Download Quiz House by Matura To Bzdura 1.2.15 APK

10.548 votes, 4.5/ 5
Package name: co.quizhouse
  • Author:

  • Version:

    1.2.15

  • Update on:

The description of Download Quiz House by Matura To Bzdura 1.2.15 APK

Darmowa aplikacja quizowa twórców Matura To Bzdura z pojedynkami na żywo ze znajomymi oraz losowymi przeciwnikami z ponad 102 quizów, których jeszcze nie było w Polsce jak: ⚽ Piłka Nożna, ⚡ Harry Potter, ? Gra o Tron, ?️ League of Legends, ? Gwiezdne Wojny, ? Youtuberzy. Nie zapomnieliśmy o dużej liczbie quizów z wiedzy szkolnej ?. Każdy quiz ma ok. 1000 pytań oraz osobny ranking ?. Teraz mamy już ponad 110 tysięcy pytań i jest opcja dodawania pytań w aplikacji więc liczba pytań rośnie szybko dzięki zaangażowanym graczom za co jesteśmy bardzo wdzięczni! :)

Każda gra w Quiz House składa się z 6 pytań. Mamy podstawowe 3 tryby gry: samemu, ze znajomym albo z wylosowanym przeciwnikiem. Ponadto w trybie gry ze znajomym oraz nieznajomym można grać na żywo albo turowo, czyli jedna osoba gra pierwsza, a następnie gra druga osoba na co ma 48 godzin, po czym pojedynek się przedawni, więc warto znajomemu przypomnieć, że został wyzwany ?

Ponadto mamy wypasione statystki na profilu, które ukażą ile pojedynków zagrałeś/aś, które quizy są Twoimi ulubionymi, ale najważniejsze, że możesz sprawdzić swoją wiedzę, grać ze znajomymi, a nawet wygrać z pojedynek z twórcami MaturaToBzdura ?

To jest jedno z wielu miejsc, w którym chcemy bardzo podziękować naszym graczom za zaangażowanie i pisanie przeróżnych quizów z tematów które są ich pasją lub pracą. Napisanie quizu nie jest ani łatwe ani szybkie dlatego bardzo się cieszymy, że Quiz House jest dla Was miejscem w którym chcecie nie tylko sprawdzać swoją wiedzę, ale również pisać pytania, jesteśmy Wam za to wdzięczni.

Jeśli chcesz nam pomóc napisać quiz, którego jeszcze nie ma w aplikacji, zapraszamy do formularza: http://goo.gl/forms/pZgN2VdLoI

Quiz House na instagramie: https://instagram.com/quizhousepl
Quiz House na fejsie: https://facebook.com/QuizHouseApp

Poniżej lista wszystkich quizów, która jest naprawdę imponujące po niecałych 6 miesiącach od startu aplikacji quizowej Quiz House ?


Lista wszystkich aktywnych quizów:

Wszystko, Wiedza zbędna, Wiedza szkolna, Gra Taboo, Matura to bzdura, Zagadki, Co to za zwierzę?, Grand Theft Auto, Państwa Miasta, Loga, Brakujące Literki, Suchar Codzienny, Historia Ogólna, Historia Ekspert, I Wojna Światowa, II Wojna Światowa, Historia Starożytności, Historia Średniowiecza, Mitologia, Angielskie Słówka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Seriale Polskie, Gra o Tron, Grey's Anatomy, Serial Przyjaciele, Serial Wikingowie, Rick and Morty, Pamiętniki wampirów, The Walking Dead, Stranger Things, Supernatural, American Horror Story, Doktor Who, Teen Wolf, Riverdale, Youtuberzy, Blogerzy, Celebryci, Piłka nożna, Motoryzacja, Matematyka, Język Polski, Ortografia i Gramatyka, Trudne Słówka, Lektury, Przysłowia, Fizyka, Mechatronika, Astronomia, Filmy, Percy Jackson, Pitch Perfect, Harry Potter, Gwiezdne Wojny, Pokemon, Władca Pierścieni, Marvel, Flash, DC Comics, Gry, Wiedźmin, Five Nights at Freddy's, Metal Gear, Warcraft, Overwatch, Counter Strike, League of Legends, Minecraft, Mass Effect, Gothic, World of Tanks, The Elder Scrolls, Assassin's Creed, Tibia, Gra FIFA, Biologia, Anatomia Człowieka, Chemia, Prawo, WOS, Informatyka, Anime i Manga, RWBY, Manga Tokyo Ghoul, One Piece, Dragon Ball, Naruto, Teksty Piosenek, Teksty Polskich Piosenek, Teksty Angielskich Piosenek, K-pop, Polski hip-hop, Sabaton, Geografia, Flagi, Flagi Ekspert, Rolnictwo, Leśnictwo, Harcerstwo, Co to za miejsce?, Co to jest?, Sport, Igrzyska Olimpijskie, Skoki narciarskie, Wrestling, Żużel, Formuła 1, Koszykówka, Horrory, Zmierzch, Zombie, Fortnite, Sherlock, Rancho

Quizy w budowie:

Co było pierwsze?, Procenty, Pierwsza Pomoc, The Crown, Mr. Robot, Death Note


Jest 1,2 mln pobrań, wielkie dzięki! :)
Free quiz application of Matura To Bzdura creators with live duels with friends and random opponents from over 102 quizzes that have not been in Poland yet: ⚽ Football, ⚡ Harry Potter, ? Game for Throne, ?️ League of Legends, ? Star Wars, ? Youtuberzy. We have not forgotten about the large number of school knowledge quizzes ?. Each quiz has about 1000 questions and a separate ranking ?. Now we have over 110,000 questions and there is an option to add questions in the application so the number of questions grows fast thanks to the involved players for which we are very grateful! :)

Each game in Quiz House consists of 6 questions. We have basic 3 game modes: alone, with a friend or with a drawn opponent. In addition, in the game mode with a friend and a stranger you can play live or turn-based, that is, one person plays first, then the second person plays for 48 hours, after which the duel is outdated, so it is worth recalling that he was challenged ?

