Download Slůvka - Česká Slovní Hra (verze zdarma) 1 APK

1 votes, 5/ 5
Package name: air.com.littlebigplay.hry.ceskahra.zdarma.sluvka

The description of Download Slůvka - Česká Slovní Hra (verze zdarma) 1 APK

Kolik slov najdeš v naší nové slovní hře Slůvka, která je plně v češtině?

Slůvka je nová česká slovní hra určená pro všechny co mají rádi slovní hry a chtějí je hrát česky.

Jedná se o verzi zdarma, k dispozici je také plná verze bez reklam s více herními módy:
Slůvka PRO


Jak hrát:

✓ Přejížděj prstem po sousedních písmenkách a tvoř slova s 3-10 písmenky. Pokud použiješ stejnou barvu písmenka jako je první písmenko v tvém slově, tvoříš komba a získáváš extra body! Získej co nejvíce bodů a odešli svoje body do celosvětové tabulky.

Herní módy:

✓ Výzva - každé slovo s 3 komby přidá nová písmenka
✓ Na čas - hraješ 3 minuty (PREMIUM)
✓ Fofr - nejsou přidávána nová písmenka (PREMIUM)
✓ 15 Slov - můžeš vytvořit 15 slov (PREMIUM)
✓ 1 Slovo- můžeš vytvořit 1 slovo (PREMIUM)

Databáze slov:

✓ Hra obsahuje tisíce českých slov, ale vzhledem k rozáhlosti jazyka českého nejsme schopni zahrnout všechna slova. Pokud najdete nějaké slovo, které hra nerozezná, prosím dejte nám vědět a slovo přidáme. Tak jako u ostatních slovních her, Slůvka neuznává jména jako platná slova.

Proč stahovat:

✓ Česká hra vytvořena českými vývojáři.
✓ Můžeš hrát offline nebo online, pokud chceš odeslat svoje body.
✓ Zdarma
✓ Mezinárodní tabulka, kde můžeš porovnat svoje body s ostatními lidmi.
✓ Žádné reklamy ani nákupy v aplikaci

Pokud se bude hra líbit, prosím ohodnoťte ji, nebo přejděte na plnou verzi
Slůvka PRO
. Moc děkujeme za podporu.

Pokud máte jakýkoli nápad nebo komentář, tak nám prosím dejte vědět na náš email [email protected]

Moc děkujeme a přejeme příjemnou zábavu!
How many words do you find in our new word game Slůvka, which is fully in Czech?

Slůvka is a new Czech word game designed for everyone who likes word games and wants to play Czech.

This is a free version, and there is also a full version without multi-game ads:
PRO slogan


How to Play:

✓ Swipe your finger around adjacent letters and make words with 3-10 letters. If you use the same letter letter as the first letter in your word, you make combos and you get extra points! Get as many points and move your points to the global table.

Game modes:

✓ Challenge - adds a new letter to each word with 3 combos
✓ For Time - You Play 3 Minutes (PREMIUM)
✓ Fofr - no new letter (PREMIUM) added
✓ 15 words - you can create 15 words (PREMIUM)
✓ 1 word - you can create 1 word (PREMIUM)

Word Database:

✓ The game contains thousands of Czech words, but due to the breadth of the Czech language we are not able to include all the words. If you find a word that does not recognize the game, please let us know and add the word. As with other word games, Slůvka does not recognize names as valid words.

Why download:

✓ Czech game created by Czech developers.
✓ You can play offline or online if you want to send your points.
✓ Free
✓ International table where you can compare your points with other people.
✓ No ads or in-app purchases

If it likes the game, please rate it or go to the full version of
PRO slogan
. Thank you very much for your support.

If you have any idea or comment, please let us know at our email address [email protected]

Thank you very much and wish fun!
Show more
Slůvka - Česká Slovní Hra (verze zdarma) 1 APK for Android 4.0+

Version: 1 for Android 4.0+

Update on: 2019-05-04

File size: 12.642.062 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Download APK now

Similar to "Slůvka - Česká Slovní Hra (verze zdarma)"