Download Quản lý văn bản và điều hành VNPT E-Office 1.13 APK

18 votes, 4.2/ 5
Package name: vn.com.vnpt.vinaphone.vnptsoftware.vnptoffice
 • Author:

 • Version:

  1.13

 • Update on:

The description of Download Quản lý văn bản và điều hành VNPT E-Office 1.13 APK

Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp là một trong những ứng dụng thông tin quan trọng hiện đang được quan tâm hàng đầu trong các tổ chức, doanh nghiệp hiện nay. VNPT-eOffice là ứng dụng trao đổi thông tin, điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động hành chính của một đơn vị, trong đó việc xử lý và theo dõi quy trình xử lý văn bản đóng vai trò quan trọng. Các chức năng của ứng dụng được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ công tác quản lý và điều hành tác nghiệp của một cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:
- Quản lý văn bản
- Quản lý công việc
- Quản lý lịch đơn vị
- Quản lý thư mời
Phạm vi và đối tượng phục vụ của ứng dụng là các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp thường xuyên tiếp nhận, xử lý, phát hành khối lượng lớn các công văn, giấy tờ, công việc chính vì thế ứng dụng VNPT E-Office là giải pháp trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý công văn, văn bản, hồ sơ công việc, giúp tạo lập một môi trường điều hành tác nghiệp điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Document management and operational executive is one of the important information applications are currently interested in leading organizations and businesses today. VNPT-eOffice is the application of information exchange, operating and managing the entire operations of an administrative unit in which the handling and tracking processes writing plays an important role. The functionality of the application is built for the purpose to support the management and administration of an agency operation, units, organizations and businesses. The main functions of the app include:
 - Managing documents
 - Workflow management
 - Manage calendar unit
 - Manage invitations
Scope and subjects of service of the application is the agencies, organizations and administrative units career, now regularly receiving, processing and distribution of large volumes of documents and papers, the main work so applications VNPT E-Office solution information exchange, executive operational and dispatch management, text, job profile, helping to create an environment of operating the electronics industry, anytime place.
Show more
 • Category:

  TOOLS

 • Get it on:

 • Requirements:

  Android 4.1+

Quản lý văn bản và điều hành VNPT E-Office 1.13 APK for Android 4.1+

Version: 1.13 for Android 4.1+

Update on: 2019-06-17

File size: 29.065.278 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Sửa kí PKI

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Quản lý văn bản và điều hành VNPT E-Office 1.13 APK (2019-06-17, 29.065.278 bytes)
2. Quản lý văn bản và điều hành VNPT E-Office 1.12 APK (2019-06-14, 29.065.276 bytes)
3. Quản lý văn bản và điều hành VNPT E-Office 1.5 APK (2019-01-24, 18.462.964 bytes)
4. Quản lý văn bản và điều hành VNPT E-Office 1.3 APK (2018-12-31, 25.434.502 bytes)
5. Quản lý văn bản và điều hành VNPT E-Office 1.1 APK (2018-07-14, 25.372.625 bytes)
Similar to "Quản lý văn bản và điều hành VNPT E-Office"