557 votes, 4.9/ 5
Package name: vn.jupviec
  • Author:

  • Version:

    3.0.26

  • Update on:

The description of Download JupViec.vn - Nhân viên 3.0.26 APK

Đây là ứng dụng dành cho người giúp việc. Những người muốn đăng ký trở thành nhân viên giúp việc (bán thời gian, toàn thời gian) của JupViec.vn

Việc các bạn cần làm là gọi điện đến số 1900 6082 (nhánh số 2) để đăng ký trở thành nhân viên của chúng tôi.

Các bước thực hiện
1. Gọi điện đến số 1900 6082 (ex: 2) để đăng ký
2. Mang giấy tờ tuỳ thân đến JupViec.vn để xác nhận tài khoản
3. Mở ứng dụng là có việc
This is the application for the maid. Those who want to register to become assistants (part-time, full-time) of JupViec.vn

The fact that you need to do is call the number 1900 6082 (2 branches) to register to become our employees.

Steps
1. Call 1900 6082 (ex: 2) to register
2. Bring to personal papers to confirm account JupViec.vn
3. Open the application is going to work
Show more
JupViec.vn - Nhân viên 3.0.26 APK for Android 4.1+

Version: 3.0.26 for Android 4.1+

Update on: 2019-11-16

File size: 26.552.257 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Cập nhật ngay phiên bản mới để nhận được việc làm nhanh chóng và phù hợp với nhu cầu.
- Cập nhật tính năng "Thu phí khách hàng"
- Sửa một số lỗi
- Cải tiến hiệu năng và tốc độ ứng dụng

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. JupViec.vn - Nhân viên 3.0.26 APK (2019-11-16, 26.552.257 bytes)
2. JupViec.vn - Nhân viên 3.0.25 APK (2019-11-08, 26.551.978 bytes)
3. JupViec.vn - Nhân viên 3.0.24 APK (2019-11-03, 26.847.663 bytes)
4. JupViec.vn - Nhân viên 3.0.23 APK (2019-10-26, 26.847.753 bytes)
5. JupViec.vn - Nhân viên 3.0.22 APK (2019-10-16, 26.825.148 bytes)
6. JupViec.vn - Nhân viên 3.0.21 APK (2019-09-28, 26.825.040 bytes)
7. JupViec.vn - Nhân viên 3.0.20 APK (2019-09-14, 26.824.665 bytes)
8. JupViec.vn - Nhân viên 3.0.18 APK (2019-08-23, 26.820.019 bytes)
9. JupViec.vn - Nhân viên 3.0.17 APK (2019-08-21, 26.820.084 bytes)
10. JupViec.vn - Nhân viên 3.0.16 APK (2019-07-30, 13.957.150 bytes)
11. JupViec.vn - Nhân viên 3.0.16 APK (2019-07-26, 13.922.182 bytes)
12. JupViec.vn - Nhân viên 3.0.16 APK (2019-07-25, 13.901.382 bytes)
13. JupViec.vn - Nhân viên 3.0.15 APK (2019-07-23, 13.577.631 bytes)
14. JupViec.vn - Nhân viên 3.0.15 APK (2019-07-11, 13.577.631 bytes)
15. JupViec.vn - Nhân viên 3.0.14 APK (2019-06-13, 13.550.123 bytes)
16. JupViec.vn - Nhân viên 3.0.13 APK (2019-05-31, 13.556.556 bytes)
17. JupViec.vn - Nhân viên 3.0.12 APK (2019-05-29, 13.556.556 bytes)
18. JupViec.vn (App nhân viên) 3.0.12 APK (2019-05-16, 13.501.632 bytes)
19. JupViec.vn (App nhân viên) 3.0.11 APK (2019-05-14, 13.052.898 bytes)
20. JupViec.vn (App nhân viên) 3.0.11 APK (2019-04-27, 13.052.898 bytes)
21. JupViec.vn (App nhân viên) 3.0.10 APK (2019-04-26, 13.052.059 bytes)
22. JupViec.vn (App nhân viên) 3.0.9 APK (2019-04-09, 12.474.392 bytes)
23. JupViec.vn (App nhân viên) 3.0.8 APK (2019-01-19, 12.419.516 bytes)
24. JupViec.vn (App nhân viên) 3.0.7 APK (2019-01-13, 12.405.352 bytes)
25. JupViec.vn (App nhân viên) 3.0.6 APK (2018-12-29, 12.457.730 bytes)
26. JupViec.vn (App nhân viên) 3.0.5 APK (2018-10-13, 12.196.673 bytes)
27. JupViec.vn (App nhân viên) 3.0.3 APK (2018-08-09, 12.382.443 bytes)
28. JupViec.vn (App nhân viên) 3.0.1 APK (2018-07-13, 12.257.321 bytes)
29. JupViec.vn (App nhân viên) 2.4.0 APK (2018-05-09, 5.635.306 bytes)
30. JupViec.vn (App nhân viên) 2.2.9 APK (2017-09-14, 5.117.673 bytes)
31. JupViec.vn (App nhân viên) 2.2.8 APK (2017-07-17, 4.786.654 bytes)
32. Nhân viên JupViec 2.2.6 APK (2017-06-17, 4.695.687 bytes)
33. Nhân viên JupViec 2.2.4 APK (2017-05-12, 4.654.745 bytes)
34. Nhân viên JupViec 2.2.2 APK (2017-04-09, 4.601.635 bytes)
35. Nhân viên JupViec 2.2.1 APK (2017-03-19, 4.601.551 bytes)
36. Nhân viên JupViec 2.2.0 APK (2017-02-21, 4.597.301 bytes)
37. Nhân viên JupViec 2.1.9 APK (2017-02-10, 4.596.336 bytes)
38. Nhân viên JupViec 2.1.8 APK (2017-02-03, 4.588.812 bytes)
39. Nhân viên JupViec - v2 2.1.6 APK (2017-01-04, 4.588.432 bytes)
40. Nhân viên JupViec - v2 2.1.5 APK (2017-01-01, 4.587.752 bytes)
41. Nhân viên JupViec - v2 2.1.3 APK (2016-12-28, 4.569.013 bytes)