Download Ordmester 1.0.70 APK

453 votes, 4.4/ 5
Package name: com.wordgame.puzzle.no.no

The description of Download Ordmester 1.0.70 APK

Enkelt & Fengende Ordspill
Ordmester tilbyr det klassiske gameplayet til et ordspill på en ny og morsom måte. Du kan enkelt dra bokstaver for å sette sammen forskjellige ord. Det er enkelt å spille og gøy å mestre. Du vil helt sikkert bli hektet på ordsøk-moroa i dette ordspillet.

Mer Enn 2.000 Nivåer
Start med enkle og dagligdagse ord. Vårt ordspill leverer tusenvis av ordutfordringer på forskjellige nivåer som du kan spille. Mange flere nye nivåer vil bli lagt til i fremtiden.

Utfordrende Å Finne Alle Ordene
Holder det ikke å finne ord på de enkle nivåene? Prøv å utfordre deg selv til å finne alle de ekstra vanskelige ordene for en bonus. Setter du deg fast på visse ord, kan du bruke "Omstokk" eller "Hint" for å komme videre. Det kan overraske deg stort hvor enkelt et ord du ikke finner kan vise seg å være.

Beste Hjerneøvelser
Ordspill er best for trening av hjernen og staveferdigheter. Vårt ordspill er et av de mest spennende ordblandings- & ordsøkespill for å utfordre ordsøk-ferdigheter for alle aldre.


FUNKSJONER
- Dra bokstavene for å sette sammen ord
- Finn Ekstra ord for å samle mynter
- 2000+ NIVÅER som du kan spille
- GRATIS å få Daglig Bonus-mynter
- Trykk på "Omstokk"-knappen for å endre rekkefølgen til bokstavene
- Trykk på "Hint"-knappen for å få ledetråder
- Passer for alle å trene ordsøk ferdigheter
- Nettverk er ikke påkrevd, og du kan nyte ordsøk når som helst
- Simpelt & Lett å spille, vanskelig å overvinne gameplay
- Fullstendig GRATIS for alle spillere

Hvis du liker kryssord eller ordsøkespill, bør du definitivt prøve dette ordspillet. Det er enklere å komme i gang med enn kryssord, og mye mer fengende.


KONTAKT
[email protected]
Simple & Captive Word Game
Wordmaster offers the classic gameplay of a word game in a new and fun way. You can easily drag letters to put together different words. It's easy to play and fun to master. You will definitely be hooked on the word search fun in this pun.

More than 2,000 levels
Start with simple and everyday words. Our word game delivers thousands of word challenges at different levels that you can play. Many more new levels will be added in the future.

Challenging Finding All Words
Does it not find words on the simple levels? Try to challenge yourself to find all the extra difficult words for a bonus. If you get stuck on certain words, you can use "Shift" or "Hint" to move on. It can surprise you greatly how easy a word you can't find can prove to be.

Best Brain Exercises
Word games are best for brain training and spelling skills. Our word game is one of the most exciting word-mixing & word-searching games to challenge word search skills for all ages.


Function
- Drag the letters to put together words
- Find Extra Words to Collect Coins
- 2000+ LEVELS that you can play
- FREE Daily Bonus Coins
- Press the "Shuffle" button to change the order of the letters
- Press the "Hint" button to get clues
- Suitable for anyone to practice word search skills
- Networking is not required and you can enjoy word search at any time
- Simple & Easy to play, hard to overcome gameplay
- Completely FREE for all players

If you like crossword puzzles or word search games, you should definitely try this pun. It's easier to get started with than crossword puzzles, and much more catchy.


CONTACT
[email protected]
Show more
Ordmester 1.0.70 APK for Android 3.0+

Version: 1.0.70 for Android 3.0+

Update on: 2019-04-27

File size: 34.475.176 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Feil fastgjort for å forbedre den generelle spillopplevelsen

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Ordmester 1.0.70 APK (2019-04-27, 34.475.176 bytes)
2. Ordmester 1.0.46 APK (2018-05-02, 33.562.261 bytes)