12.915 votes, 4.8/ 5
Package name: d2.android.apps.wog
  • Author:

  • Version:

    Varies with device

  • Update on:

The description of Download PRIDE APK

• Google Pay в додатку PRIDE. Тепер в WOG PAY та Магазині можна сплачувати з Google Pay
• Можливість купити цифровий поліс страхування (ОСЦПВ)
• Максимальна зручність. Головний екран без реклами, а головне - баланс бонусів на картці ПРАЙД, а також залишок кави чи пального.
• Сashless! Відтепер цілих три сервіси WOG PAY:
- WOG PAY Пальне. Заправка, не виходячи з авто
- WOG PAY Кава – можливість купувати напої в пару кліків, не підходячи до каси.
- WOG PAY Гаманець - оплачуйте платіжною карткою, в masterpass, QR-кодом прямо з додатку
• Новий спосіб авторизації. Більше не потрібно пам’ятати номер картки ПРАЙД.
Номер мобільного телефону і все!
• Зручне розташування та відкриття картки ПРАЙД - свайпом вверх або тапом по ній.
• Тотальний онлайн. Весь онлайн магазин WOG доступний прямо в додатку, разом з подарунковими картками. А з годом- більше!
• Новий зручний калькулятор витрат пального. Розраховуємо витрати відносно вибраного типу пального та витрат автомобілю.
• Карта АЗК з детальною інформацією та доступними сервісами.
• Відтепер можна повністю управляти своїм профілем з мобільного додатку – зміна ПІП, телефону, e-mail та інших персональних даних.
• Більше не потрібно пам’ятати випадково згенерований пін-код картки ПРАЙД. Його завжди можна змінити на свій власний в особистому профілі мобільного додатку.
• Відтепер потрібен тільки відбиток твого пальця для вводу пін-коду картки ПРАЙД.
Реалізована функція Fingerprint.
• Персональні умови по картці ПРАЙД. Відтепер завжди в курсі актуальної винагороди за заправку.
• Актуальні ціни на пальне, а також можливість одразу купити на картку ПРАЙД.
• Найближчим часом більше зручних сервісів, можливостей та зручностей!

З PRIDE від WOG завжди вигідніше!
• Google Pay in PRIDE. You can now pay with Google Pay at WOG PAY and the Store
• Option to buy a digital insurance policy
• Maximum convenience. The main screen is ad-free, and most importantly, the balance of bonuses on the PRIDE card, as well as the balance of coffee or fuel.
• Sashless! There are now three WOG PAY services:
- WOG PAY Fuel. Refueling without leaving the car
- WOG PAY Coffee - an opportunity to buy drinks in a couple of clicks without going to the cashier.
- WOG PAY Wallet - pay with payment card, in masterpass, QR code directly from the application
• New authorization method. You no longer need to remember the PRIDE card number.
Cell phone number and all!
• Convenient location and opening of the PRIDE card - swipe up or tap on it.
• Total online. The entire WOG online store is available right in the app, along with gift cards. And with the year - more!
• New handy fuel cost calculator. We calculate the cost of the selected fuel type and the cost of the car.
• Filling station map with detailed information and available services.
• From now on, you can fully manage your profile from the mobile application - changing your PIN, phone, e-mail and other personal data.
• You no longer need to remember the randomly generated PIN code of the PRIDE card. You can always change it to your own in the personal profile of the mobile app.
• From now on, only your fingerprint is required to enter the PIN code of the PRIDE card.
Fingerprint function implemented.
• Personal conditions on the PRIDE card. From now on, you are always up to date on the actual fueling fee.
• Actual fuel prices, as well as the ability to buy on a PRIDE card right away.
• More convenient services, features and facilities in the near future!

It's always more profitable with PRIDE from WOG!
Show more
PRIDE Varies with device APK for Android Varies with device+

Version: Varies with device for Android Varies with device+

Update on: 2020-04-06

File size: 10.748.401 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Реалізували опитування з якості обслуговування в мережі. Кожна ваша відповідь допомагає нам ставати кращими

- Доопрацьовані страховки: можливо оформляти страховку на будь-який номер авто, додані функції видалення та редагування вже існуючого поліса в історії полісів.

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. PRIDE Varies with device APK (2020-04-06, 10.748.401 bytes)
2. PRIDE Varies with device APK (2020-03-19, 38.525.989 bytes)
3. PRIDE Varies with device APK (2019-12-28, 11.216.263 bytes)
4. PRIDE Varies with device APK (2019-11-16, 11.115.686 bytes)
5. PRIDE Varies with device APK (2019-11-12, 11.011.646 bytes)
6. PRIDE Varies with device APK (2019-10-21, 10.169.988 bytes)
7. PRIDE Varies with device APK (2019-09-11, 10.150.304 bytes)
8. PRIDE Varies with device APK (2019-08-19, 7.163.030 bytes)
9. PRIDE 0.2.16 APK (2019-04-09, 8.635.496 bytes)
10. PRIDE 0.2.10 APK (2019-02-21, 8.824.688 bytes)
11. PRIDE 0.2.9 APK (2019-02-20, 8.824.694 bytes)
12. PRIDE 0.2.4 APK (2019-02-02, 9.008.930 bytes)
13. PRIDE 0.2.2 APK (2019-01-16, 8.856.804 bytes)