Download My Viettelpost 1.6.3 APK

445 votes, 3/ 5
Package name: tapnv.mobile.myviettelpost

The description of Download My Viettelpost 1.6.3 APK

Ứng dụng dành cho khách hàng của Viettelpost
Chức năng:
- Đăng ký, đăng nhập
- Cấu hình tài khoản:
+ Tạo kho hàng
+ Cấu hình thông tin tài khoản
- Quản lý đơn hàng
+ Tạo đơn hàng
+ Hủy đơn hàng
+ Tra cứu đơn hàng
+ Thống kê đơn hàng theo trạng thái
- Tra cứu:
+ Hành trình bưu phẩm
+ Giá cước chuyển phát
+ Bưu cục(địa điểm gửi hàng)
- Khiếu nại
- Đánh giá chất lượng dịch vụ
Show more
  • Category:

    TOOLS

  • Get it on:

  • Requirements:

    Android 4.0.3+

My Viettelpost 1.6.3 APK for Android 4.0.3+

Version: 1.6.3 for Android 4.0.3+

Update on: 2018-05-31

File size: 16.258.562 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Thêm danh mục hàng cấm gửi, hàng gửi có điều kiện .

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. My Viettelpost 1.6.3 APK (2018-05-31, 16.258.562 bytes)
2. My Viettelpost 1.6.2 APK (2018-05-25, 16.632.430 bytes)
3. My Viettelpost 1.6.1 APK (2018-04-27, 16.629.574 bytes)
4. My Viettelpost 1.3 APK (2017-09-29, 11.747.064 bytes)
5. My Viettelpost 1.2 APK (2017-09-18, 11.744.348 bytes)
6. My Viettelpost 1.2 APK (2017-09-09, 11.744.296 bytes)
7. My Viettelpost 1.2 APK (2017-08-31, 11.743.456 bytes)
8. My Viettelpost 1.2 APK (2017-08-19, 11.386.074 bytes)
9. My Viettelpost 1.2 APK (2017-08-18, 11.358.695 bytes)
10. My Viettelpost 1.2 APK (2017-08-17, 11.358.711 bytes)
11. My Viettelpost 1.2 APK (2017-08-14, 11.358.667 bytes)
12. My Viettelpost 1.2 APK (2017-08-12, 11.358.347 bytes)
13. My Viettelpost 1.2 APK (2017-08-03, 12.829.747 bytes)
14. My Viettelpost 1.2 APK (2017-07-31, 12.829.703 bytes)
15. My Viettelpost 1.2 APK (2017-07-28, 12.827.797 bytes)
16. My Viettelpost 1.2 APK (2017-07-13, 12.828.285 bytes)
17. My Viettelpost 1.2 APK (2017-07-11, 12.823.712 bytes)
18. My Viettelpost 1.2 APK (2017-07-02, 12.501.680 bytes)
19. My Viettelpost 1.0 APK (2017-05-20, 8.139.472 bytes)
20. My Viettelpost 1.0 APK (2017-05-11, 8.139.144 bytes)
21. My Viettelpost 1.0 APK (2017-04-22, 7.970.784 bytes)
22. My Viettelpost 1.0 APK (2017-04-13, 7.504.471 bytes)
23. My Viettelpost 1.0 APK (2017-04-10, 7.504.191 bytes)
24. My Viettelpost 1.0 APK (2017-04-08, 7.503.875 bytes)
25. My Viettelpost 1.0 APK (2017-04-01, 7.044.798 bytes)
26. My Viettelpost 1.0 APK (2017-03-31, 7.036.828 bytes)
27. My Viettelpost 1.0 APK (2017-03-28, 6.814.553 bytes)
28. My Viettelpost 1.0 APK (2017-03-24, 6.805.229 bytes)
29. My Viettelpost 1.0 APK (2017-03-21, 6.730.753 bytes)
30. My Viettelpost 1.0 APK (2017-02-24, 6.496.607 bytes)
31. My Viettelpost 1.0 APK (2016-12-15, 6.406.404 bytes)
32. My Viettelpost 1.0 APK (2016-11-14, 6.222.189 bytes)