Download Nájdi slovo 1.9.9z APK

5 votes, 4.6/ 5
Package name: com.successquizes.najdislovo
  • Author:

  • Version:

    1.9.9z

  • Update on:

The description of Download Nájdi slovo 1.9.9z APK

⭐⭐ Nájdi slovo - je zábava a motivácia ⭐⭐


★ Slovo - slová, ktoré vás povzbudia
★ je to hra a zábava
★ Motivácia - každé slovo motivuje a povzbudzuje
★ Možné zdieľať na facebook či twitter


Nájdi slovo - je aplikácia pre zábavu a motiváciu s ktorou si spríjemníte svoj deň. Vyskladajte si motivačné slová a spríjemnite si svoj deň. Úlohou je aby ste našli správne slová. Slová sú v slovenskom jazyku.

Slová sa možu zobrazovať vertikálne - horizontálne a rôznymi smermi. Zabav sa a vyskúšaj si novú aplikáciu. Slová sú v slovenskom jazyku.

Pozor! V hre môže byť aj háčik, kde jedno slovo môže byť poskladané viacerými spôsobmi a smermi, avšak iba jeden je správny. Nenechajte sa odradiť a objavujte nové možnosti! :)

Aplikácia je ZADARMO!

Hraj, motivuj sa a zabávaj sa!

Nové levely sa budú postupne pridávať.
Find the word - it's fun and motivation


★ Word - words that encourage you
★ It's a game and fun
★ Motivation - motivates and encourages every word
★ Share on facebook or twitter


Find the word - is the entertainment and motivation app that makes your day more enjoyable. Get motivated words and enjoy your day. The task is to find the right words. The words are in Slovak.

The words can be displayed vertically - horizontally and in different directions. Have fun and try out a new app. The words are in Slovak.

Warning! There may also be a hook in the game where one word can be folded in several ways and directions, but only one is correct. Do not be discouraged and discover new opportunities! :)

Application is FREE!

Play, motivate and have fun!

New levels will be added successively.
Show more
Nájdi slovo 1.9.9z APK for Android 4.2+

Version: 1.9.9z for Android 4.2+

Update on: 2019-04-27

File size: 7.781.905 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Download APK now

Similar to "Nájdi slovo"