3.3/5 - 3.676 votes

Package: vn.com.seabank.mb1

Download APK now
The description of Download SeAMobile 2.5.1 APK
SeAMobile là ứng dụng ngân hàng điện tử được phát triển bởi Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank và ứng dụng này được cài đặt trực tiếp trên thiết bị di động.
Hiện tại ứng dụng SeAMobile của SeABank cung cấp dành riêng cho khách hàng cá nhân SeABank bao gồm nhưng không giới hạn các tính năng như sau:
1. SeAMobile cung cấp chức năng đặc biệt: Sức khỏe tài chính version 2.0
2. Đăng ký online thông qua công cụ EKYC
3. Quản lý thông tin cá nhân
4. Truy vấn thông tin tài khoản, tiết kiệm, vay, thẻ
5. Chuyển tiền trong và ngoài hệ thống SeABank, chuyển tiền qua số điện thoại, chuyển tiền qua QR code
6. Mở tiết kiệm online, tất toán tiết kiệm online
7. Sao kê thẻ online, thanh toán thẻ tín dụng online
8. Thanh toán hóa đơn trả sau (Điện, nước, điện thoại di động, truyền hình, vé máy bay, ADSL,…)
9. Nạp tiền điện thoại di động trả trước, Nạp tiền dịch vụ, Mua mã thẻ điện tử
10. Quà tặng, khuyến mại
11. Chia sẻ, giới thiệu
12. Nhận thông báo từ SeABank qua ứng dụng
13. SoftOTP
14. Các thông tin khác mà SeAMobile cung cấp:
• Truy vấn tỷ giá, lãi suất
• Tìm kiếm địa điểm đặt máy ATM và địa điểm phòng giao dịch của SeABank trên ứng dụng SeAMobile
• Thông tin trợ giúp (Hướng dẫn sử dụng, liên hệ SeABank,…)
SeAMobile is an electronic banking application developed by Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank - SeABank and this application can be installed directly on mobile devices.
SeABank's SeAMobile app is currently available exclusively for SeABank individual customers, including but not limited to the following features:
1. SeAMobile provides special function: Financial health version 2.0
2. Online registration through EKYC tool
3. Management of personal information
4. Inquiry account information, savings, loans, cards
5. Transfer money inside and outside SeABank system, transfer money via phone number, transfer money via QR code
6. Open online savings, pay online savings
7. Online card statement, online credit card payment
8. Postpaid bill payment (Electricity, water, mobile phone, television, air ticket, ADSL, ...)
9. Recharge prepaid mobile phones, Top-up services, Buy electronic card codes
10. Gifts and promotions
11. Share, introduce
12. Receive notifications from SeABank via the app
13. SoftOTP
14. Other information that SeAMobile provides:
• Query exchange rate, interest rate
• Search for SeABank ATMs and transaction offices on SeAMobile application
• Help information (User guide, contact SeABank, ...)
Show more
  • Category

    FINANCE
  • Get it on:

  • Requirements:

    Android 6.0+

SeAMobile 2.5.1 APK for Android 6.0+

Version 2.5.1 for Android 6.0+
Update on 2020-11-20
Installs 100.000++
File size 432.780.497 bytes
App permissions view permissions
What's new - Thêm tính năng đăng nhập bằng vân tay

Versions history:

Show more