Download Ordsjarme 1.0.70 APK

32 votes, 4.6/ 5
Package name: com.wordgame.puzzle.flat.no

The description of Download Ordsjarme 1.0.70 APK

Ordsjarme er et av de mest engasjerende ordspillene, med flott grafikk og interaksjonsdesign. Den beste måten å slå ihjel tid på, lett å spille, gir god hjernetrim og lærer deg flere nye ord. Ta en pause fra arbeidet og frisk opp hjernen med Ordsjarme! Du vil elske det!

Nytt spill for lek med ord
Ganske enkelt sveip bokstaver for å lage ord, enkelt å lære og gøy å spille. Du kan blande bokstavene for å endre rekkefølgen. Jo flere ord du finner, jo flere mynter vil du tjene. Disse kan du bruke på senere nivåer for å få et hint når du står fast.

2000+ nivåer å spille
Mer enn 2000 nivåer med stigende vanskelighetsgrad. Du vil se at det er utfordrende, men likevel interessant nok til å ville fortsette. Vi oppdaterer nivåene fra tid til annen for å gi deg løpende overraskelser.

Vellaget grensesnitt med flott grafikk
Vårt grensesnitt er intuitivt og lett å fatte. Vi tilbyr mange bokstavtyper og bakgrunner å velge mellom slik at du aldri går trøtt. De vil jevnlig bli oppdatert slik at du alltid har noe å se frem til.

Beste måten å slappe av med hjernetrim
Ordsjarme trimmer hjernen og bedrer hukommelsen når du må gjøre ditt beste for å finne mange ord med gitte bokstaver. Av og til er svaret innlysende, men du kommer likevel ikke på ordet og nettopp det er noe av det som gjør spillet mest interessant.


Egenskaper
• Super grafikk og flott grensesnitt.
• Nytt spill for lek med ord: Bare koble bokstavene for å lage ord.
• 2000+ nivåer for å spille med økende utfordringer.
• 10+ flotte tema å velge fra.
• Daglige utfordringer gir bonus og mer moro.
• Finn så mange ord du kan og få mer bonus for ekstra ord.
• Trykk på "Omstokk"-knappen for å endre rekkefølgen til bokstavene
• Trykk på "Hint"-knappen for å få ledetråder
• Du kan spille hvor som helst og når som helst med eller uten nettverk.
• Helt gratis for alle.Kontakt
Ta gjerne kontakt, og tilbakemeldinger til [email protected] ønskes velkommen.

Takk for støtte og kjærlighet til Ordsjarme.
Wordmaps is one of the most engaging puns, with great graphics and interaction designs. The best way to kill time, easy to play, good brain teaser and learn more new words. Take a break from work and freshen up your brain with Wordmates ! You will love it!
 
New Word Play Game
Simply swipe letters to make words, easy to learn and fun to play. You can mix the letters to change the order. The more words you find, the more coins you will earn. You can use these at later levels to get a hint when standing.
 
2000+ levels to play
More than 2000 levels with increasing difficulty. You will see that it is challenging, yet interesting enough to want to continue. We update the levels from time to time to give you ongoing surprises.
 
Well-made interface with great graphics
Our interface is intuitive and easy to grasp. We offer many letters and backgrounds to choose from so you never get tired. They will be regularly updated so you always have something to look forward to.
 
Best way to relax with brain teaser
Wordmaps trim the brain and improve memory when you have to do your best to find many words with given letters. Occasionally, the answer is obvious, but you still do not come up with the word and it is precisely what makes the game most interesting.
 
 
Properties
• Super graphics and great interface.
• New game play with words: Just connect the letters to create words.
• 2000+ levels to play with increasing challenges.
• 10+ great themes to choose from.
• Daily challenges provide bonuses and more fun.
• Find as many words as you can and get more bonus for extra words.
• Press the "Reverse" button to change the order of the letters
• Press the "Hint" button to get clues
• You can play anywhere and anytime with or without a network.
• Completely free for everyone.

 
 
Contact
Feel free to contact us and welcome feedback to [email protected] .
 
Thank you for your support and love for Wordmates .
Show more
Ordsjarme 1.0.70 APK for Android 3.0+

Version: 1.0.70 for Android 3.0+

Update on: 2019-04-25

File size: 43.904.053 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Feil fastgjort for å forbedre den generelle spillopplevelsen

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Ordsjarme 1.0.70 APK (2019-04-25, 43.904.053 bytes)
2. Ordsjarme 1.0.46 APK (2018-05-16, 37.429.202 bytes)