Download Ordet Kors 1.0.70 APK

3.046 votes, 4.6/ 5
Package name: com.wordgame.puzzle.board.sv

The description of Download Ordet Kors 1.0.70 APK

Är du trött på de gammalmodiga gränssnitten för ordsök?
Vill du ha en helt ny upplevelse av ordpusselspel?
★★★ Nu kan du ladda ner Ordet Kors och spela på BRÄDEN helt GRATIS! ★★★

Ordet Kors är ett kreativt korsordsspel som sporrar din passion för hjärnutmaningar. Det har allt som krävs av ett ordsöksspel för att göra det BEROENDEFRAMKALLANDE och UNDERHÅLLANDE.

➤ Ny och fräsch look: Om du gillar att spela brädspel och pusselspel, måste du älska det rena och fräscha användargränssnittet för BRÄDEN du först ser.

➤ Praktiskt och lätt att spela: Du kan lätt dra bokstäver för att bilda ett särskilt gömt ord. Det är enkelt att spela och roligt för alla att bemästra.

➤ Överraskningsbonus: Logga in varje dag och få dagliga bonusar, dessutom får du mynt om du klurar ut Extraorden som inte syns på korsordsbrädet.

➤ Mer än 2 000 spännande utmaningar: Det börjar lätt och blir snabbt mer utmanande. Och du kan pröva gränserna för de ord du kan. Fler nivåer är på gång.

➤ 100 % beroendeframkallande ordspel: Du får aldrig en tråkig stund med detta spelet! Spela detta korsordsspel en gång och du kommer aldrig att kunna släppa det ifrån dig!


HUR MAN SPELAR

- Dra bokstäverna och rada upp ord för att fylla de tomma rutorna vågrätt och lodrätt på brädet
- Tryck på "Blanda" -knappen för att ändra bokstavsordningen
- Tryck på "Tips" -knappen för att få ledtrådar


FUNKTIONER

• Fint och tydligt BRÄDE för dig (Håll ögonen öppna för anpassningsbara teman)
• Hitta extra ord för att samla mynt
• 2000+ nivåer som du kan spela
• GRATIS att få dagliga bonusmynt
• Lämplig för alla att träna ordsökningsförmåga
• Du behöver inte internettåtkomst så du kan ha kul med ordsökningsspelet när som helst
• Enkelt att spela och svårt att mästra
• Helt GRATIS för alla spelare

LADDA NER nu för att börja träna din hjärna och bli en riktig mästare på ordsöksspel på BRÄDEN!

KONTAKTA
[email protected]
Are you tired of the old-fashioned word search interfaces?
Want a whole new word puzzle game experience?
★★★ Now you can download Word Cross and play on the BRÄDEN for FREE! ★★★

The Word Cross is a creative crossword game that spurs your passion for brain challenges. It has everything that is required of a word game to do the DEPENDENT and ENTERTAINMENT.

➤ New and fresh look: If you like to play board games and puzzle games, you must love the clean and fresh user interface for the BRÄDEN you first see.

Iskt Practical and easy to play: You can easily drag letters to form a special hidden word. It's easy to play and fun for everyone to master.

Nings Surprise Bonus: Log in every day and receive daily bonuses, plus you get coins if you clear out extra words that are not visible on the crossword board.

➤ More than 2,000 exciting challenges: It starts easily and quickly becomes more challenging. And you can try the limits of the words you can. More levels are underway.

➤ 100% addictive word game: You never get a boring moment with this game! Play this crossword game once and you will never be able to release it from you!


HOW TO PLAY

- Drag the letters and line up words to fill the empty boxes horizontally and vertically on the board
- Press the "Shuffle" button to change the letter order
- Press the "Tips" button to get clues


FEATURES

• Fine and clear BREAD for you (Keep your eyes open for customizable themes)
• Find extra words to collect coins
• 2000+ levels that you can play
• FREE to receive daily bonus coins
• Suitable for anyone to practice word searching
• You do not need internet access so you can have fun with the word search game at any time
• Easy to play and difficult to measure
• Absolutely FREE for all players

DOWNLOAD NOW to start training your brain and become a real champion on word games on the BRIDE!

CONTACT
[email protected]
Show more
Ordet Kors 1.0.70 APK for Android 3.0+

Version: 1.0.70 for Android 3.0+

Update on: 2019-04-25

File size: 27.746.135 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Buggar fixade för att förbättra den övergripande spelupplevelsen

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Ordet Kors 1.0.70 APK (2019-04-25, 27.746.135 bytes)
2. Ordet Kors 1.0.52 APK (2019-01-11, 27.734.853 bytes)
3. Ordet Kors 1.0.52 APK (2018-08-22, 27.165.937 bytes)
4. Ordet Kors 1.0.52 APK (2018-07-25, 27.401.732 bytes)
5. Ordet Kors 1.0.52 APK (2018-06-21, 26.441.580 bytes)
6. Ordet Kors 1.0.49 APK (2018-06-18, 26.441.580 bytes)
7. Ordet Kors 1.0.49 APK (2018-06-15, 26.441.580 bytes)
8. Ordet Kors 1.0.49 APK (2018-05-24, 26.241.191 bytes)
9. Ordet Kors 1.0.40 APK (2018-05-22, 25.447.502 bytes)