Download Slovo Spoj - Česká Slovní Hra 9 APK

24 votes, 4.3/ 5
Package name: air.com.littlebigplay.games.ceskahra.slovospoj

The description of Download Slovo Spoj - Česká Slovní Hra 9 APK

Kolik českých slov dokážeš nalézt v naší slovní hře Slovo Spoj?

Slovo Spoj je nová česká slovní hra s 5 herními mody a spoustou zábavy pro všechny, co mají rádi slovní hry.

Naše hra je plně v češtině!

Jak hrát:

Přejeď prstem po sousedních písmenkách a tvoř slova. Pokud použiješ stejnou barvu písmenka jako je první písmenko v tvém slově, získáváš extra body! Získej co nejvíce bodů a odešli svoje body do celosvětové tabulky.

Uložení/načtení hry: (verze NAPLNO)

✓ Hru je možné uložit a pokračovat v hraní později (tlačítko uložit se objeví pokud je vaše skore > 0 a jeho stisknutím uložíte a ukončíte hru. Spusťte zvolený mód znovu a zobrazí se dialog k pokračování nebo spuštění nové hry)

Databáze slov:

Hra obsahuje tisíce českých slov, ale vzhledem k rozáhlosti jazyka českého nejsme schopni zahrnout všechna slova. Pokud najdete nějaké slovo, které hra nerozezná, prosím dejte nám vědět a slovo přidáme. Tak jako u ostatních slovních her, Slovo Spoj neuznává jména jako platná slova.

Proč stahovat:

* Česká hra vytvořena českými vývojáři.
* Můžeš hrát offline nebo online, pokud chceš odeslat svoje body.
* 5 herních modů.
* Mezinárodní tabulka.
* Jednoduchá ale chytlavá slovní hra.

Moc děkujeme a přejeme příjemnou zábavu!

Pokud chcete podpořit naši hru a pomoci nám vytvářet další české hry, máte možnost přejít na PRO verzi, která má více herních módů a je bez reklam SLOVO SPOJ PRO nebo uprgadovat do PRO verze přímo z aplikace. Moc děkujeme za podporu.
How many Czech words can you find in our word game Word Spoj?

The word Spoj is a new Czech word game with 5 game modes and lots of fun for everyone who likes word games.

Our game is fully in Czech!

How to Play:

Swipe your finger across adjacent letters to form words. If you use the same letter color as the first letter in your word, you earn extra points! Get as many points as possible and send your points to the global table.

Save / Load Game: (NAPLNO)

✓ The game can be saved and resumed later (the save button appears if your score is> 0 and saved by pressing and saving the game. Run the selected mode again to display a dialog to continue or start a new game)

Word Database:

The game contains thousands of Czech words, but due to the expansiveness of the Czech language, we are unable to include all the words. If you find a word that the game doesn't recognize, please let us know and we'll add the word. As with other word games, the word Spoj does not recognize names as valid words.

Why Download:

* Czech game created by Czech developers.
* You can play offline or online to post your points.
* 5 game modes.
* International Table.
* Simple but catchy word game.

Thank you very much and have fun!

If you want to support our game and help us create other Czech games, you have the option to upgrade to a PRO version that has multiple game modes and is free of JOIN THE WORD or guess the PRO version directly from the app. Thank you very much for your support.
Show more
Slovo Spoj - Česká Slovní Hra 9 APK for Android 4.0+

Version: 9 for Android 4.0+

Update on: 2019-04-30

File size: 13.235.360 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

* Drobné chyby opraveny

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Slovo Spoj - Česká Slovní Hra 9 APK (2019-04-30, 13.235.360 bytes)
2. Slovo Spoj - Česká Slovní Hra 8 APK (2019-04-03, 13.229.045 bytes)
3. Slovo Spoj - Česká Slovní Hra 7 APK (2019-03-13, 13.228.584 bytes)
4. Slovo Spoj - Česká Slovní Hra 6 APK (2019-03-11, 13.227.031 bytes)
5. Slovo Spoj - Česká Slovní Hra 5 APK (2019-03-08, 13.224.479 bytes)
6. Slovo Spoj - Česká Slovní Hra 3 APK (2019-02-15, 13.190.338 bytes)
7. Slovo Spoj - Česká Slovní Hra 2 APK (2019-01-25, 13.190.142 bytes)
8. Slovo Spoj - Česká Slovní Hra 1 APK (2019-01-15, 13.152.249 bytes)
Similar to "Slovo Spoj - Česká Slovní Hra"