0 votes, NAN/ 5
Package name: com.poyraz.kemalliye

The description of Download Salatı Kemaliyye 1.5 APK

Salatı Kemaliyye

Bu salavatm fazileti EVLİYAULLAHIN büyüklerinden Ahmed-i Ticani Hazretleri Hz.(Kuddisse sirruhu) tarafından şöyle buyurulmuştur :

Bu Gece 7 Defa okunacak... Peygamber Efendimiz ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) Bedeniyle ziyaretcimiz olacak insaallah...

Bu salavatm bir defa okunması bütün mahlukatm üç defa okuduğu teşbihe bedeldir.
Bu salavat bir mecliste yedi defa okunursa, o meclise Resulü Ekrem (S.A.V.)’in ve dört halifesinin ruhaniyetleri teşrif buyuruyorlar.
Bu salavatı günde yedi defadan fazla okuyan, Efendimiz Aleyhisselam ’ m özel sevgisine mazhar olur. Veliler ordusuna karışmadan ahirete göçmez.
Kim yatarken abdestli olarak yedişer defa okumaya devam ederse, Resulü Ekrem(S.A.V.)’i rüyada görür.
Her kim on iki defa okuyup Resulü Ekrem’in ruh-u şeriflerine hediye ederse,kabrini ziyaret etmiş gibi sevaba nail olur.(Cevahirul Meani,2/261)
Bütün alemde bulunan canlıların yaptığı tesbihlerin 3 katına denk gelecek kadar hasene kazanır.
Bu Salavat-ı Şerife bir mecliste 7 defa okunursa o meclise Peygamber Efendimiz (sav)'in dört halifesi, hem bedenleri hem de ruhaniyetleri ile teşrif buyururlar.
Bu Salavat-e Şerife ile meşgul olanların gözlerinden perde kaldırılsa, Resulullah Efendimiz (sav)'i ve dört Halifesini, vefat ettikleri son suretleriyle alenen görür.
Eğer bu Salavat-ı Şerife, (Abdestli olarak 12 defa), seccade ve oturduğu yer temiz olacak, oturacaksın. İlk 6 defasında normal oturursun ama 7. defadan sonra çok düzgün oturmak lazım çünkü Peygamber Efendimiz (sav) gelir.
Bu Salavat-ı Şerife'yi 7 defadan fazla okuyanları, Resulullah Efendimiz (sav) özel bir muhabbetle sever.
Bu Salavat-ı Şerife'yi 7 defadan fazla okumaya devam edenler, Allah-u Teala'nın veli kulları olmadan ölmezler.
Tam bir taharet (Gusül ve abdesti güzel olmak şartıyla) temiz bir yatak üzerinde uyuyacağı zaman bu Salavat-ı Şerife'yi 7 defa okumaya devam etse, Resulullah Efendimiz (sav)'i sahih bir şekilde rüyasında görür.
Her kim bu Salavat-ı Şerife'yi 12 defa okur, sonra kalp huzuruyla mütevazi bir eda ile; " Ya Resulallah, bu benden San'a hediyedir " derse, Peygamber Efendimiz (sav)'i kabrinde (Ravza-ı Şerifesi'nde) ziyaret etmiş gibidir. Ve Adem (as)'dan itibaren kendi dönemine kadar yaşamış tüm velileri ve salih kimseleri ziyaret etmiş mertebesi kazanır.
(Bu kişi yemin etse ki Resulallah (sav) ile oturdum diye yemininde sadıktır)
Peygamber Efendimiz (sav) ve 4 Halife son halleriyle gelir ve 7. sinden sonra ne dua etsen amin derler kabul olursun. 7'den sonra devam edersen sen bırakmadıkça onlar da seni bırakmazlar. hatta evliyalullah ömrünün sonuna kadar okusa ömrünün sonuna kadar yanından ayrılmazlar, diyor.
Salatı Kemaliyye

The virtue of this salavat is stated by His Excellency Ahmed-i Ticani Hz.

Tonight will be read 7 times ... The Prophet (Sallallahu Aleyhi And Sallam) will be our visitor with the body insaallah ...

Reading this salavat once is equivalent to the test that all creatures read three times.
If this salavat is read seven times in a parliament, the councils of the Prophet Ekrem (S.A.V.) And the four caliphs are ordered to attend.
This salavat more than seven times a day, our Lord Aleyhisselam ’m will be given special love. Parents do not immigrate to the Hereafter without interfering with their army.
Whoever reads seven times in ablution with ablution, he sees Resulü Ekrem (S.A.V.) In a dream.
Whoever reads it twelve times and gives it to the sheriffs of the Messenger of Ekrem, he will be glad to visit his grave. (Cevahirul Meani, 2/261)
All the living creatures in the realm of the rosary is equal to 3 times wins.
If this Salavat-ı Şerife is read 7 times in a parliament, the four caliphs of the Prophet (saas) are ordered to come to that assembly with their bodies and spirits.
If the curtain was lifted from the eyes of those who were busy with this Salavat-e Şerife, he saw the Messenger of Allah (saas) and his four Caliphs publicly with their last dies.
If this Salavat-ı Şerife (12 times as Ablution), the prayer rug and the seat will be clean, you will sit. The first six times you sit normally, but after the 7th time you need to sit very smoothly because our Prophet (saas) comes.
The Prophet (saas) loves those who read this Salavat-ı Şerife more than 7 times with a special conversation.
Those who continue to read this Salavat-ı Şerife more than 7 times do not die without the guardians of Allah-u Teala.
If a full bidet (Gusul and ablution be nice) will sleep on a clean bed and continue to read this Salavat-ı Şerife 7 times, the Messenger of Allah (saas) will see in a dream.
Whoever reads this Salavat-ı Şerife 12 times, then with a modest eda of heart peace; It is as if he visited our Prophet (saas) in his grave (Ravza-i Sharifesi) if he said, "This is a gift from San to me." And Adam (as) from all the parents who lived up to his time and visited the righteous earns the rank.
(If this person swears that he is loyal to his oath because I have sat with the Messenger of Allah (saas))
Our Prophet (saas) and the four Caliphs come in their final form, and after the 7th, whatever you pray, you will be called amen. If you continue after 7, they won't let you go unless you do. even evliyalullah okusa until the end of his life until the end of his life will not leave, he says.
Show more
Salatı Kemaliyye 1.5 APK for Android 4.4+

Version: 1.5 for Android 4.4+

Update on: 2020-03-15

File size: 5.098.857 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Salatı Kemaliyye 1.5 APK (2020-03-15, 5.098.857 bytes)
2. Salatı Kemaliyye 1.4 APK (2020-01-05, 5.098.848 bytes)
3. Salatı Kemaliyye 1.3 APK (2019-12-02, 5.098.856 bytes)
4. Salatı Kemaliyye 1.2 APK (2019-11-09, 5.098.850 bytes)
5. Salatı Kemaliyye 1.0 APK (2019-09-02, 5.098.782 bytes)