Download Quantum CZ 1.0.2 APK

65 votes, 4.8/ 5
Package name: brychta.stepan.quantum

The description of Download Quantum CZ 1.0.2 APK

Věděli jste, že existuje svět, kde objekty mohou být na tisíce místech současně? Svět, kde je nemožné změřit přesnou polohu a rychlost objektu, ať se snažíte sebevíc? Svět, kde spolu věci nacházející se na opačných koncích vesmíru mohou komunikovat bez jakékoli časové prodlevy? Svět, kde si nemůžete být ničím jisti, jelikož je založen čistě na pravděpodobnosti?

Vítejte do světa kvantové mechaniky, bezpochyby nejzajímavější a nejkontroverznější fyzikální teorie všech dob!

Aplikace obsahuje:

• Srozumitelný výklad základních jevu kvantové mechaniky rozdělený do 13 kapitol
• 60 testových otázek rozdělených do 4 testů, kde si můžete prověřit své znalosti kvantové mechaniky
Did you know that there's a world where objects can be thousands of places at once? A world where it is impossible to measure the exact position and velocity of an object, whether you're trying no matter how much? A world where things together, located at opposite ends of the universe can communicate without any time delay? A world where you can not be sure of anything, since it is based purely on probability?

Welcome to the world of quantum mechanics, undoubtedly the most interesting and controversial theories of physics ever!

The application includes:

• A clear explanation of the basic phenomena of quantum mechanics is divided into 13 chapters
• 60 test questions divided into four tests where you can check your knowledge of quantum mechanics
Show more
  • Category:

    EDUCATION

  • Get it on:

  • Requirements:

    Android 4.0.3+

Quantum CZ 1.0.2 APK for Android 4.0.3+

Version: 1.0.2 for Android 4.0.3+

Update on: 2015-03-22

File size: 0 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Opravy chyb.

Download APK now