Download Slovo Křížek 1.0.77 APK

9.357 votes, 4.8/ 5
Package name: com.wordgame.puzzle.board.cs

The description of Download Slovo Křížek 1.0.77 APK

Jste unaveni staromódním vyhledávacím rozhraním?
Chcete si užít zcela nový zážitek ze hry se slovními hádankami?
★★★ Nyní si můžete stáhnout Slovo Křížek a zahrát si ji na BOARDS zcela ZDARMA! ★★★

Slovo Křížek je kreativní křížovka, která dokáže inspirovat vaši vášeň pro mozkové výzvy. Zcela zahrnuje esence slovních her, abyste pro vás byla naprosto NÁVYKOVÁ A ZÁBAVNÁ.

➤ Nový a svěží vzhled: Hrajete-li rádi stolní a logické hry, na první pohled si zamilujete čistý a svěží BOARD UI.

➤ Pohodlná a snadná hra: Písmena můžete jednoduše posunout tak, aby vytvořila určité skryté slovo. Hrát je snadné a zabaví se každý.

➤ Překvapivý bonus: Přihlaste se každý den a získejte denní bonus, k tomu také získejte mince po rozpoznání extra slov, která se ve hře nacházejí.

➤ Více než 2 000 vzrušujících výzev: Začíná se na jednoduchých a rychle se dostanete k těm náročným. A můžete otestovat, kolik slov doopravdy znáte. Další úrovně jsou právě vyvíjeny.

➤ 100% návyková slovní hra: nikdy se u ní nebudete nudit! Zahrajte si tuto křížovku jednou a už ji neodložíte!


JAK HRÁT

- Přesouvejte písmena a vytvářejte tak slova pro vyplnění vodorovných a svislých políček na desce
- Klepnutím na tlačítko „Zamíchat“ změníte pořadí písmen
- Klepnutím na tlačítko „Poradit“ získáte vodítka


FUNKCE

• Pěkná a čistá deska BOARD pro vás (Sledujte novinky pro přizpůsobitelné motivy)
• Nacházejte slova navíc pro sbírání mincí
• Více než 2 000 úrovní pro přehrání
• ZDARMA získáte denní bonus ve formě mincí
• Vhodný pro všechny, aby vycvičovali dovednosti vyhledávání slov
• Nepotřebujete internet a slova můžete vyhledávat kdykoliv
• Jednoduché a snadné hraní, náročné na dokončení
• Zcela ZDARMA pro všechny hráče


STÁHNĚTE hru nyní a začněte trénovat svůj mozek a staňte se skutečným mistrem slovních hádanek díky BOARDS!

KONTAKT
[email protected]
Are you tired of the old-fashioned search interface?
Want to enjoy a totally new experience with word puzzle games?
★★★ Now you can download the Word of the Cross and play it on BOARDS FREE OF CHARGE! ★★★

The word Crosses is a creative crossword puzzle that can inspire your passion for brain challenges. It totally incorporates the essence of word games so that you are completely LEFT AND FUN.

➤ New and fresh look: If you like table and logic games, at first glance you will love a clean and fresh BOARD UI.

➤ Convenient and easy play: You can simply move the letters to create a hidden word. Playing is easy and fun for everyone.

➤ Surprising bonus: Sign up every day and get a daily bonus, also get coins after recognizing the extra words that are in the game.

➤ More than 2,000 exciting challenges: Beginning on a simple and fast approach to those challenging. And you can test how many words you really know. Other levels are being developed.

➤ 100% addictive word game: you will never get bored with it! Play this crossword puzzle once and not take it off!


HOW TO PLAY ☆

- Move letters to create words to fill the horizontal and vertical boxes on the board
- Click the "Mix" button to change the order of letters
- Click the "Advise" button to get guides


FUNCTION ★

• Nice and clean BOARD board for you (Watch news for customizable themes)
• Find extra words for collecting coins
• More than 2,000 playback levels
• FREE for a daily bonus in the form of coins
• Suitable for all to practice word search skills
• You do not need internet and you can search for words at any time
• Simple and easy to play, difficult to complete
• Totally FREE for all players


DOWNLOAD the game now and start training your brain and become a real master of word puzzles thanks to BOARDS!

CONTACT ★
[email protected]
Show more
Slovo Křížek 1.0.77 APK for Android 3.0+

Version: 1.0.77 for Android 3.0+

Update on: 2019-04-24

File size: 30.225.234 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Chyby určené ke zlepšení celkových herních zážitků

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Slovo Křížek 1.0.77 APK (2019-04-24, 30.225.234 bytes)
2. Slovo Křížek 1.0.57 APK (2018-08-07, 28.947.074 bytes)
3. Slovo Křížek 1.0.56 APK (2018-07-31, 28.947.026 bytes)
4. Slovo Křížek 1.0.49 APK (2018-07-22, 27.466.148 bytes)
5. Slovo Křížek 1.0.49 APK (2018-05-18, 27.466.148 bytes)
6. Slovo Křížek 1.0.40 APK (2018-05-09, 26.684.854 bytes)