Download Ordstryke 1.0.16 APK

24 votes, 4.8/ 5
Package name: com.wordstacks.wordcrush.no
  • Author:

  • Version:

    1.0.16

  • Update on:

The description of Download Ordstryke 1.0.16 APK

Ordstryke er et nytt kreativt ordsøkspill. Det gir en enkel og enkel måte å trene hjernen din ved å trykke og få tilgang til skjermene på mobiltelefonen din.

HVORDAN DU SPILLER
Dra for å avsløre de skjulte ordene og overskrive Word-blokkene! Enkel i begynnelsen, men vanskelig raskt. Kan du slå spillet?

FUNKSJONER:
● HVER PUSSEL HAR VÆRDI
Bruk den til å finne relaterte ord i hvert puslespill!
● Utviklingsnivåer
Hvert puslespill endres når du finner ord. Søk ord med et trykk!
● mange nivåer
Spill mer enn 2000 nivåer og snart!
● KRAFT POWER-UPS
Bruk kikkert, lyspære eller bland hvis du ikke kan fortsette å gå.
● COLLECT BONUSORD
Tjen belønninger hvis du finner flere ord!
● MER!

Ønsker du å nyte hjerneopplæring med venner eller familie? Eller vil du være en sann lærer av ordforskning en dag?
Ikke nøl med å laste den ned! Start det mest vanedannende ordssøk spillet GRATIS!
Saying is a new creative word game. It provides an easy and easy way to train your brain by tapping and accessing the screens on your mobile phone.

HOW TO PLAY
Drag to reveal the hidden words and overwrite the Word blocks! Simple at first but difficult quickly. Can you beat the game?

FEATURES:
● EVERYBODY HAS VALUE
Use it to find related words in each puzzle!
● Development levels
Each puzzle changes when you find words. Search words with a tap!
● many levels
Play more than 2000 levels and soon!
● POWER POWER UPS
Use binoculars, light bulb or mix if you can't continue walking.
● COLLECT BONUS WORD
Earn rewards if you find more words!
● MORE!

Do you want to enjoy brain training with friends or family? Or will you be a true teacher of word research someday?
Don't hesitate to download it! Start the most addictive word search game for FREE!
Show more
Ordstryke 1.0.16 APK for Android 4.0+

Version: 1.0.16 for Android 4.0+

Update on: 2019-04-25

File size: 22.466.632 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Download APK now

Similar to "Ordstryke"