Download Orange Flex 8.0.1 APK

237 votes, 4.1/ 5
Package name: com.orange.rn.dop

The description of Download Orange Flex 8.0.1 APK

Sprawdź nową, rewolucyjną ofertę, która dopasowuje się do Ciebie.
Witaj w świecie Orange Flex!

Ale jak to działa?

#1 Pobierasz apkę
#2 Rejestrujesz się i potwierdzasz, że Ty to Ty
#3 Przenosisz swój numer lub wybierasz nowy
#4 Kartę SIM odbierasz w salonie Orange lub zamawiasz kurierem (bez opłat!)

I korzystasz!

W Orange Flex wybierasz swój Plan, czyli nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Dodajesz do tego tyle GB, ile potrzebujesz miesięcznie.

Wolność, lubię to!

Żegnajcie długoterminowe umowy – dołączasz do Orange Flex i rezygnujesz, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia.

Bez ograniczeń, czyli najlepiej

Jednym tapnięciem włączaj i wyłączaj usługi, takie jak Music czy Video Pass i korzystaj z ulubionych aplikacji bez pomniejszania swojego pakietu danych.

Dużo dobrego

W Orange Flex (i to w ramach swojego Planu!) możesz bezpłatnie zamówić dodatkową kartę SIM z Twoim numerem telefonu. Korzystaj z niej, jak Ci wygodnie – do tabletu, smartwatcha lub drugiego telefonu.
Check out the new, revolutionary offer that adapts to you.
Welcome to the world of Orange Flex!

But how does it work?

# 1 You are downloading the app
# 2 You register and confirm that you are you
# 3 You transfer your number or choose a new one
# 4 You receive the SIM card in the Orange salon or order by courier (no charge!)

And you use it!

At Orange Flex, you choose your plan, ie unlimited calls, SMSs and MMSs. You add as much GB as you need per month.

Freedom, I like it!

Goodbye long-term contracts - you join Orange Flex and give up when you want. No notice period.

No restrictions, i.e. best

With one tap, enable and disable services such as Music or Video Pass and use your favorite applications without minimizing your data package.

A lot of good

In Orange Flex (and as part of your Plan!) You can order an additional SIM card with your phone number free of charge. Use it conveniently - for a tablet, smartwatch or a second phone.
Show more
  • Category:

    TOOLS

  • Get it on:

  • Requirements:

    Android 5.0+

Orange Flex 8.0.1 APK for Android 5.0+

Version: 8.0.1 for Android 5.0+

Update on: 2019-07-13

File size: 49.016.935 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Są takie obozy szkoleniowe, na które jedziesz i wracasz odmieniony.
No to Flex właśnie z takiego wrócił. W końcu lato!

Jak wyglądał nasz plan zajęć? Dość ambitnie:
- Nauka „Dzień dobry” po odpaleniu apki, przed logowaniem.
- Szkolenie z błyskawicznego przedstawienia oferty po rejestracji.
- Pozbywanie się zbędnych ekranów z życia.
- Przedstawienie siebie i zużycia GB w kategorii social media.

Jak nam poszło? Sprawdźcie po aktualizacji!

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Orange Flex 8.0.1 APK (2019-07-13, 49.016.935 bytes)
2. Orange Flex 7.0.0 APK (2019-07-01, 52.997.803 bytes)
3. Orange Flex 6.0.1 APK (2019-06-27, 51.974.250 bytes)
4. Orange Flex 6.0.0 APK (2019-06-20, 51.974.254 bytes)
5. Orange Flex 5.0.8 APK (2019-06-14, 51.986.433 bytes)
6. Orange Flex 5.0.7 APK (2019-06-07, 51.986.426 bytes)
7. Orange Flex 5.0.4 APK (2019-05-29, 51.555.740 bytes)
8. Orange Flex 5.0.3 APK (2019-05-20, 51.559.835 bytes)
9. Orange Flex 5.0.1 APK (2019-05-10, 51.555.739 bytes)