In addition, we have great statistics on the profile, which will show how many duels you played, which quizzes are your favorites, but the most important thing is that you can test your knowledge, play with friends and even win a duel with the creators of MaturaToBzdura ?

This is one of many places where we would like to thank our players for engaging and writing various quizzes about themes that are their passion or work. Writing a quiz is neither easy nor fast, so we are very happy that Quiz House is for you a place where you want to not only check your knowledge, but also write questions, we are grateful for that.

If you want to help us write a quiz that is not yet in the application, please visit the form: http://goo.gl/forms/pZgN2VdLoI

Quiz House on instagram: https://instagram.com/quizhousepl
Quiz House on Facebook: https://facebook.com/QuizHouseApp

Below is a list of all the quizzes, which is really impressive after less than 6 months from the start of Quiz House quiz application ?


List of all active quizzes:

Everything, Unnecessary knowledge, School knowledge, Game Taboo, Matura jest bzdura, Zagadki, What kind of animal ?, Grand Theft Auto, Countries, Logos, Missing Letters, Suchar Everyday, General History, History of Experts, World War I, II War World, History of Antiquities, History of the Middle Ages, Mythology, English Words, English, French, German, Polish Series, Game of Thrones, Gray's Anatomy, Series of Friends, Series Vikings, Rick and Morty, Vampire Diaries, The Walking Dead, Stranger Things, Supernatural, American Horror Story, Doctor Who, Teen Wolf, Riverdale, Youtuberzy, Bloggers, Celebrities, Football, Automotive, Mathematics, Polish Language, Spelling and Grammar, Difficult Vocabulary, Reading, Proverbs, Physics, Mechatronics, Astronomy, Movies , Percy Jackson, Pitch Perfect, Harry Potter, Star Wars, Pokemon, Lord of the Rings, Marvel, Flash, DC Comics, Games, The Witcher, Five Nights at Freddy's, Metal Gear, Warcraft, Overwatc h, Counter Strike, League of Legends, Minecraft, Mass Effect, Gothic, World of Tanks, The Elder Scrolls, Assassin's Creed, Tibia, FIFA Game, Biology, Human Anatomy, Chemistry, Law, WOS, Information Technology, Anime and Manga, RWBY , Manga Tokyo Ghoul, One Piece, Dragon Ball, Naruto, Song Lyrics, Lyrics of Polish Songs, Lyrics of English Songs, K-pop, Polish hip-hop, Sabaton, Geography, Flags, Expert Flags, Agriculture, Forestry, Scouts, What What is it ?, Sport, Olympic Games, Ski Jumping, Wrestling, Speedway, Formula 1, Basketball, Horror, Twilight, Zombie, Fortnite, Sherlock, Ranch

Quizzes under construction:

What was first ?, Procenty, First Aid, The Crown, Mr. Robot, Death Note


There are 1.2 million downloads, thanks a lot! :)
Show more
Quiz House by Matura To Bzdura 1.2.15 APK for Android 4.1+

Version: 1.2.15 for Android 4.1+

Update on: 2018-10-06

File size: 13.936.665 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Poprawka crasha w tle.

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Quiz House by Matura To Bzdura 1.2.15 APK (2018-10-06, 13.936.665 bytes)
2. Quiz House by Matura To Bzdura 1.2.14 APK (2018-10-02, 13.490.432 bytes)
3. Quiz House by Matura To Bzdura 1.2.12 APK (2018-05-21, 12.473.783 bytes)
4. Quiz House by Matura To Bzdura 1.2.8 APK (2017-11-13, 12.539.720 bytes)
5. Quiz House by Matura To Bzdura 1.2.8 APK (2017-10-21, 12.539.720 bytes)
6. Quiz House by Matura To Bzdura 1.2.6 APK (2017-10-06, 5.556.379 bytes)
7. Quiz House by Matura To Bzdura 1.2.4 APK (2017-09-02, 5.533.863 bytes)
8. Quiz House by Matura To Bzdura 1.2.3 APK (2017-08-31, 5.533.992 bytes)
9. Quiz House by Matura To Bzdura 1.2.2 APK (2017-08-11, 5.525.146 bytes)
10. Quiz House by Matura To Bzdura 1.2.1 APK (2017-08-10, 5.524.895 bytes)
11. Quiz House by Matura To Bzdura 1.1.3 APK (2017-07-27, 5.269.642 bytes)
12. Quiz House by MaturaToBzdura 1.1.0 APK (2017-07-07, 4.909.117 bytes)
13. Quiz House by MaturaToBzdura 1.0.1 APK (2017-07-03, 4.820.144 bytes)
Similar to "Quiz House by Matura To Bzdura"