1.475 votes, 4/ 5
Package name: com.phungtran.ntdownloader
 • Author:

 • Version:

  0.2.3

 • Update on:

The description of Download NET TRUYEN TRANH 0.2.3 APK

NET TRUYỆN TRANH là công cụ cho phép bạn:

✓ Tìm truyện tranh theo tên , tiêu đề

✓ Tìm truyện tranh theo thuộc tính, thể loại

✓ Xem thông tin truyện, tác giả, tóm tắt nội dung

★ Xem danh sách chương và tải về đọc OFFLINE

★ Hoặc đọc ONLINE ngay trong ứng dụng

✓ 2 chế độ hiển thị: mặc định = sáng, dark mode = tối

✓ 3 chế độ đọc truyện: cuộn dọc, vuốt ngang, vuốt dọc

✓ Ghi nhớ chapter / trang / vị trí đang đọc

✓ Có thể tải về hoặc chia sẻ ảnh khi đọc truyện

✓ Có thể phóng to hình ảnh bằng 2 ngón tay hoặc double tap

✓ Có thể lưu truyện đang đọc, truyện yêu thích vào Thư viện

✓ Sao lưu, khôi phục, chia sẻ Thư viện truyện của bạn

✓ Chức năng hiển thị danh sách chương mới theo ngày

Đây chỉ là công cụ hỗ trợ tải tìm và tải và đọc truyện tranh online / offline từ internet, không có bất kỳ liên hệ nào với nội dung truyện tranh hay các website truyện tranh.
NET PICTURES is a tool that allows you to:

✓ Find comics by name, title

✓ Find comics by properties and genres

✓ View story information, author, summary content

★ View chapter list and download reading OFFLINE

★ Or read ONLINE right in the app

✓ 2 display modes: default = light, dark mode = dark

✓ 3 reading modes: vertical scroll, horizontal swipe, vertical swipe

✓ Remember chapter / page / position you are reading

✓ Can download or share photos when reading stories

✓ You can zoom in on an image with 2 fingers or double tap

✓ You can save your current and favorite stories to the Library

✓ Backup, restore, share your Story Library

✓ The function displays a list of new chapters by date

This is just a tool to help find and download and read comics online / offline from the internet, without any connection to the comic content or comic book websites.
Show more
 • Category:

  COMICS

 • Get it on:

 • Requirements:

  Android 4.1+

NET TRUYEN TRANH 0.2.3 APK for Android 4.1+

Version: 0.2.3 for Android 4.1+

Update on: 2020-02-18

File size: 6.529.531 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Một số chỉnh sửa nhỏ

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. NET TRUYEN TRANH 0.2.3 APK (2020-02-18, 6.529.531 bytes)
2. NET TRUYEN TRANH 0.2.2 APK (2020-02-09, 6.529.531 bytes)
3. NET TRUYEN TRANH 0.2.0 APK (2019-12-16, 6.529.531 bytes)
4. NET TRUYEN TRANH OFFLINE 0.1.8 APK (2019-12-12, 6.985.486 bytes)