Download Race Car Highway 3.0 APK

0 votes, NAN/ 5
Package name: com.vietmmoracehighway.car

The description of Download Race Car Highway 3.0 APK

Race Car Highway là Games offline thucộ thể loại 3D đơn giản nhất nhưng có lối chơi khá hay.
Bạn sẽ điều khiển chiếc xe chạy trên cao tốc làm sao để có tốc độ cao nhất, chạy được quảng đường xa nhất để dnàh được nhiều điểm nhất mà không bị trật khỏi đường, không va chạm với bất cứ xe nào trên đường. Nếu xảy ra va chạm với lề đường hay xe cùng chiều, bạn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.

Chúc các bạn chơi Games Race Car Highway vui vẻ
Show more
Race Car Highway 3.0 APK for Android 4.0.3+

Version: 3.0 for Android 4.0.3+

Update on: 2019-05-07

File size: 12.979.789 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Race Car Highway 3.0 APK (2019-05-07, 12.979.789 bytes)
2. Race Car Highway 2.0 APK (2019-05-05, 12.979.765 bytes)
Similar to "Race Car Highway"