Download Ord Travar 1.0.15 APK

46 votes, 4.7/ 5
Package name: com.wordstacks.wordcrush.sv
  • Author:

  • Version:

    1.0.15

  • Update on:

The description of Download Ord Travar 1.0.15 APK

Ord Travar är ett nytt kreativt ordsökningsspel. Det ger ett enkelt och enkelt sätt att träna din hjärna genom att trycka på och komma åt skärmarna på din mobiltelefon.

Hur man spelar
Dra för att avslöja de dolda orden och skriv över Word-blocken! Enkelt först, men svårt snabbt. Kan du slå spelet?

FUNKTIONER:
● VARJE PUZZLE HAR VÄRDE
Använd den för att hitta relaterade ord i varje pussel!
● Utvecklingsnivåer
Varje pussel ändras när du hittar ord. Sök ord med en touch!
● MELLAN NIVÅER
Spela mer än 2000 nivåer och snart!
● KÖRSLÄPPAR-UPS
Använd kikare, glödlampa eller blanda om du inte kan fortsätta.
● COLLECT BONUSORD
Tjäna belöningar om du hittar extra ord!
● MER!

Vill du njuta av hjärnträning med vänner eller familj? Eller vill du vara en sann lärare av ordforskning någon dag?
Tveka inte att ladda ner den! Starta det mest beroendeframkallande ordsökspelet gratis!
Word Tracks is a new creative word search game. It provides an easy and easy way to train your brain by pressing and accessing the screens on your mobile phone.

How to play
Drag to reveal the hidden words and write over the Word blocks! Simple first, but difficult fast. Can you beat the game?

FEATURES:
● EVERY PUZZLE HAS VALUE
Use it to find related words in each puzzle!
● Development levels
Each puzzle changes when you find words. Find words with a touch!
● BETWEEN LEVELS
Play more than 2000 levels and soon!
● RUNNING UPS
Use binoculars, light bulbs or mix if you cannot continue.
● COLLECT BONUS WORD
Earn rewards if you find extra words!
● MORE!

Do you want to enjoy brain training with friends or family? Or do you want to be a true teacher of word research someday?
Don't hesitate to download it! Start the most addictive word game for free!
Show more
Ord Travar 1.0.15 APK for Android 4.0+

Version: 1.0.15 for Android 4.0+

Update on: 2019-04-24

File size: 22.449.764 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Download APK now

Similar to "Ord Travar"