ўynash davomida sokin vinchlantiruvchi musiқan ққib қўiishingiz ҳam mumkin.
 
Ўayin mundarzhasi:

- Yiin boshida oson bўlib, sekin-sekin қiinlashib boradi.
- Ўyin avvalida sizga 100 tanga taқdim ethiladi
- Video clip of Tomosh қilib djoki bozorchadan tanga ҳarid ilišingiz mumkin
- Ўınash uchun internet blishi shart emas
- Bu ўayin Kar yoshdagilar uchun mўlajhlangan
- Ўyin davomida tinchlantiruvchi musiқa tinglashingiz mumkin
- Ўyinda Ўzbekiston shaвиarlari tasvirlangan ramllardan foydalanilgan
- Bu ўyin luғaviy bilimni oshishiga va ҳotrani charulashga am faydali

 Destlaringiz bilan ulaching wa bizga baqo berishni unutmang.
Show more
So'z O'yini - Kiril 2.3 APK for Android 4.1+

Version: 2.3 for Android 4.1+

Update on: 2019-04-25

File size: 58.729.372 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Download APK now

Similar to "So'z O'yini - Kiril"