3.6/5 - 5.808 votes

Package: sk.sme.android.reader

Download .ZIP (APKs bundle)
How to install APKs bundle(.zip)
The description of Download SME.sk 4.2.2 APK
Najčítanejšie spravodajstvo na slovenskom internete v praktickej aplikácii. SME.sk pre Android vám ponúka rýchly prehľad o tom, čo sa deje na Slovensku a vo svete.

Najdôležitejšie a najnovšie správy zo SME.sk číta viac ako dva a pol milióna ľudí na Slovensku. Vďaka aplikácii SME.sk vám nič dôležité neunikne. Budete v obraze vďaka rýchlemu notifikačnému servisu a prehľadnému obsahu správ.

Aplikácia obsahuje články zo sekcií: Z domova, Zo zahraničia, Komentáre, Ekonomika, Kultúra, Šport, Auto, Tech a veda, Primár, Žena, Cestovanie, SME Plus, Fičí a aj anglické správy Slovak Spectator. V aplikácii nájdete aj multimediálny obsah SME.sk – videá a podcasty.

Čo všetko v aplikácii nájdete:

- Najdôležitejšie správy z titulky SME.sk

- Najčítanejšie správy za 4 a 24 hodín, 3 a 7 dní

- Rýchle notifikácie o aktuálnych udalostiach

- Vyhľadávanie obsahu na SME.sk
- Aktuálne spravodajské a publicistické videá TV SME
- Najnovšie články blogerov zo služby Blog SME
- Podcasty SME
- Rozhovory SME
- Správy z vášho regiónu (Bratislava, MY regióny, Korzár)
- Diskusie k článkom
- Lokalizovaná predpoveď počasia v menu
- Ukladanie článkov na neskoršie čítanie
The most read news on the Slovak internet in practical application. SME.sk for Android offers you a quick overview of what's happening in Slovakia and the world.

The most important and recent news from SME.sk reads more than two and a half million people in Slovakia. Thanks to the application SME.sk you will not miss anything important. You will be in the picture thanks to fast notification service and clear message content.

The application contains articles from sections: From Home, From Abroad, Comments, Economics, Culture, Sport, Auto, Tech and Science, Primary, Woman, Traveling, SME Plus, Fiction and also English Spectator. You can also find SME.sk multimedia content - videos and podcasts - in the app.

What is in the app:

- Most important news from SME.sk

- Most read messages in 4 and 24 hours, 3 and 7 days

- Quick notification of current events

- Search for content on SME.sk
- Current news and current affairs TV SME
- Latest Blog SME Bloggers articles
- Podcasts SME
- SME talks
- News from your region (Bratislava, MY Regions, Corsair)
- Articles discussions
- Localized weather forecast in menu
- Saving articles for later reading
Show more

SME.sk 4.2.2 APK for Android 4.4+

Version 4.2.2 for Android 4.4+
Update on 2020-06-15
Installs 100.000++
File size 6.852.709 bytes
App permissions view permissions
What's new • nič také konkrétne 🐏, ale aktualizácia nikdy neuškodí ✊
• možno len ... "drobné úpravy a vylepšenia" ... 👻

Versions history:

Show more