Download Mëso Anglisht 3.5.0 APK

713 votes, 4.7/ 5
Package name: com.albcoding.learnemglish
  • Author:

  • Version:

    3.5.0

  • Update on:

The description of Download Mëso Anglisht 3.5.0 APK

Mëso Gjuhën Angleze është aplikacion falas për mësimin e gjuhës angleze. Përmbanë fjalë bazike nga kategori të ndryshme si: fjalë të jetës së përditshme, në shtëpi, në punë, në shkollë, në spital, etj.
Show more
Mëso Anglisht 3.5.0 APK for Android 4.0+

Version: 3.5.0 for Android 4.0+

Update on: 2019-03-11

File size: 62.521.922 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Në versionin 3.0 është ndryshuar dizajni i aplikacionit.
Në versionin 3.1.0 janë shtuar disa ilustrime me foto.

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Mëso Anglisht 3.5.0 APK (2019-03-11, 62.521.922 bytes)
2. Mëso Anglisht 3.4.1 APK (2019-02-13, 62.474.574 bytes)
3. Mëso Anglisht 3.4.0 APK (2019-02-05, 62.474.494 bytes)
4. Mëso Anglisht 3.4.0 APK (2019-02-02, 62.498.514 bytes)
5. Mëso Anglisht 3.3.6 APK (2018-12-28, 35.617.133 bytes)
6. Mëso Anglisht 3.3.4 APK (2018-09-29, 34.624.577 bytes)
7. Mëso Anglisht 3.3.3 APK (2018-09-20, 34.623.693 bytes)
8. Mëso Anglisht 3.3.2 APK (2018-09-06, 34.448.357 bytes)
9. Mëso Anglisht 3.3.1 APK (2018-06-09, 34.138.350 bytes)
10. Mëso Anglisht 3.3.0 APK (2018-05-25, 34.131.708 bytes)
11. Mëso Anglisht 3.2.0 APK (2018-04-28, 33.914.357 bytes)
12. Mëso Anglisht 3.1.2 APK (2017-11-13, 33.788.473 bytes)
13. Mëso Anglisht 3.1.0 APK (2017-09-28, 33.562.020 bytes)
14. Mëso Anglisht 3.0.2 APK (2017-09-28, 22.391.124 bytes)
15. Mëso Anglisht 3.0 APK (2017-08-06, 19.487.287 bytes)
16. Mëso Anglisht 3.0 APK (2017-08-04, 19.485.783 bytes)
17. Mëso Anglisht 3.3 APK (2017-07-14, 19.702.868 bytes)
18. Mëso Anglisht 3.2 APK (2017-07-11, 19.714.932 bytes)
19. Mëso Anglisht 3.1 APK (2017-06-23, 19.702.872 bytes)
20. Mëso Anglisht 3.1 APK (2017-06-15, 19.710.264 bytes)
21. Mëso Anglisht 3.1 APK (2017-05-23, 19.702.552 bytes)
22. Mëso Anglisht 3.1 APK (2017-05-21, 19.657.427 bytes)
23. Mëso Anglisht 3.0 APK (2017-04-12, 15.237.116 bytes)
24. Mëso Anglisht 2.0 APK (2017-04-08, 15.268.716 bytes)
25. Mëso Anglisht 1.1 APK (2017-02-09, 11.955.022 bytes)