5.778 votes, 3.6/ 5
Package name: sk.sme.android.reader

The description of Download SME.sk 4.0.5 APK

Najčítanejšie spravodajstvo na slovenskom internete v praktickej aplikácii. SME.sk pre Android vám ponúka rýchly prehľad o tom, čo sa deje na Slovensku a vo svete.

Najdôležitejšie a najnovšie správy zo SME.sk číta viac ako dva a pol milióna ľudí na Slovensku. Vďaka aplikácii SME.sk vám nič dôležité neunikne. Budete v obraze vďaka rýchlemu notifikačnému servisu a prehľadnému obsahu správ.

Aplikácia obsahuje články zo sekcií: Z domova, Zo zahraničia, Komentáre, Ekonomika, Kultúra, Šport, Auto, Tech a veda, Primár, Žena, Cestovanie, SME Plus, Fičí a aj anglické správy Slovak Spectator. V aplikácii nájdete aj multimediálny obsah SME.sk – videá a podcasty.

Čo všetko v aplikácii nájdete:

- Najdôležitejšie správy z titulky SME.sk

- Najčítanejšie správy za 4 a 24 hodín, 3 a 7 dní

- Rýchle notifikácie o aktuálnych udalostiach

- Vyhľadávanie obsahu na SME.sk
- Aktuálne spravodajské a publicistické videá TV SME
- Najnovšie články blogerov zo služby Blog SME
- Podcasty SME
- Rozhovory SME
- Správy z vášho regiónu (Bratislava, MY regióny, Korzár)
- Diskusie k článkom
- Lokalizovaná predpoveď počasia v menu
- Ukladanie článkov na neskoršie čítanie
The most read news on the Slovak internet in practical application. SME.sk for Android offers you a quick overview of what's happening in Slovakia and the world.

The most important and recent news from SME.sk reads more than two and a half million people in Slovakia. Thanks to the application SME.sk you will not miss anything important. You will be in the picture thanks to fast notification service and clear message content.

The application contains articles from sections: From Home, From Abroad, Comments, Economics, Culture, Sport, Auto, Tech and Science, Primary, Woman, Traveling, SME Plus, Fiction and also English Spectator. You can also find SME.sk multimedia content - videos and podcasts - in the app.

What is in the app:

- Most important news from SME.sk

- Most read messages in 4 and 24 hours, 3 and 7 days

- Quick notification of current events

- Search for content on SME.sk
- Current news and current affairs TV SME
- Latest Blog SME Bloggers articles
- Podcasts SME
- SME talks
- News from your region (Bratislava, MY Regions, Corsair)
- Articles discussions
- Localized weather forecast in menu
- Saving articles for later reading
Show more
SME.sk 4.0.5 APK for Android 4.4+

Version: 4.0.5 for Android 4.4+

Update on: 2019-11-16

File size: 7.437.863 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- drobné úpravy a vylepšenia aplikácie

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. SME.sk 4.0.5 APK (2019-11-16, 7.437.863 bytes)
2. SME.sk 4.0.3 APK (2019-09-17, 7.399.033 bytes)
3. SME.sk 4.0.2 APK (2019-08-30, 7.398.020 bytes)
4. SME.sk 4.0.1 APK (2019-08-06, 9.891.568 bytes)
5. SME.sk 4.0.0 APK (2019-07-02, 9.890.607 bytes)
6. SME.sk 3.1.2 APK (2019-03-21, 7.419.588 bytes)
7. SME.sk 3.1.1 APK (2017-04-10, 7.420.952 bytes)
8. SME.sk 3.1.1 APK (2017-03-22, 7.420.976 bytes)
9. SME.sk Varies with device APK (2017-03-17, 7.421.592 bytes)
10. SME.sk Varies with device APK (2017-02-24, 7.421.600 bytes)
11. SME.sk Varies with device APK (2017-01-10, 7.427.211 bytes)
12. SME.sk Varies with device APK (2016-11-29, 7.447.208 bytes)
13. SME.sk Varies with device APK (2016-11-09, 7.473.762 bytes)
14. SME.sk 2.2.1 APK (2016-10-22, 6.820.533 bytes)
15. SME.sk 2.1.1 APK (2015-05-29, 5.653.549 bytes)
16. SME.sk 2.0.2 APK (2015-01-01, 4.219.121 bytes)