Download Podróż Słowa 1.0.73 APK

1.581 votes, 4/ 5
Package name: com.wordcross.plus.puzzle.pl

The description of Download Podróż Słowa 1.0.73 APK

Podróż Słowa to niesamowicie PRZYJEMNA rozrywka polegająca na rozwiązywaniu krzyżówek i wyszukiwanieu słów, z PIĘKNĄ scenerią! Gra dostarcza wspaniałych doznań wizualnych. Ponadto stanowi wyzwanie dla Twojego umysłu – zawiera ponad 2000 EKSCYTUJĄCYCH zadań!

TO SUPER UZALEŻNIAJĄCE ĆWICZENIE DLA UMYSŁU
• pomaga zachować ostrość umysłu,
• sprawdza zakres słownictwa,
• nigdy nie jest nudna.

NAJPIĘKNIEJSZE SCENERIE
• wysokiej jakości, wybrane ilustracje,
• ponad 100 niesamowitych krajobrazów,
• kwiaty, jeziora, góry, lasy, oceany, chmury itd.

NAJLEPSZE I NOWE KRZYŻÓWKI
• można łatwo przesuwać litery, aby znaleźć ukryte słowa,
• luki wypełnia się poziomo i pionowo,
• aby uzyskać podpowiedzi, trzeba stuknąć przycisk „Podpowiedzi”.

TYSIĄCE EKSCYTUJĄCYCH WYZWAŃ
• zaczyna się łatwo, a potem trudność rośnie,
• można odblokować setki ilustracji ze scenerią do wszystkich poziomów,
• w przygotowaniu jest więcej poziomów.

Pobierz i ciesz się tą grą teraz ZA DARMO! Z pewnością BARDZO CI SIĘ SPODOBA!

UWAGI:
• pobranie i granie w tę grę jest całkowicie BEZPŁATNE,
• w aplikacji można też zrobić wpłatę, aby uzyskać monety i usunąć reklamy,
• pamiętaj o tym, że możesz nam przesłać sugestie na adres e-mail [[email protected]].
Travel Word is extremely PLEASANT entertainment involving wyszukiwanieu crossword puzzles and word of BEAUTIFUL scenery! The game provides a great visual experience. In addition, a challenge for your mind - contains over 2000 EXCITING tasks!

TO EXERCISE FOR SUPER addictive MIND
• helps keep the mind sharp,
• check vocabulary,
• is never boring.

most beautiful stage
• high-quality, selected images,
• Over 100 amazing landscapes,
• flowers, lakes, mountains, forests, oceans, clouds and so on.

BEST AND NEW crossword
• You can easily move the letters to find the hidden words
• the gap is filled with horizontally and vertically,
• To get some ideas, you need to tap the "Hints".

THOUSANDS exciting challenges
• begins easily, and then the difficulty increases,
• You can unlock hundreds of illustrations with scenery to all levels,
• In preparation for the more levels.

Download and enjoy this game now FREE ! Certainly VERY you like it !

THE :
• downloading and playing the game is completely FREE
• In the application, you can also make a deposit to get the coins and remove ads,
• remember that you can send us suggestions by e-mail [ [email protected] ].
Show more
Podróż Słowa 1.0.73 APK for Android 3.0+

Version: 1.0.73 for Android 3.0+

Update on: 2019-04-25

File size: 43.512.052 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Naprawiono błędy poprawiające ogólne wrażenia z gry

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Podróż Słowa 1.0.73 APK (2019-04-25, 43.512.052 bytes)
2. Podróż Słowa 1.0.69 APK (2018-12-28, 42.919.679 bytes)
3. Podróż Słowa 1.0.54 APK (2018-11-01, 43.379.415 bytes)