Download Ordtjusaren 1.0.70 APK

221 votes, 4.5/ 5
Package name: com.wordgame.puzzle.flat.sv

The description of Download Ordtjusaren 1.0.70 APK

Ordtjusaren är ett av de mest beroendeframkallande ordletarspelen, med superb grafik och design som medger god interaktion. Det är det bästa sättet att fördriva tid, lätt att spela och hjälper dig att träna hjärnan samt att lära dig fler nya ord. Ta en paus från arbetet vederkvicka hjärnan i Ordtjusaren! Du kommer att älska det!

Ordspel som spelas på ett nytt sätt
Dra enkelt samman bokstäver för att bilda ord, lätt att begripa och kul att spela. Du kan blanda bokstäverna för att ändra ordningen på dem. Hittar du fler ord får du fler mynt som du kan använda på senare nivåer, för att få ledtrådar när du har fastnat.

Över 2000 nivåer för dig att spela
Fler än 2000 nivåer för dig att spela, som är lätta i början och sedan successivt blir svårare. Det kommer att vara utmanande för dig men tillräckligt intressant för att du ska fortsätta spela. Vi kommer att uppdatera nivåerna då och då för att du ska få överraskningar med jämna mellanrum.

Väldesignade gränssnitt och vacker grafik
Våra gränssnitt är intuitiva och lätta att begripa. Vi erbjuder dig många block av bokstäver och bakgrunder att välja mellan, så att du aldrig får tråkigt. Vi kommer att uppdatera dem efterhand så att du alltid har något att se fram emot.

Bästa sättet att koppla av och träna hjärnan
Ordtjusaren kan hjälpa dig att träna sinnet och förbättra minnesförmågan när du måste göra ditt bästa för att hitta många ord med givna bokstäver. Ibland är svaret uppenbart, men du kan bara inte hitta ordet, och då är spelet som allra mest intressant.


Spelet erbjuder:
• Superb grafik och väldesignade gränssnitt.
• Ordspel som spelas på ett nytt sätt: koppla bara samman bokstäverna för att bilda ord.
• Över 2000 nivåer för dig att spela, med ökande svårighetsgrad.
• Över 10 vackra teman att välja mellan.
• Daglig utmaning med chans till extra bonus och mer kul.
• Hitta så många ord du kan och få mer bonus i form av extra ord.
• Tryck på "Blanda" -knappen för att ändra bokstavsordningen
• Tryck på "Tips" -knappen för att få ledtrådar
• Du kan spela det varsomhelst och när du vill, även utan att ansluta till nätverket.
• Helt gratis för alla spelare.Kontakt
Ta gärna kontakt med oss, all feedback till [email protected] välkomnas.

Tack för ditt stöd och din kärlek till Ordtjusaren.
The Word Thriller is one of the most addictive word game games, with superb graphics and designs that allow for good interaction. It is the best way to drive time, easy to play and help you train the brain and learn more new words. Take a break from work refreshing the brain in the Word Thriller ! You're going to love it!
 
Word games played in a new way
Simply drag letters together to form words, easy to understand and fun to play. You can mix the letters to change their order. If you find more words you will get more coins that you can use at later levels, to get clues when you are stuck.
 
Over 2000 levels for you to play
More than 2000 levels for you to play, which are easy at the beginning and then gradually become more difficult. It will be challenging for you but interesting enough to keep playing. We will update the levels from time to time so that you will get surprises at regular intervals.
 
Well-designed interface and beautiful graphics
Our interfaces are intuitive and easy to understand. We offer you many blocks of letters and backgrounds to choose from so you never get bored. We will update them afterwards so that you always have something to look forward to.
 
Best way to relax and train your brain
The word enthusiast can help you train your mind and improve your memory when you have to do your best to find many words with given letters. Sometimes the answer is obvious, but you just can't find the word, and then the game is most interesting.
 
 
The game offers :
• Superb graphics and well-designed interfaces.
• Word games played in a new way: just connect the letters to form words.
• Over 2000 levels for you to play, with increasing difficulty.
• Over 10 beautiful themes to choose from.
• Daily challenge with the chance of extra bonus and more fun.
• Find as many words as you can and get more bonuses in the form of extra words.
• Press the "Shuffle" button to change the letter order
• Press the "Tips" button to get clues
• You can play it anywhere and whenever you want, even without connecting to the network.
• Completely free for all players.

 
 
Contact
Feel free to contact us, all feedback to [email protected] is welcome.
 
Thank you for your support and your love for the word hunter .
Show more
Ordtjusaren 1.0.70 APK for Android 3.0+

Version: 1.0.70 for Android 3.0+

Update on: 2019-04-25

File size: 43.754.761 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Buggar fixade för att förbättra den övergripande spelupplevelsen

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Ordtjusaren 1.0.70 APK (2019-04-25, 43.754.761 bytes)
2. Ordtjusaren 1.0.46 APK (2018-05-06, 37.280.586 bytes)