Download Resfebe Dünyası (Resfebe Zihin Oyunları) 2.4 APK

13 votes, 3.9/ 5
Package name: air.emorgames.rebusworld

The description of Download Resfebe Dünyası (Resfebe Zihin Oyunları) 2.4 APK

Resimli kelime bulmaca, resfebe şifreleme tekniğine göre üretilen sorulardan oluşmaktadır.
Türkçe resimli kelime bulmaca, kelime oyunu, sözcük oyunları ve resfebe seven herkes için internetsiz tasarlanmıştır, tabletlere yüzde yüz uyumludur ayrıca Android Tv'lere uyumlu hale getirilmiştir.

Şimdi resfebelerin cevaplarını nasıl bulacağınız konusunda bazı ipuçları verelim:
1. Renkler bazen önemli iken bazen hiçbir anlam ifade etmiyor olabilir.
2. Sayı harf ya da resimlerin büyüklükleri düz veya ters olmaları da çözüm için dikkat edilmesi gereken unsurlardandır.
3. Eş anlamlı kelimelerde bazen çok işinize yarayabilir.
4. Bazı resfebeler için bilimsel bilgilere ihtiyaç duyabilirsiniz.
5. Ve aslında en önemlisi zor bir soruya saatlerce uğraşmak kolay olan yüzlerce soruyu çözmekten faydalıdır ilkesine dayanarak asla pes etmemek.

Facebook Grup:https://www.facebook.com/groups/417288371969862/
Facebook Sayfası:https://www.facebook.com/EmorGames/

RESFEBE’nin neden önemli olduğu ve öğrencilere hangi yeterlilikleri kazandırabileceğini beraber görelim.

1- Harfler, sayılar, renkler gibi kavramlara farklı açılardan bakmayı sağlar.
2- Planlı hareket etmeyi öğretir, planlı hareket etmenin önemini kavratır,
3- Doğru ve çabuk düşünebilmeyi ve karar verebilmeyi geliştirir,
4- Kendini ve yeteneklerini daha iyi tanımasını sağlar,
5- Belirli bir konuya odaklanma alışkanlığı kazandırır,
6- Merak duygusunu geliştirerek araştırmalar yapmaya yönlendirir,
7- Olaylara şüpheci yaklaşımı öğreterek ezberci zihniyetten uzaklaşmayı sağlar,
8- Düşünen, sorgulayan ve çözümleyen bireylerin yetişmesini sağlayarak etkin düşüncelerin daha özgürce sunulabildiği bir ortam hazırlar,
9- Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için sistemli ve disiplinli bir çalışmanın gerektiğini gösterir,
10- Kuralları anlamayı, kurallara uymayı öğretir

Etiketler: zeka oyunu, zeka oyunları büyükler için, akıl oyunları, resimli kelime bulmaca, kelime oyunları, resfebe zihin oyunları, android TV.
2018 Tüm Hakları Saklıdır. Emor Games Studio.
The pictorial word puzzle consists of the questions produced according to the resfebe encryption technique.
Turkish pictorial word puzzles, word games, word games and resfebe is designed for everyone who loves the internet, is 100 percent compatible to tablets also compatible with Android TVs.

Now, here are some tips on how to find the answers to the recitals:
1. Colors may sometimes not make sense at all while it is important sometimes.
2. Numbers or letters of the size of the picture is straight or inverted are the factors to be considered for the solution.
3. Synonymous words can sometimes be very useful.
4. You may need scientific knowledge for some recitals.
5. And in fact most importantly, it is easy to deal with a difficult question for hundreds of hours to solve hundreds of questions based on the principle of giving up never to give up.

Facebook Group: https: //www.facebook.com/groups/417288371969862/
Facebook Page: https://www.facebook.com/EmorGames/

Let us see why RESFEBE is important and which qualifications can be provided to the students.

1- Letters, numbers, colors, such as looking at concepts from different angles.
2- Teaches to move planned, understand the importance of planned action,
3- Improves thinking and decision making
4- To get to know himself / herself better
5- Gives the habit of focusing on a specific subject,
6- Developing the sense of curiosity,
7- Teaches the skeptical approach to the events and move away from the memorized mindset,
8- Provides an environment where the active thoughts can be presented more freely by providing the individuals who are thinking, questioning and analyzing,
9- Indicates that a systematic and disciplined study is required for success,
10- Teaches to understand rules and to follow rules

Tags: brain teaser, brain teaser games for adults, mind games, illustrated word puzzles, word games, resfebe mind games, android TV.
2018 All Rights Reserved. Emor Games Studio.
Show more
Resfebe Dünyası (Resfebe Zihin Oyunları) 2.4 APK for Android 4.0+

Version: 2.4 for Android 4.0+

Update on: 2019-05-02

File size: 17.486.753 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Küçük eksiklikler giderildi.

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Resfebe Dünyası (Resfebe Zihin Oyunları) 2.4 APK (2019-05-02, 17.486.753 bytes)
2. Resfebe Dünyası (Resfebe Zihin Oyunları) 2.3 APK (2019-04-03, 17.473.952 bytes)
3. Resfebe Dünyası (Resfebe Zihin Oyunları) 2.1 APK (2019-03-18, 17.473.950 bytes)
4. Resfebe Dünyası (Resfebe Zihin Oyunları) 2 APK (2019-03-04, 17.461.444 bytes)
5. Resfebe Dünyası (Resfebe Zihin Oyunları) 1.7 APK (2019-02-15, 17.394.162 bytes)
6. Resfebe Dünyası (Resfebe Zihin Oyunları) 1.6 APK (2019-01-12, 17.394.161 bytes)
Similar to "Resfebe Dünyası (Resfebe Zihin Oyunları)"