Download Slovo Gram - Česká Slovní Hra (verze zdarma) 4 APK

2 votes, 5/ 5
Package name: air.com.littlebigplay.games.free.slovogram

The description of Download Slovo Gram - Česká Slovní Hra (verze zdarma) 4 APK

Kolik českých slov dokážeš nalézt v naší nové originální slovní hře Slovo Gram? Myslíš, že se dostaneš do TOP20?

✓ Slovo Gram je nová česká slovní hra se spoustou zábavy pro všechny, co mají rádi slovní hry a výzvy.

✓ Slovo Gram obsahuje 8 různých herních módů, takže se nudit určitě nebudeš!

✓ Slovo Gram je plně v češtině!

Jak Hrát:

✓ Klepnutím na jednotlivá písmenka tvoř slova s 3-10 písmeny. Každé nalezené slovo přidá nová písmenka. Pozor, žádné písmenko se nesmí vyskytnout nad herní plochou, jinak hra končí. Získej co nejvíce bodů a odešli svoje body do celosvětové tabulky. V plné verzi si hru si můžeš také kdykoli uložit a pokračovat v hraní později.

Herní módy:

Výzva
Rychlovka
Atak
48 Písmen
Časovka
1 Extra
10 Slov
Souboj 2P

Databáze slov:

✓ Hra obsahuje tisíce českých slov, ale vzhledem k rozáhlosti jazyka českého nejsme schopni zahrnout všechna slova. Pokud najdete nějaké slovo, které hra nerozezná, prosím dejte nám vědět a slovo přidáme. Tak jako u ostatních slovních her, Slovo Spoj neuznává jména jako platná slova.

Proč stahovat:

✓ 8 herních modů + tisíce českých slov
✓ Česká slovní hra vytvořena českými vývojáři.
✓ Můžeš hrát offline nebo online, pokud chceš odeslat svoje body.
✓ Mezinárodní tabulka - porovnej svoje skore s ostatnimi lidmi
✓ Zdarma
✓ Jednoduchá ale chytlavá slovní hra.
✓ Nastav si svoji barvu pozadí a další nastavení
✓ Můžeš sdílet svoje body přes Facebook, Email, SMS

Moc děkujeme za výběr naší hry Slovo Gram a přejeme příjemnou zábavu!

Pokud chcete podpořit naši hru a pomoci nám vytvářet další české hry, prosím ohodnoťte naši hru nebo přejděte na plnou verzi s více módy a bez reklam. Moc děkujeme za podporu.

Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás na [email protected]
How many Czech words can you find in our new original word Gram? Do you think you'll get to TOP20?

Gram Gram is a new Czech word game with lots of fun for everyone who likes word games and challenges.

✓ Gram contains 8 different game modes, so you won't be bored!

✓ Gram is fully in Czech!

How to Play:

✓ Click each letter to form 3-10 letters. Each found word adds new letters. Attention, no letter must appear above the board, otherwise the game ends. Get as many points as possible and send your points to the global table. You can also save the game at any time in the full version and continue playing later.

Game modes:

B Challenge
B Quickie
B Atak
B 48 Letters
B Timetable
B 1 Extra
Slov 10 Words
B Clash 2P

Word Database:

✓ The game contains thousands of Czech words, but due to the extent of the Czech language, we are unable to include all the words. If you find a word that the game doesn't recognize, please let us know and we'll add the word. As with other word games, the word Spoj does not recognize names as valid words.

Why Download:

✓ 8 game modes + thousands of Czech words
✓ Czech word game created by Czech developers.
✓ You can play offline or online to post your points.
Tabulka International table - compare your score with other people
✓ Free
Ale A simple but catchy word game.
✓ Set your background color and other settings
✓ You can share your points via Facebook, Email, SMS

Thank you very much for choosing our Word Gram game and wish you fun!

If you want to support our game and help us create other Czech games, please rate our game or go to full version with more fashion and no ads. Thank you very much for your support.

If you have any questions, please contact us at [email protected]
Show more
Slovo Gram - Česká Slovní Hra (verze zdarma) 4 APK for Android 4.0+

Version: 4 for Android 4.0+

Update on: 2019-04-30

File size: 13.293.026 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Download APK now

Similar to "Slovo Gram - Česká Slovní Hra (verze zdarma)"