30.200 votes, 2.7/ 5
Package name: com.SHub.classroom

The description of Download SHub Classroom lớp học - bài tập - kiểm tra 1.402 APK

Công thức cho lớp học hiện đại
SHub Classroom giúp việc quản lý bài tập về nhà của học sinh trở nên dễ dàng và thú vị hơn bao giờ hết. Kết quả bài làm của học sinh được phân tích chi tiết, từ đó giúp quý thầy cô và phụ huynh hỗ trợ con em mình một cách hiệu quả hơn.

Liên hệ trực tiếp trang web https://shub.edu.vn/ hoặc fanpage https://fb.com/gvcn4.0 để tìm hiểu thêm thông tin về chúng tôi
Recipe for modern class
SHub Classroom makes managing homework for students easier and more enjoyable than ever. Students' results are analyzed in detail, thereby helping teachers and parents to support their children more effectively.

Contact website https://shub.edu.vn/ or fanpage https://fb.com/gvcn4.0 to find out more information about us
Show more
SHub Classroom lớp học - bài tập - kiểm tra 1.402 APK for Android 4.1+

Version: 1.402 for Android 4.1+

Update on: 2020-05-17

File size: 38.706.441 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Phê duyệt học sinh vào lớp

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. SHub Classroom lớp học - bài tập - kiểm tra 1.402 APK (2020-05-17, 38.706.441 bytes)
2. SHub Classroom lớp học - bài tập - kiểm tra 1.400 APK (2020-05-03, 38.267.995 bytes)
3. SHub Classroom lớp học - bài tập - kiểm tra 1.308 APK (2020-04-23, 37.945.125 bytes)
4. SHub Classroom Hỏi đáp, chấm điểm bài tập 1.306 APK (2020-04-11, 19.715.531 bytes)
5. SHub Classroom Hỏi đáp, chấm điểm bài tập 1.304 APK (2020-04-04, 19.711.301 bytes)
6. SHub Classroom Hỏi đáp, chấm điểm bài tập 1.302 APK (2020-04-02, 19.707.177 bytes)
7. SHub Classroom Hỏi đáp, chấm điểm bài tập 1.300 APK (2020-03-18, 19.748.108 bytes)
8. SHub Classroom Hỏi đáp, chấm điểm bài tập 1.208 APK (2020-03-09, 19.680.646 bytes)
9. SHub Classroom Hỏi đáp, chấm điểm bài tập 1.204 APK (2020-03-04, 19.684.663 bytes)
10. SHub Classroom Hỏi đáp, chấm điểm bài tập Varies with device APK (2020-03-03, 19.341.177 bytes)
11. SHub Classroom Hỏi đáp, chấm điểm bài tập 1.107 APK (2020-03-02, 19.341.177 bytes)
12. SHub Classroom Hỏi đáp, chấm điểm bài tập 1.106 APK (2020-02-22, 18.411.847 bytes)
13. SHub Classroom Hỏi đáp, chấm điểm bài tập 1.104 APK (2020-01-15, 19.551.623 bytes)
14. SHub Classroom Hỏi đáp, bài tập, chấm điểm tự động 1.100 APK (2020-01-02, 19.506.383 bytes)
15. SHub Classroom 1.99 APK (2019-12-28, 19.506.520 bytes)
16. SHub Classroom 1.95 APK (2019-12-20, 19.129.459 bytes)
17. SHub Classroom 1.91 APK (2019-12-16, 19.129.418 bytes)
18. SHub Classroom 1.86 APK (2019-12-12, 19.129.347 bytes)
19. SHub Classroom 1.76 APK (2019-12-07, 18.911.883 bytes)
20. SHub Classroom 1.74 APK (2019-11-29, 18.903.641 bytes)
21. SHub Classroom 1.72 APK (2019-11-25, 18.879.419 bytes)
22. SHub Classroom 1.70 APK (2019-11-20, 18.727.274 bytes)
23. SHub Classroom 1.64 APK (2019-10-30, 18.484.778 bytes)
24. SHub Classroom 1.63 APK (2019-10-25, 18.485.384 bytes)
25. SHub Classroom 1.62 APK (2019-10-11, 18.070.937 bytes)
26. SHub Classroom 1.59 APK (2019-10-03, 20.041.950 bytes)
27. SHub Classroom 1.57 APK (2019-09-28, 20.033.600 bytes)
28. SHub Classroom 1.55 APK (2019-09-23, 19.810.720 bytes)
29. SHub Classroom 1.51 APK (2019-09-17, 19.526.684 bytes)
30. SHub Classroom 1.49 APK (2019-09-14, 19.526.641 bytes)
31. SHub Classroom 1.44 APK (2019-09-04, 19.464.076 bytes)
32. SHub Classroom 1.43 APK (2019-08-25, 19.459.960 bytes)
33. SHub Classroom 1.42 APK (2019-08-23, 19.373.872 bytes)
34. SHub Classroom 1.41 APK (2019-08-21, 19.369.774 bytes)
35. SHub Classroom 1.37 APK (2019-08-16, 19.369.836 bytes)
36. SHub Classroom 1.33 APK (2019-08-14, 19.214.244 bytes)
37. SHub Classroom 1.30 APK (2019-08-12, 19.144.088 bytes)
38. SHub Classroom 1.28 APK (2019-08-09, 29.264.112 bytes)