Download Ordmästare 1.0.70 APK

873 votes, 4.5/ 5
Package name: com.wordgame.puzzle.sv.se

The description of Download Ordmästare 1.0.70 APK

Enkelt & beroendeframkallande ordspel
Ordmästare är en ny och rolig version av de klassiska ordspelen. Du drar helt enkelt bokstäver för att skapa olika ord. Det är lätt att spela och roligt att mästra. Med detta ordspel kommer du upptäcka hur fantastiskt roligt och beroendeframkallande det är att söka ord.

Mer än 2 000 nivåer
Vårt ordspel börjar med enkla och vardagliga ord, och innehåller tusentals olika nivåer som du kan spela på. Många nya nivåer kommer att uppdateras i framtiden.

Utmanande att hitta alla ord
Är det inte tillräckligt för dig att hitta ord på enkla nivåer? Utmana dig själv att hitta alla extra svåra ord, för att få bonusar. Om du fastnar på vissa ord kan du använda ”Blanda” eller "Tips" för att komma vidare. Du kommer bli överraskad över hur svårt det kan vara att hitta även lätta ord.

Bästa hjärngympan
Ordspel är bäst för hjärnansgympa och stavningsförbättringar. Vårt ordspel är ett av de mest spännande anagram- & ordsökningsspel som utmanar ordsökningsfärdigheter i alla åldrar.


FUNKTIONER
- Dra bokstäverna för att skapa ord
- Hitta extra ord för att samla mynt
- 2000+ nivåer som du kan spela
- GRATIS att få dagliga bonusmynt
- Tryck på "Blanda" -knappen för att ändra bokstavsordningen
- Tryck på "Tips" -knappen för att få ledtrådar
- Lämplig för alla att träna ordsökningsförmåga
- Du behöver inte internettåtkomst så du kan ha kul med ordsökningsspelet när som helst
- Enkelt att spela och svårt att mästra
- Helt GRATIS för alla spelare

Om du gillar korsord eller ordsökningsspel borde du definitivt prova det här ordspelet. Det är lättare att lära sig än korsord, och mycket mer beroendeframkallande.


KONTAKTA
[email protected]
Simple & Addictive Word Game
Mayor is a new and fun version of the classic word games. You simply drag letters to create different words. It is easy to play and fun to master. With this word game you will discover how amazingly fun and addicting it is to search for words.

More than 2,000 levels
Our word game begins with simple and everyday words, and contains thousands of different levels that you can play on. Many new levels will be updated in the future.

Challenging Finding All Words
Isn't it enough for you to find words at simple levels? Challenge yourself to find all the extra difficult words to get bonuses. If you get stuck on certain words, you can use "Mix" or "Tips" to proceed. You will be surprised at how difficult it can be to find even light words.

Best Brain Man
Word games are best for cerebral infarction and spelling improvements. Our word game is one of the most exciting anagram & word search games that challenge word search skills of all ages.


FUNCTIONS
- Drag the letters to create words
- Find extra words to collect coins
- 2000+ levels that you can play
- FREE to receive daily bonus coins
- Press the "Shuffle" button to change the letter order
- Press the "Tips" button to get clues
- Suitable for everyone to practice word searching
- You don't need internet access so you can have fun with the word search game at any time
- Easy to play and difficult to master
- Absolutely FREE for all players

If you like crosswords or word search games, you should definitely try this word game. It is easier to learn than crossword, and much more addictive.


CONTACT
[email protected]
Show more
Ordmästare 1.0.70 APK for Android 3.0+

Version: 1.0.70 for Android 3.0+

Update on: 2019-04-27

File size: 34.324.304 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Buggar fixade för att förbättra den övergripande spelupplevelsen

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Ordmästare 1.0.70 APK (2019-04-27, 34.324.304 bytes)
2. Ordmästare 1.0.46 APK (2018-04-30, 33.411.953 bytes)
Similar to "Ordmästare"